Türkiye’de iş cinayetlerinin önüne geçilmesi gerektiği belirtilen basın açıklamasında çok sayıda platform üyesi Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda bir araya geldi. Soma’daki maden kazasının unutturulmayacağını söyleyen platform üyeleri işçi ölümlerinin sona ermesini istedi.

SORUMLULAR İKTİDAR TARAFINDAN KORUNDU

Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Demiralp şunları söyledi:“13 Mayıs 2014 tarihinde yüzyılın en büyük işçi katliamı yaşandı. 301 işçinin yaşamını kaybettiği Soma’dan tüm insanlığın yüreğine ateş düştü. Soma’yı unutmadık ve asla unutturmayacağız. Cinayetten farksız olan, ancak AKP iktidarının ‘kaza’ ve ‘kader’ diyerek normalleştirmeye çalıştığı katliamın sorumlularından hesap sorulmasını defalarca istedik. Sorumlular hesap vermek bir yana, iktidar ve ‘ölüm madencinin fıtratında var’ diyen dönemin başbakanı tarafından korundu.

AKP İKTİDARINDA İŞÇİ ÖLÜMLERİ ARTTI

AKP iktidarında Türkiye’de iş kazalarına bağlı işçi ölümlerinin artması, Soma ve Ermenek’te yaşananlar bir tesadüf değildir. Özelleştirmeler yoluyla işçilerin yedeklendiği, işsiz yığınlar yoluyla çalışanların tehdit edildiği bir dönemden geçiyoruz. İşçiler taşeronlaştırılıyor, iş güvenliği ve kadro güvencesi yok ediliyor. İşsizlik ve yoksulluk, ülkemizi ucuz emek cennetine çevirmekte, ekmeğe ihtiyacı olan yurttaşlarımıza iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ortamlarda güvencesiz, örgütsüz çalışmayı dayatmaktadır. Bu durum can kayıplarını da içeren ölümcül kazaları beraberinde getirmektedir. Tüm iş kollarında ama özellikle tehlikeli işlerde taşeron işçilik uygulamasına bir an önce son vermek gerekmektedir.

MADEN OCAKLARI KAMULAŞTIRILMALI

Türkiye, ölümcül iş kazalarında El Salvador ve Cezayir’in ardından dünya üçüncüsü, Avrupa’da ise başı çekiyor. Maden katliamlarının ve işçi ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla; maden ocaklarında çalışan işçilerin sendikalı olmasının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. İşçi güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için gerekli yasalar çıkarılmalı, özelleştirmelere derhal son verilmeli ve maden ocakları yeniden kamulaştırılmalıdır. Bunu durduracak olan işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gücüdür. Haklarımızın alınmasının ve kanımızın akmasının durdurulmasının tek yolu sermaye ve işbirlikçi hükümete karşı birlikte kararlı bir mücadeleyi örgütlemektir.

UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu olarak, Soma başta olmak üzere tüm iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden kardeşlerimizi saygıyla anıyor, emeğin karşılığını aldığı, ağır çalışma koşulları, işçi kıyımları ve taşeronlaştırmanın son bulduğu hakça bir düzen için özgürlük mücadelesini yükseltme kararlılığımızı bir kez daha kaykırıyoruz.”