Kapitalizmin Günah Çıkartması

Dünya’da milli gelir büyüklüğü sıralamasında ilk otuz bir ülke arasında yer alan on dokuz ülke ile AB Komisyonu’ndan oluşan yirmi üyeli uluslar arası forum. (Group of 20)

On dokuz ülkenin liderleri ile AB Komisyonu temsilcileri her yıl; küresel ekonomi ve çevre sorunlarını görüşmek üzere toplanırlar. Bol güvenlik önlemleri, yapay tebessümlerle süslü toplu fotoğraflarla iki üç güne yayılmış toplantılar.

 G 20’nin içinde üst sıralarda yer alan ülkelerin liderleri toplantılarda -usulen-yaptıkları konuşmalarda olabildiğince soyut, içi doldurulmayan konuşmalarda “konular”a ilişkin görüşlerini açıkladıktan sonra ortak bildiri yayınlanır, ardından da seneye buluşmak üzere veda ederler.

                                                                      ***

Konuşmalarda, bildiride sürekli global ekonomik durgunluk ve çevre sorunları dile getirilmesine rağmen bunların sebepleri ve bunlara ilişkin somut çözüm önerileri ortaya konmaz, iyi niyetli, yapıcı öneriler ortaya konmaz zira kapitalist sistemin olmazsa olmazı “maksimum kârlılık” ilkesi buna izin vermez! (Bu vesile ile Sosyalist temelli Rusya’nın bu toplantılara katılmasının “tutarsızlık” olduğunu da belirtmek gerekir.)

                                                                       ***

 Oysa küresel ekonomik durgunluğun nedeni çok açık. “İşsizlik ve işsizliğin doğal sonucu yoksulluk”. Yoksul bireylerin olduğu, giderek çoğaldığı bir dünyada ekonomik durgunluk bir kaçınılmaz olur.

Üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan ve üretim süreçlerini yönlendiren özel sektörün temel ilkesi “maksimum kârlılık”, emekçilerin, tedarikçilerin olabildiğince sömürülmesini, ölmeyecek kadar yaşatılmalarını ön görür, emreder! “En yüksek kârlılık” en yüksek sömürü olmadan sağlanabilir mi?

Teknoloji, emeğin üretime katkısını, dolayısı ile yarattığı katma değeri azaltır. Ücretleri geriye çeker, işsizliği körükler… Yoksulluk böyle artar.

                                                                      ***

Kapitalizmin acımasızlığı, utanmazlığı insanların yaşam süresine göz dikecek düzeye ulaştı!

Batının kapitalist ülkelerinde,”devlet emeklilik sistemleri bütçeye yük oluyor” konusu işlenmeye başlandı.

Şimdi,  ABD ve İngiltere’de insan yaşamının uzaması “ekonomik yük” olarak değerlendiriliyor…

Emeklilik yaşının yükseltilmesi, emekli maaşlarının düşürülmesi, özel emeklilik sistemlerinin teşvik edilerek özel sektöre pazar yaratılması rezaletin gerçek yüzüdür…

Türkiye’de de yasal tabanı genişletilerek yaygınlaştırılmak istenen bireysel emeklilik özel sektörün büyük ilgi alanı oldu.

İnsanların emeklilik dönemlerinde rahat yaşamalarını isteyen ne kadar çok kapitalist girişimci varmış da haberimiz olmamış!

İnsanları işsiz bırakan, yoksullaştıran kapitalizm şimdi onlara sahip çıkıyor! Timsahın gözyaşları…

                                                                          ***

 Kapitalist sistem önce işleri berbat ediyor, sonra da düzeltmeye soyunuyor.

Karl Marx ne kadar doğru söylemiş: “kapitalizmin en büyük düşmanı kapitalistlerdir”.

 Batılı “düşünce bidonları” sormaya başladılar: “Marx peygamber miydi?”

ABD maşası Gorbaçov sayesinde peygamberlerini terk eden sosyalist toplumlar şimdi eski günlerini arıyorlar… Belki bulurlar!

Düşünen Adam