TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi’nin 14’üncü Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz hafta sonu oda binasında gerçekleştirildi. Mevcut başkan M. Ali Özerk ve Suat Baskın’ın listelerinin yarıştığı genel kurulda M. Ali Özerk’in listesi kazandı. Çarşaf liste usulü ile gerçekleştirilen seçimde M. Suat Baskın Özerk’in listesini delerek yönetime girdi..

 

İki gün süren genel kurulun ilk gününde 13’üncü dönem yönetim kurulunun çalışma raporu okunarak oylandı. Oda binasında gerçekleştirilen genel kurulda her iki adayın yaptığı konuşmada tartışmalar yaşandı.

 

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi’nin 14’üncü genel kurulunda adaylar şu oyları aldı: M. Ali Özerk 97, Yüksel Dağdemir 95, Betül Dikici 107, Özgür Parlak 94, Cüneyt Konak 101, İlksen İçer Kınay 98 oy alırken, Özerk’in rakibi Suat Baskın da 107 oy alarak yönetime giren isim oldu. Seçimin ardından belirlenen yönetim kurulu düzenleyeceği ilk toplantının ardından başkanını belirleyecek.

 

ÖNCE İNSANIZ SONRA MİMARIZ

Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı M. Ali Özerk genel kurulda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kentler, bizler için önemli bir olgudur ve kenti yaşatan, kenti yaşanılır kılan en önemli meslek grubu da mimarlardır Önemli olan kentin kazançlarıdır. Kentte şimdi yaşayanlar ve gelecekte yaşayacaklar için insanca yaşam koşullarının oluşmasını sağlayabilmektir. Mimarlık mesleğinin gelişi mi kentlerin planlanmasında Mimarların yer alması ile mümkündür. Bu süreçlerde yer alabilmemiz için tüm üyelerimiz ile birlik olmalıyız. Meslek içi sorunlar, oda üye ilişkileri Genel Merkez toplantılarında dile getirilerek mesleki denetimin telif hakkı öncelikli bir hukuk olması konusunda yeni düzenleme yapılması için çalışmalıyız. Şantiye Şefliğinin mimarlık mesleği ile ilgili uzmanlık kısmının tanımlanarak meslek içi eğitimlerinin düzenlenerek ücretlerinin artırılması için çalışmalıyız. Yapı Denetimlerde çalışan mimarlarımızın mağduriyetlerinin öncelikle çözülmesi gereken konuların başında geldiği Genel Merkez çalıştayları ile belirlenmiştir. Meslek kuruluşları bir yandan üyelerinin haklarını savunurken diğer yandan kentlilik bilincinin yükseltilmesine, kentlerdeki yaşam kalitesinin artırılması yönünde de mücadele etmek zorundadır. Mimarlar Odası da toplum hizmetinde mimarlık şiarı ile kurulduğundan bu yana dik duruşundan ödün vermemiştir. Bir yandan mesleki haklarımız için dayanışma içinde iken diğer yandan geleceğimiz için düzenli, tahrip edilmemiş doğa ve çevre ile insanca yaşam hakkı için de dayanışma içinde olmalıyız. Unutmayalım ki; demokrasi ve özgürlüğün olmadığı yerde yaratıcı fikirler ve mimarlık da olmaz. Bizler asil-yedek hiçbir fark gözetmeksizin genç meslektaşlarımızla birlikte yola çıkarak Yönetim Kuruluna aday olduk, gelecek dönemlerde de yerlerimizi onlara devrederek sürekliliği egemen kılmak için aday olduk. Çünkü Mimarız ama önce insanız. Her koşulda yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Mesleğin etik değerleri gereği daha yaşanılır bir dünya için mücadele edeceğiz. Bunun için doğayı, tarihi ve kültürel, sosyal yaşamı savunacağız. Önce İnsanız sonra Mimarız.”