Karl Marx’ın  yaklaşık iki yüz yıl önce ortaya koyduğu iddia son yıllarda kapitalist ekonomi modelini savunanlar tarafından bile üzerinde düşünülür, tartışılır oldu.

Sistemin batı medyasındaki etkili yayın organı The Economist’te yayınlanan bir yazının çarpıcı cümlesi; “günümüz politikacılarının Marx’tan öğrenmesi gereken çok şey var”!

Özetle kapitalizmin;

toplumdaki gelir dağılımında yarattığı eşitsizlikten kitlesel yoksulluktan,“ ucuz emek, azami kârlılık” olarak tanımlanan sömürü düzeninden, (teknik deyimi ile “Gine katsayısındaki büyüme ile birlikte gelir dağılımındaki uç noktanın göstergesi P80/P20 uçurumu)

  • sistemin giderek büyük sermayenin egemenliğine girmesinden, (şirket evlilikleri, tekelleşme eğilimleri)
  • yoksullaşan kitlelerin körüklenen tüketim alışkanlarını karşılayabilmek için çıkar yol olarak gördükleri büyüyen borçlanma eğilimlerinden söz ediliyor.

Kısaca; üretirken de, satarken de öne çıkan “sömürü düzeni”nin itirafı!

Bu vesile ile hatırlatmakta yarar var: Avrupa genelinde Gine katsayısının en büyük (çarpık) olduğu ülke Türkiye. P80/P20 adaletsizliği (mutlu azınlık-mutsuz çoğunluk çelişkisi)

Cumhurbaşkanı faizi sömürü aracı olarak görürken sermayenin örgütsüz emek üzerindeki sömürüsünden söz etmiyor. Tek elin sesi çıkmaz ki…

                                                             ***

Emeğin Değersizleştirilmesi:

Teknoloji, tekniğin üretime uygulanmasıdır. Teknoloji geliştikçe üretim için ihtiyaç duyulan emek katkısı azalır. İşsizlik artar, ücretler hızla düşer.

İleri teknoloji emeğe değil, sadece bulana ve üretim araçlarını elinde bulunduran sermaye sahibine kazandırır. Emeği değersiz kılar.

Kontrolsüz nüfus artışı da ücretlerin serbest piyasa kurallarına göre oluştuğu/oluşturulduğu düzende emek sömürüsüne zemin hazırlar.

İşsizlik ve yoksulluk; eğitimsiz, sınıf bilinci gelişmemiş toplumlarda daha yaygın olarak görülür, yaşanır.

Yetmişli yıllarda sanayileşmiş, gelişmiş batı ülkelerinde işçi sınıfının güçlü şekilde örgütlenerek ulusal gelirden aldığı payı arttırmasından rahatsız olan sermaye sınıfı çareyi “küreselleşme” denilen yeni sömürü düzeninde buldu. Bu sayede üretim faaliyetlerini ucuz emek cenneti olarak gördükleri Uzakdoğu’ya taşıma olanaklarına kavuştular! Avrupa’da 2500 Euro olan aylık işçilik maliyetlerini 150 Euro’ya kadar düşürdüler. Bunun adı “verimlilik artışı” oldu. Kâr maksimizasyonu hedefine biraz daha yaklaşmış oldular. Maksimizasyon sınır tanımaz!

Son olarak da, ancak ilkel toplumlarda rastlanabilecek bir kafa yapısına yakışan bir anlayıştan söz etmek gerekiyor. TOBB Başkanı’nın son genel kurul toplantısında Cumhurbaşkanı’na yakınması (basından): “iş mahkemelerinde verilen kararların yüzde 99’u işverenlerin aleyhine çıkıyor…”

Nedenini düşünmek, anlamak istemiyor. Sadece konuşup saçmalıyor…

 Acaba kararların yüzde 99’u işverenlerin lehine çıksaydı şikâyetçi olur muydu?

Bu gerçekler karşısında Karl Marx’ın; “kapitalizm sürdürülemez” sözü gerçekçi değil mi?