• Cumhuriyet değerlerine, Cumhuriyet devrimlerine inanmış, siyaseten sahip çıkmış bir insan olarak tanıdığımız, mevcut ekonomik düzen içinde başarılı ve saygın bir iş adamı,
  • Cumhuriyetle birlikte gelen çağdaş, lâik hukuk düzeni ve yaşam biçiminin sağladığı özgürlükler sayesinde özel sektörün var olabileceği sektörlerde yatırımlar yapan “Koç İmparatorluğu” nun sürdürülebilmesi ve büyütülmesi adına çok çalışan “üçüncü kuşak Koç”,
  • Yönettiği imparatorluğun büyümesinin “olmazsa olmazı” Kapitalist sistem ile piyasa ekonomisinin felsefesini, acımasız kurallarını çok iyi bilen ve ödünsüz uygulayan bir CEO,( son olarak, iki yıl önce Tofaş’ta, Otosan’da yaşanan sendikal sorunlar ve sonuçları)
  • Mevcut düzenin sermaye sınıfına sunduğu “ekonomi politik” i sermayenin örgütlenmesi, baskı grupları oluşturarak önünü açabilmesi adına TÜSİAD çatısı altında yürütülen çalışmalara önemli katkıları olan bir “beyin”,
  • Kapitalist sisteme ve kurumlarına toplum nezdinde sempati kazandırılmasında önemli yeri olan “halkla ilişkiler”i (PR) etkin şekilde uygulayan,
  • Bu misyonu; Cumhuriyet değerleri ile uyumlu, çağdaş kültür ve sanatı da kapsayan eğitim ve sportif alanlarda geliştirdiği projelerle yerine getiren,
  • Gezi olaylarındaki “ilkeli duruşu” ile toplumun belli kesiminin beğenisini kazanmış olan…

Mustafa Koç; “kendi çizgisinde tutarlı ve başarılı bir aydın” olarak hatırlanacaktır.