İnsanoğlunun sanayi devrimiyle birlikte ilk adımını attığı ve günümüzde de artarak devam eden doğaya olan hoyratça müdahaleleri neticesinde, bugün iklim değişimi gibi büyük bir sorunla mücadele etmek zorunda kalan dünyamız, her geçen gün artan doğal afetlerle de karşı karşıya bulunmaktadır. Varolan 31 çeşit doğal afetin 28 tanesinin hava ve su (meteorolojik) kaynaklı olması ve bunlar yüzünden hatırı sayılacak miktarlarda yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle, hava ve suyu anlamak, ileriye yönelik olarak tahmin edebilmek ve gerektiği anda gerekli tedbirleri alabilmek için günümüzün tüm teknolojik imkânları aralıksız olarak kullanılmaktadır. Yeryüzünde kurulan gözlem istasyonları, uydu ve radar teknolojileri, muazzam hesaplama yeteneği olan dünyanın en hızlı bilgisayarları ve uzun yıllar süresince çok büyük paralar harcanarak bilim insanları tarafından geliştirilen atmosferik ve hidrolojik modellerin tümü, bu amaç için durmaksızın insanoğlunun hizmetindedir. Çünkü hava ve suyu anlamak sanıldığı gibi kolay bir iş değildir.Bu doğrultuda ülkemizin 2 güzide kurumu olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) önemli gözlem ve ölçüm altyapısına sahiplerdir.

Hava ve suyu anlamak için öncelikle gözlem ve ölçümler yapmak zorunludur, çünkü ölçemediğiniz ve gözlemlemediğiniz bir olayı anlayamazsınız, modelleyemezsiniz ve tahmin edemezsiniz.Bugün itibariyle MGM yaklaşık olarak 1182adet ölçüm istasyonuna sahiptir ve bu istasyonlarda sıcaklık, yağış, nem, buharlaşma, rüzgâr yön ve şiddeti, çeşitli seviyelerdeki toprak sıcaklıkları, toprak rutubeti (nemi), güneşlenme süresi ve güneşlenme miktarı gibi ölçümler yapılmaktadır. Bununla beraber, bu istasyonlardan 8 tanesinde de yukarı atmosfer takip edilmektedir. Ayrıca tüm kıyı şeridimiz boyunca kurulu 79 adet deniz ölçüm istasyonları da MGM tarafından işletilmektedir.

Ülkemiz Aralık 2014’ten itibaren Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) adı verilen yeni bir gözlem ağına kavuşmuştur. Bu sistemde yer alan 35 adet istasyonun sorumluluğu yine MGM’ye aittir. Bu sistem sayesinde ülkemiz üzerindeki tüm şimşek ve yıldırımlar 24 saat kesintisiz an ve an takip edilebilmektedir.

Meteorolojik radarlar, MGM’nin sahip olduğu ve ileri teknoloji ürünü olan diğer bir gözlem sistemidir. Fiyatı yaklaşık 1 – 2 milyon avro mertebesinde olan bu sistemlerden ülkemizde şu an aktif olarak 24 saat kesintisiz kullanılan ve Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Hatay, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Muğla, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’ta kurulmuş toplam 14 tane radar istasyonubulunmaktadır. Meteorolojik radarlar sayesinde ülkemiz civarındaki ve ülkemiz üzerindeki meteorolojik olaylar sürekli olarak an ve an izlenmektedir.

Dünya ülkelerinin çoğunda olduğu gibi, ülkemizin sahip olduğu bir meteorolojik uydu bulunmamaktadır, ancak Avrupa ülkelerinin bir araya gelerek 1980’lerde kurdukları ve ülkemiz adına da MGM’ninkurucu daimi üyesi olduğu Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) METEOSAT ve METOP isimli 2 tür meteorolojik uydu serilerine sahiptir. Her üye ülkenin gayri safi milli hasılatına göre üyelik aidatı ödediği dünyanın bu güzide kurumuna, ülkemiz yaklaşık yılda 15 milyon Avro kadar ödeme yapmaktadır. Bu kuruma yaklaşık 30 milyon Avro mertebesinde bir ödemeyle Almanya’nın başı çektiğini düşünülecek olursa, ülkemizin bu kuruma yaptığı maddi katkının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizin diğer bir önemli kurumu olan DSİ; akım gözlem, göl gözlem, kar gözlem, meteorolojik gözlem ve müteferrik gözlem istasyonları olmak üzere 5 çeşit gözlem sistemine sahip bulunmaktadır. Genel anlamda yağışın yere düşmesiyle MGM’nin sorumluluğu ortadan kalkarken, yağışın yere düşmesinden sonra DSİ’nin sorumluluğu başlamaktadır. Ülkemizin var olan su potansiyeli ve bu potansiyelin doğru kullanımı noktasında DSİ önemli hizmetlerde bulunmaktadır. Elbette DSİ bu hizmeti yaparken, yukarıda da belirtilen farklı türde sahip olduğu yüzlerce gözlem ve ölçüm istasyonlarından yararlanmaktadır.

Üst paragraflardan da anlaşılacağı üzere, hava ve suyu anlayabilmek için bugüne kadar büyük yatırımlar yapılmıştır, bu yatırımlar hala artan oranda devam etmektedir ve gelecekte de devam etmelidir. Ancak tahmin aşamasında ise bilgisayar ve modelleme teknolojileri devreye girmektedir.

Bugün dünyanın en hızlı ve en kapasiteli hesaplama sistemleri (bilgisayarlar) meteoroloji alanında hizmet vermektedirler. Çünkü tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen gözlemler neticesinde elde edilen muazzam miktardaki sayısal bilgilerin işlenmesi ve bu bilgilerin atmosferik ve hidrolojik modellere sokularak hava ve suyun tahmin edilebilmesi için süper bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla İTÜ, TÜBİTAK, MGM başta olmak üzere birçok kurumumuz bu sistemlere sahiptirler.

Ölçüm ve gözlem yapmakla sadece varolan atmosferik şartlar (havanın durumu) analiz edilir. Eğer ileriye yönelik olarak hava ve suyun tahmini yapılmak istenirse, bu durumda onlarca yıllık bilimsel araştırmalar neticesinde geliştirilen ve insanlığın hizmetine sunulan atmosferik ve hidrolojik modellerin kullanılması gerekmektedir. Bu tür modeller başta İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri, MGM ve DSİ gibi kurumlarımızda operasyonel olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca ülkemiz Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini Merkezi’nin (ECMWF) kurucu daimi üyesidir ve ülkemiz MGM tarafından bu kurumda temsil edilmektedir. Dünyanın önde gelen merkezlerinden olan ECMWF’nin gerek veri ve tahmin sonuçları gerekse güçlü bilgisayar sistemleri ülkemiz kurum ve kuruluşlarına (üniversiteler, MGM vd.) açık bulunmaktadır.

Sonuç olarak, televizyon kanallarının hava durumu programlarında yarının hava tahminleri olarak sunulan bilgilerin elde edilmesi ve ortaya konması, yukarıda anlatılan hem mali açıdan maliyetli ve hem de emek, teknoloji ve bilim yoğunluklu muazzam bir çalışmayı içermektedir, çünkü hava ve suyu anlamak, tahmin edebilmek bunu gerektirmektedir.

Son söz olarak, unutmamak gerekir ki, bir ülkenin gelişmişlik ölçülerinden en önemli iki tanesi, o ülkenin bilimin sonuçlarından faydalanabilme yeteneği ve liyakattir.