Lisans, yüksek lisans ve doktora hocamdır Dr. Zekai Şen. Siz bilmezsiniz onu ama o, bilim arenasında tüm dünyaca bilinen nadir Türk bilim insanlarından biridir. Çoğu insanın kapısına koca koca unvanlarını yazdığı bu ülkede, kapısında sadece ve sadece Dr. unvanını kullanan çok nadide bir insandır. Uluslararası saygın bilim dergilerinde 200'den fazla makalesi ve uluslararası bilim dünyasına armağan ettiği 10'a yakın kitap eseri bulunmaktadır. Ayrıca, Türkçe olarak yazdığı onlarca kitap da bu ülkenin gençlerine en büyük armağanıdır. Bütün bunların dışında onun çok özel bir meziyeti vardır ki o da, öğrencisinin seviyesine kadar inebilip öğrencisinin seviyesini kolaylıkla kendi seviyesine yükseltebilmesi ve öğrencisine soru sordurtabilmesidir. Bilim kusursuz değildir. Bugün doğru, faydalı ya da tam görünenin yarın yanlış, faydasız veya eksik olduğu ortaya konabilmektedir. Örneğin 1900'lü yılların ilk çeyreğine kadar, fizik alanında Newton fiziğinin her problemi çözebileceğinin düşünüldüğü ve artık yapılacak hiçbir şeyin kalmadığının benimsendiği bir anda, Heisenberg yaptığı atom altı çalışmalarla kuantum belirsizliğini keşfederken, Einstein da izafiyet teorisini ortaya koydu. Hatta binlerce yıl hüküm süren Aristo Mantığı'nın tahtı, Lütfi Ali Askerzade (Zadeh) isimli bir Azeri Türkünün 1960'lı yılların başında insanlığa sunduğu Bulanık Mantık ile yıkıldı. Bunun içindir ki, bilim de sorgulanabilmelidir ve Dr. Zekai Şen öğrencisine bunu çok iyi anlatır. Bununla da yetinmeyip öğrencisine başarılı olabilmek için her türlü donanıma sahip olduğunu hissettirir ve bu ülkenin gençlerinin de istedikleri takdirde bilim, teknoloji, spor, medeniyet ve diğer tüm alanlarda gelişmiş devletlerin gençlerini rahatlıkla geride bırakabileceklerini aşılar. Bunun için de 1809-1849 yılları arasında yaşayan Elger Allen Poe isimli ABD'li bir şairin dizelerinden örnekler verir. Aslı İngilizce olan bu şiirin (http://www.english-for-students.com/figure-it-out-for-yourself.html) tarafımdan naçizane çevrilen dizeleri şu şekildedir.

 

Kendin için yolunu bul çocuğum.

En büyük insanların sahip olduğu her şeye sahipsin,

İki kol, iki el, iki bacak, iki göz,

Ve eğer akıllı olmayı arzu edersen, kullanmak için de bir beyin.

Onların hepsi bu donanım ile başladılar hayata,

Zirve için yola çıktılar böylece,

Ve ‘Yapabilirim’ dediler sadece.

 

Onlara şöyle bir bak, akıllı ve büyükler,

Oysa onlar yemeklerini sıradan tabaklarda alırlar,

Ve benzer bıçaklar ve kaşıklar kullanırlar,

Benzer bağcıklarla ayakkabılarını bağlarlar,

Dünya onları cesur ve zeki olarak düşünür.

Hâlbuki onların başta sahip olduklarına sen de sahipsin.

 

Zafer kazanabilir ve hünere ulaşabilirsin,

Ah bir olacaksan, büyük de olabilirsin,

Sen seçtiğin mücadele için iyi donatıldın,

Kullanmak için bacaklara, kollara ve bir beyne sahipsin,

Aynı şekilde büyük işler yapmak için yükselen bir adam da

Senin sahip olduklarınla başladı bu hayata.

 

Sen kendinle yüzleşmen gereken bir engelsin,

Yerini seçmesi gereken sensin,

Gitmek istediğin yeri sen söylemelisin,

Gerçeği fark etmek için ne kadar çalışacağını da sen bilmelisin.

Allah seni yaşam için donattı,

O, sadece ne olmak istediğine karar vermene verir izin.

 

Cesaret ruhun içinden gelmeli,

İnsan kazanmak için irade sahibi olmalı,

Böylece kendin için yolunu bul çocuğum.

Büyüklerin sahip olduğu her şeyle doğdun sen,

Onların hepsi de senin donanımınla başladılar hayata,

Kendini bul ve ‘Yapabilirim’ de sadece.

 

Bu dizelerin üzerine söylenecek söz kalmıyor elbette. Elger Allen Poe şiirinde çok iyi özetlemiş başarının yolunu. Şimdi düşünün bir kere. Acaba tüm eğitim hayatınız boyunca kaç öğretmeniniz ya da hocanız size bu şekilde yaklaştı? Bu ülkenin Dr. Zekai Şen'lere o kadar çok ihtiyacı var ki. Dr. Zekai Şen iki buçuk sene önce İTÜ'den emekli oldu ve şu an İstanbul Medipol Üniversitesi'nde hala öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Ayrıca Su Vakfı Başkanı olarak da ülkesine hizmet yolunda elinden geleni ardına koymuyor. Allah kendisine bu yolda hayırlı uzun ömürler versin.

 

Bugün ülkemiz insanları ve gençleri, kendilerine fırsat verildiği takdirde, hemen hemen her alanda uluslararası başarılara imza atmaktan geri kalmıyorlar. Ancak bunu ülke nüfusuna oranladığımızda, bu oranın yüksek olduğu söylenemez. Bu oranın artmasının yolu, sadece ve tek başına okul, üniversite, spor tesisi gibi yapı tabanlı gelişime bağlı değildir. Sizin bu yapı içerisinde kaliteli insan, kaliteli genç ve kaliteli sporcu yetiştirebilmeniz için kaliteli eğitim ve öğretim vermeniz gereklidir. Bu tesislerde liyakatli ve kaliteli uzmanlarınız yok ise, bu tesislerin bir anlamı kalmamaktadır. Bunun içindir ki, yatırımların en önemlisi insana yapılan yatırımdır. Bu alandaki ikinci bir konu da milli bir anlayış ve politikanın ortaya konulmasıdır. Ne acıdır ki, Cumhuriyet’i kurduğumuzdan bugüne değin, ortaya bir milli eğitim politikası koyamamışız. Şu son 15 senelik dönemde bile; önce dik, sonra eğik ve son olarak da tekrar dik yazıya geçmemiz bunun açıkça bir örneği değil midir? Hemen hemen her uzman, bir öğrencinin akademik başarısı kadar, onun sosyal hayatta aktif ve grup çalışmalarında uyumlu olmasını sağlayacak sportif faaliyetlere katılımının da önemli olduğunu belirtirken, TEOG ve üniversite sınavlarıyla gençlerimizi sportif faaliyetlerden uzaklaştırmaktayız ve bunu bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden yapmaktayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ise, bu konuda söyleyecek bir şeylerinin olması gerekmez mi? Ya da bu ülkenin spor federasyonları da var; bunların hepsi bir araya gelerek sportif faaliyetlerin başarı yolundaki katkılarını haykıramazlar mı? Bu spor federasyonlarının kumaşı kaliteli sporculara ihtiyaçları yok mudur hiç?

 

Geçenlerde iki yakınımın çocukları, MEB altında yer alan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavlarına girdiler. BİLSEM, üstün zekâlı çocukların belirlenerek, onlara özel bir eğitimin verilmesini sağlamak üzere kurulmuş bir merkezdir. Düşünce olarak çok isabetli bir adımdır, çünkü bu çocuklar bu ülkenin önemli kazanımlarıdır. Bir çocuğun ya da gencin üstün zekâlı olduğuna karar vermek için WISC R, WNV, ASIS gibi testler bireysel olarak rahat bir ortamda uygulanmaktadır. Örneğin WISC R, bir uzman eşliğinde uygulanan ve yaklaşık 1,5 saat süren bir testtir. Eğer teste giren çocuk küçükse, teste gerektiğinde ara verilmektedir. BİLSEM ilk yaptığı grup tarama sınavıyla, daha sonradan uygulayacağı WNV ve ASIS denilen zekâ testlerine girecek öğrencileri seçmektedir. Açıkçası yakınlarım bu sınava girmezden önce, bu sınav ile hiç ilgilenmemiştim ve başarılı bir sınav olduğunu düşünüyordum. Ancak yakınlarımın bu sınava girmesinden sonra öğrendim ki, bu çocuklardan 30 – 60 dakika içerisinde 70 adet soruyu cevaplamaları isteniyormuş. Bunu öğrenince BİLSEM’in uyguladığı grup tarama sınavı hakkında hayal kırıklığına uğradığımı itiraf etmeliyim. 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanan bu sınav test şeklindedir. Acaba bu çocukların kaç tanesi test çözmeye vakıf ve bir konu üzerinde 15 - 20 dakikadan sonra dikkati dağılan bu çocuklardan, kısa bir zamanda 70 soruyu cevaplamaları nasıl istenebiliyor? Çocuğun zekâsını ortaya koyan WISC R testinde bile gerekirse ara verilebilirken, bu sınav ile ne kadar doğru tespitler yapılabiliyor acaba? Eğer siz, normal olan çocuğunuzu BİLSEM sınavlarında sorulan soru tiplerine önceden çalıştırırsanız ve onu test çözmeye alıştırabilirseniz, üstün zekâlı bir çocuktan daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz. Çok ilginçtir ki, MEB altında yer alan Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin (RAM) WISC R testiyle ‘üstün nitelikli birey’ tanısı koyduğu çocukların bazıları bu sınavı başaramamaktadırlar. O zaman ilgili RAM'ın çocuk için koyduğu tanıda ya yanlışlık var ya da bu çocuk üstün zekâlı ancak yapılan sınav doğru değil. Hatta bazı özel kurumların yaptığı WISC R testi neticesinde, üstün zekâlı olarak belirlenen çocukların bazıları da bu sınavda başarı gösterememektedirler. Sonuç olarak, BİLSEM’in grup tarama sınavının geçerlilik ve güvenirliliğinin, yukarıda anlatmaya çalıştığım noktalar açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada, Okul Psikolojik Danışmanı ve Rehber Öğretmeni Aytaç Şahin’e de katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

 

Bu ülkenin çocuk ve gençleri bizim en büyük zenginliğimizdir. Bu zenginliğin doğru bir biçimde eğitilmesi ve yönlendirilmesi geleceğimiz için elzemdir. Onlara ihtiyaç duydukları moral, şevk ve motivasyonu sağlamakla görevliyiz. Elger Allen Poe'nin yukarıdaki dizelerinde belirttiği ve Dr. Zekai Şen'in de öğrencilerine aşılamaya çalıştığı gibi, çocuk ve gençlerimizin kendilerini bulmalarını ve ‘Yapabilirim’ demelerini sağlamalıyız. Bunu yaparken de akademik eğitim ve öğretimi sportif faaliyetler ile desteklemeliyiz. Çocuk ve gençlerimizi seçtiğimiz sınavlarda da doğru yaklaşımlar uygulayarak onları kaybetmemeliyiz. Başka bir deyişle, bizleri geleceğe taşıyacak bir milli eğitim politikası ortaya koymalıyız. Milli eğitimimiz bir yazboz tahtası olmamalı.

 

Son olarak belirtmek isterim ki, elbette bu ülke için yol, köprü, havaalanı, tüp geçit, okul, üniversite ve konut yapılacak ve yapılmalıdır da; ancak bütün bu yapıların üstünde, altında, içinde ve her yerinde uzmanlaşmış ve belli bir kaliteyi yakalamış insanlar yer almalıdır. Başka bir deyişle, bu saatten sonra insana yapılacak yatırımların daha da artması gerekmektedir. Ve artık toplumun kaliteli insan ve kaliteli eğitim gibi, kalite tabanlı isteklerini de talep listesinde en üst sıraya koyması çok önemlidir.

 

Unutmayalım ki, bir ülkenin gelişmişlik ölçülerinden en önemli iki tanesi, o ülkenin bilimin sonuçlarından faydalanabilme yeteneği ve liyakattir. Unutmamak ve unutturmamak ümidiyle sağlıcakla kalın.