Barajlar üzerine kurulan güneş enerjisi sistemleri ve bu yolla buharlaşmanın azaltılması

Mimarlık, din, kültür, nüfus, ekonomi, tarih ve medeniyetler bakımından bir Metropol (Anakent) olan İstanbul, sınırlarının batıda Çorlu – Tekirdağ ve doğuda ise Gebze – Kocaeli ile birleşmesinden dolayı da bir Megapol (Dev şehir) olarak tanımlanmaktadır. İstanbul dünyanın en önemli Metropol ve Megapol’lerinin arasında yer almaktadır. Bu yapısı nedeniyle de enerji tüketimi çok büyük olan, ancak tüketimin tersine enerji üretimi fazla olamayan bir şehirdir. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Dr. Kadir Topbaş, İBB Meclisi’ne geçtiğimiz nisan ayında sunduğu 2015 faaliyet raporunda bakın ne demektedir? İsterseniz Balıkesir için de örnek olabilecek ve rahatlıkla uygulanabilecek bir mühendislik çalışmasını birlikte irdeleyelim.

Dr. Topbaş der ki: “…Yazın barajlarımızda günde 400.000,00 m3’lük (tonluk) ciddi bir buharlaşma var. Bu göllerin üstüne güneş panellerini koyarsak, hem elektrik elde ederiz hem de buharlaşmayı önleriz diye düşünerek, proje geliştirdik. Derdiniz varsa çözüm bulursunuz. Dünya haritası enerji hatları üzerine kuruluyor. Böyle bir noktada kendi enerjimizi üretmek zorundayız. Hassasiyetimiz, en iyisini İstanbul’a kazandırmak. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan bir belediyeyiz. Dünyanın neresinde yeni bir gelişme varsa arkadaşlarıma gidin, bakın, getirin diyorum…”

Kaynak:  http://www.ibb.istanbul/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=23116#.WATZaYOLSM8

Dr. Topbaş, İstanbul ve dolayısıyla da tüm ülkemiz için olan bir sorundan bahsetmektedir. O da, özellikle yaz aylarında açık su kaynaklarımız (göl, gölet ve barajlarımız)üzerinden olan yüksek buharlaşmadır. Bu yolla su kaynaklarımız önemli kayıplar yaşamaktadır. Bu kaybın İstanbul için günde 400.000,00 ton olduğu Dr. Topbaş tarafından ilk ağızdan ifade edilmektedir. Gerek zaman zaman doğanın kendi doğal süreci nedeniyle yaşanılan kuraklık anlarında ve gerekse ileride (onlarca yıl sonra) etkilerini daha yoğun hissetmeyi beklediğimiz iklim değişikliği sürecinde, su kaynaklarımız daha fazla öneme haiz olacaklar ve bu durumda da buharlaşmayı azaltarak su kayıplarını en aza çekmek uygulanacak yöntemlerden biri olacaktır. Bunu, bir takım kimyasallar yardımı ile su yüzeyinin bir filmle kaplanması sağlanarak yapabilmek mümkündür. Ancak dubalar üzerine yerleştirilmiş güneş panelleri kullanarak buharlaşmanın en aza indirilmesi, daha fazla katma değere sahip olacaktır. Böylelikle hem buharlaşma azaltılacak hem de kurulan sistem ile elektrik üretilecektir. Bilindiği üzere, İstanbul’un su sorunu yaşamaması için yüzlerce km ötede bulunan Melen - Düzce’den İstanbul’a su getirilmektedir. Böyle bir gerçek ortadayken, buharlaşmanın azaltılmasıyla su kayıplarının en aza indirilmesi de önemli bir kazanç olacaktır. Bunun yanında bir de elektrik üretebiliyorsanız, elektrik maliyetleriniz azalacaktır.

Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda bugün, İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) önemli bir projenin uygulamasına soyunmuş durumdadır. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği tarafından önerilen proje çalışmasında, pilot bölge olarak seçilen Büyükçekmece Gölü üzerindeki fizibilite çalışmaları tamamlanmak üzere olup, bir prototip(ilk örnek) üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışma ülkemiz için de önemli bir uygulama olacaktır.Uydudan elde edilen uzun yıllar (22 yıl) ortalaması olarak, Güney Marmara’nın yaklaşık 180 – 210 w/m2’lik bir güneş enerjisi değerine sahip olması nedeniyle, böyle bir çalışmanın Balıkesir için de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınması tavsiye olunur. Hatta Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın da bu tür projelere kaynak ayırabilmesi hem Güney Marmara’ya hem de ülkemize önemli bir katma değer sağlayacaktır.

İsterseniz biraz da ülkemizin elektrik enerjisi istatistiklerine göz atalım.

Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) ait 31 Aralık 2013 verilerine göre, ülkemizdeki elektrik enerjisi kurulu gücü 64.007,4 MW’tır. Bu toplam gücün kaynak dağılımına bakacak olursak, aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.

Hidrolik                                                % 35      22.289,0 MW

Doğalgaz                             % 32      20.253,0 MW

Linyit, Taş Kömürü          % 13      8.515,2 MW

Sıvı + Doğalgaz                  % 7         4.365,8 MW

İthal Kömür                       % 6         3.912,6 MW

Rüzgâr                                 % 4         2.759,6 MW

FuelOil                                 % 1         527,9 MW

Katı + Sıvı                            % 1         682,4 MW

Diğer                                    % 1         701,9 MW

 

Kaynakların tek başlarına düşünülmesi halinde, % 35’lik bir oranla su kaynaklarımız üzerinden elektrik üretiyoruz. İkinci sırada ise % 32’lik bir payla doğalgaz yer almaktadır. Eğer değerlendirmemizi fosil yakıtların tümü üzerinden yaparsak, kurulu gücümüzün yaklaşık % 60’ı fosil kaynaklara dayanmaktadır ve bu bakış açısıyla da elektrik üretimimizin % 60’ı atmosfere CO2 yüklemektedir. Hidrolik ve rüzgâr kaynaklarımıza dayanan kurulu gücümüz ise % 39 ile fosil yakıtların arkasında kalmaktadır. Bu veriler 3 sene öncesinin durumunu yansıtsa da, o günden bugüne olan değişimlerde yenilenebilir enerjilere olan ilgi artsa da, tablodaki sıralama bugün için değişmeyecektir.

Bu vesile ile gelecek hafta 24 – 26 Ekim 2016’da düzenlenecek olan 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu’nu (UTES’16) bir daha dikkatinize sunmak istiyorum. Sempozyumun programı kesinleşmiş olup, sempozyumda sunulacak çalışmalarahttp://www.utes.itu.edu.trisimli bağlantı adresindenulaşılabilir.

Unutmayalım ve unutturmayalım ki, bir ülkenin gelişmişlik ölçülerinden en önemli iki tanesi, o ülkenin bilimin sonuçlarından faydalanabilme yeteneği ve liyakattir.

Sağlıcakla kalın.