Bir önceki yazımda, iklim değişikliğinin önemini ortaya koyabilmek için bu alanda yapılan hükümetlerarası çalışmaları kısaca özetlemeye çalışmıştım. Bu doğrultuda sırasıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, bu sözleşme altında yapılan Taraflararası Konferanslar (COP’lar), Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması ve son yapılan COP 22 - MarakeşMüzakereleri’ne değinerek, bu alanda dünya ülkeleri arasında ne kadar ciddi çalışmalar, toplantılar ve müzakerelerin yapıldığını anlatmıştım. Bu yazıda da gelin isterseniz, ülke olarak “Neden Yeşil İklim Fonu’ndan yararlanamıyoruz?” sorusuna ve “Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı” isimli proje sonuçlarına değinelim.

Yapılan Paris Anlaşması gereğince, Yeşil İklim Fonu (GreenClimateFund- GCF) altında gelişmiş ülkelerin 2020 yılı itibariyle, yılda 100 milyar dolarlık bir parayı gelişmekte olan ülkelere aktarması gerekmektedir. Ülkemiz daha önceki yıllarda yapılan anlaşmalar gereğince gelişmiş bir ülke olarak tanımlanmaktadır. Hâlbuki, ülkemiz gerçek anlamda gelişmekte olan bir ülke durumundadır. Buradaki tezatlık büyük bir dert olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülke olarak sayılıyor olmamız nedeniyle, ülkemiz GFC parasal kaynaklarından yararlanamayacaktır. Bizim açımızdan MarakeşMüzakereleri’ndeki en önemli çalışma buydu ve burada istediğimizi alamamamıza rağmen, yetkililerimize göre bu derdimizin dünya devletlerine anlatıldığı ifade edilmektedir. Dünya devletlerinin durumumuzu anladıklarını belirtmelerine rağmen, bu konuda ülkemizi takip edebilecek başka ülkelerin de olabileceği endişesiyle, gelişmekte olan ülkelerin buna karşı çıktıkları belirtilmektedir. Gelinen son noktada ise, gelişmekte olan ülkelerin hâlihazırda kullandıkları ve gelecekte kullanacakları kaynakları başka ülkeler ile paylaşmak istemedikleri görülmektedir. Ülkemizin bu alandaki mücadelesi Marakeş’te olumlu olarak sonuçlanmasa da her şey burada bitmiş değildir ve mücadele Bonn – Almanya’da gerçekleşecek olan COP 23’te kaldığı yerden devam edecektir.

Merkezi Macaristan’da bulunan Bölgesel Çevre Merkezi (RegionalEnvironment Center – REC) isimli uluslararası kuruluşun Türkiye Ofisi’nin gerçekleştirdiği Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı adlı proje geçenlerde tamamlandı. Almanya Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje, şirket yöneticilerinin farkındalıklarının; şirketlerin etkilenme düzeyleri ve mücadeleye ilişkin uygulamalarının tespit edilmesi amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda ülkemizin 54 büyük şirketine anketler yapılmıştır. Bu 54 şirketin 33 tanesi Fortune500 ve/veya ISO500 listelerinde yer alırken, 12 tanesi BIST Endeksi’nde listelenmektedir. Ayrıca anketlerin %61‟inin CEO/Genel Müdür adına doldurulduğu görülmektedir. Proje kapsamında elde edilen ana bulgular şu şekildedir.

 1. Farkındalık ve Algı
 1. Şirketler iklim değişikliği farkındalıklarının yüksek olduğunu düşünüyor.
 2. %39’u sürdürülebilirlik birimi kurmuş ve %56’sı sürdürülebilirlik raporu yayınlıyor.
 3. %9’u önümüzdeki 5 yıl içinde iklim değişikliği kaynaklı finansal kayba uğrama ihtimalini yüksek olarak değerlendiriyor.
 1. Strateji
 1. %74’ü iklim değişikliğini stratejilerinin bir parçası haline getiriyor.
 2. %67’si “operasyonlardan kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi‟ ve “su ve enerji tüketimleri ile atık maddelerin azaltılmasını‟ amaçlıyor.
 3. İklim değişikliği özelinde bir strateji geliştirilmesi konusunda temel sorumluluk çoğunlukla CEO ya da Genel Müdür’debulunuyor.
 4. Strateji iletişimi çoğunlukla sürdürülebilirlik raporu aracılığı ile yapılıyor.
 1. Ölçme
 1. %69’u KPI’lar aracılığıyla şirketin iklim değişikliğine etkisini ölçüyor.
 2. %83’ünün ölçtüğü enerji tüketimi KPI’lar arasında ilk sırada yer alırken, şirketlerin %69’u CO2 salımlarını ölçüyor.
 1. İş Dünyası Rolü ve Beklentileri
 1. İklim değişikliğinin etkilerini yönetmede özel sektörün rolü olarak azaltım ve uyum faaliyetleri önemli görülürken, kamudan karar alma süreçlerinin katılımcı yönetilmesi ve iklim değişikliği ile mücadelede öncü olması bekliyor.

İlgili projeye ait detaylar için aşağıdaki bağlantıda verilen sunum incelenebilir.

https://recturkey.files.wordpress.com/2016/12/cop22_dursun_bas.pdf

Yukarıda anlatılan proje örneğinden hareketle, Güney Marmara ve Balıkesir’de bulunan tüm kamuya ve özel sektöre ait kuruluşların iklim değişikliği konusunda farkındalık, algı, strateji ve ölçme seviyelerini ortaya koymaları ve geliştirmeleri tavsiye olunur. Çünkü iklim değişikliği sadece hükümetlerin sorunu değildir. Aynı zamanda toplumun her kesiminin bir sorunudur.

Son söz olarak da, bir ülkenin gelişmişlik ölçülerinden en önemli iki tanesinin, o ülkenin bilimin sonuçlarından faydalanabilme yeteneği ve liyakat olduğunu hatırlatmak isterim.

Sağlıcakla kalın.