Gelir İdaresi Başkanı Seyit Tekin yaptığı bilgilendirmede yapılandırma başvurularının 31 Temmuz’da sona ereceğini bildirerek, yapılandırma ile ilgili mükelleflerin bilmesi gerekenleri anlattı.

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Gelir İdaresi Başkanı Seyit Tekin şu bilgileri verdi:“Daha öce uygulanan 6111 ve 6736 sayılı kanun 7143 ile yeniden gündemde; Matrah artırımı, kasa affı, stok affı, ortaklar cari hesabı affı, 31.03.2018 tarihi itibariyle ödenmeyen borçların gecikme faizlerinin silinerek taksitlendirilmesi ve amortismana tabi taşınmazların yeniden değerlemesi gibi bir dizi düzenlemeyi kapsayan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başvurular 31 Temmuz 2018 tarihine kadar.

İlk olarak Maliye ve SGK üzerinden bu kanun kapsamında başvurular alınmaya başlandı. Bu Kanundan faydalanmak için başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 

Yapılandırılmış ilk iki taksit süresinde ödenmeli.

Diğer benzer Kanunlarda olduğu gibi bu Kanun kapsamında da yapılandırılmış borçların ilk iki taksitinin süresinde ödenme şartı bulunmaktadır. İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya yıl içerisinde ikiden fazla ihlal yapılandırma hakkının kaybedilmesine sebeptir.

 

Borçların tamamı siliniyor mu ?

Hayır. Bu tür torba kanunlar ile kesinleşmiş kamu alacaklarının asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmemekte, sadece bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezasından vazgeçilmektedir. Bunun yerine de Yİ-ÜFE gibi enflasyon oranları esas alınarak belirlenecek tutarlar ile  borç güncellemesi yapılmaktadır.”