Büyük Ortadoğu Projesi, Arap Baharı, açılım, komşularla sıfır sorun ve her birinin ardından üfürülen “kazan kazan” gazı!

Bunlar; Türkiye’nin son on dört yıl boyunca angaje edildiği, oyalandığı, gerçeklerden soyutlanmış, makyajlı, hormonlu sloganlar…

Çığırtkanları da; yalakalığın,satılmışlığın en fazla öne çıktığı 2003-2011 yıllarında kendilerine “kanaat önderi”, “ konusunda uzman gazeteci” sıfatları yakıştırılan, yabancı güçlerin emellerine, projelerine, maşalarına destek yağdıranlar. Televizyon kanallarında;

”Türkiye; Ortadoğu’daki konumu nedeniyle Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir”,

Irak’ta, Libya’da,Tunus’ta, Mısır’da Suriye’de çıkartılan, iş başındaki yönetimleri devirmeyi hedefleyen, “Arap Baharı” adı altında pazarlanan oyunlar için; “Ortadoğu’ya demokrasi geliyor”,

”Türkiye’nin Arap Baharı’nın başarıya ulaşmasında ‘rol model’ (örnek ülke)olması gerekir”,

”Türkiye’nin Ortadoğu’daki gelişmelere ilgisiz kalmamasını, Arap Baharı’nın başarı ile sonuçlanmasına aktif katkıda bulunması önemlidir”, (Suriye, Libya ve Mısır’daki iç karışıklıklarda “taraf” olması)

içerikli fetvalarını her gün televizyonlarda okuyan “sahiplerinin sesi” borazanlar. Bunların “SKT”leri geçmiş olmalı ki bugün hiç biri ortada yok. Yenileri çıktı!

Türkiye dış politikasını bu eksenlerde belirlemeye, uygulamaya çalıştı. Ancak; bu yelpazede gözden kaçan/kaçırılan önemli bir gerçek vardı. Emperyalizmin kendi emelleri doğrultusunda örgütlediği, kullandığı çeşitli terör odakları. Günün şartlarına bağlı olarak Türkiye bunlarla işbirliği yapmak, ters düşmemek, muhatap olmak durumunda kaldı.

Mülteci politikamız uygulamada sınırlarımızın yolgeçen hanına dönmesine yol açtı. Her türden terörist, ideoloji sahibi, ülkelerindeki rejime muhalif Suriyeliler için Türkiye eylem alanı, AB ülkelerine geçebilmek için “atlama taşı” oldu. Bu insanlar Türkiye’nin ve AB’nin başına çöreklenen  “parazitler” den farksız! Sonunda fatura Türkiye’ye kesildi. Para karşılığı “mülteci bakıcı” olmak zorunda kaldık.

Suriye’de, Irak’ta patlayan terör bombaları şimdi Türkiye’de patlıyor. Terörle savaş adına Güneydoğu terk edilmiş savaş alanlarına dönmüş durumda. Yüzlerce sivil, güvenlik görevlisi Türkiye sınırları içinde göç ediyor,  ölüyor,öldürülüyor. Gelinen nokta “terörle mücadele” değil, “iç savaş”tır. Kimse bu gidişatın geleceğini kestiremiyor.

Sonuç olarak; ne İsa’ya, ne de Musa’ya yaranabildik! Kucağımızda iki çocuk kaldı: “İç savaşa dönüşen terör” ile Türkiye’yi maddi manevi sömürü vasıtası olarak kullanan “mülteciler”.    

Doksan yıllık dış politikamızın özü olan “yurtta barış, dünyada barış” sizlere ömür.

Dünyanın en çağdışı yönetiminin hüküm sürdüğü, hiçbir yönü ile Türkiye Cumhuriyeti ile kıyaslanamayacak Suudi Arabistan Krallığı ile bile anlamsız, amaçsız askeri ittifak yaptık. TSK Genel Kurmay Başkanı’nı cahil, ilkel Kralın ayağına götürdük… Bunlar da kucağımıza bırakılan iç savaş ve mülteci belâlarının tuzu biberi!

Şu an itibariyle içine düştüğümüz durum; “ilgili her tarafla, iletişimimizin kalmadığı” bir boşluktur. Bu duruma düşmemiş olsaydık , büyük küçük her devlet Ortadoğu bataklığında Türkiye’nin görüşlerine, önerilerine ihtiyaç duyardı. Türkiye; “sorunlara taraf olmadan” çözümlere yön verebilecek konumda olurdu. Oysa biz, sorunların tarafı ve parçası olduk, saygınlığımızı kaybettik.

“SEL GİTTİ, KUM KALDI”…

***                   

Olan bitene duyarsız, kayıtsız bir toplum, her türlü eleştiriye, öneriye kapalı, öfke duyan bir siyasi iktidar, yüzlerce akademisyene, aydına sahip olup ta sadece siyasi iktidara destek verenlerin seslerini duyurabildikleri bir ülke…Sorbonne’da siyasi bilimler, sosyoloji  dallarında “örnek vak’a” olarak işlenmesi gereken bir durum!

 

Düşünen Adam