Vatandaşların borçlarını yapılandırmaları için 31 Temmuz'da mesai gününe kadar şahsen veya postayla başvurmaları gerekiyor. İnternet yoluyla başvurular ise saat 23.59’a kadar yapılabilecek. BESOB Başkanı Fehmi Erdem, son dakika yoğunluğundan etkilenmemek için, yapılandırma başvurusunda bulunacakların dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Hatırlanacağı üzere BESOB Balıkesir’de 85 oda genel sekterine seminer düzenleyerek il genelindeki 43 bin esnafa ulaşmayı hedeflemişti.

PEŞİN AVANTAJI

Borçlarını yapılandıran vatandaşların borçlarını peşin ödemelerinde önemli avantajlar elde ettiğini belirten Başkan Erdem, “Vatandaşların peşin ödemeyi tercih etmeleri halinde tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödenirse katsayı alınmıyor, Yİ-ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapılıyor, kanun kapsamındaki idari para cezası cezalarından yüzde 25 indirim yapılıyor, yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılıyor” dedi.

ÖĞRENCİ KREDİSİ BORÇLARI

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin bu kanuna göre yapılandırılabileceğini hatırlatan Erdem, “Çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarının usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalarda kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Yurtkur’dan kredi alan öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi borçları ve çiftçilerimizin işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabileceklerini” diye konuştu.

İNCELEME MUAFİYETİ

Mükelleflerin matrah ve vergi arttırmada vergi incelemesinden muafiyet hakkı tanındığının altını çizen Fehmi Erdem şu bilgileri aktardı. “Mükelleflerimizin daha önceki beyanlarının belli oranlarda arttırılırsa geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler peşin veya ilk taksit Eylül 2018 den başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitle ödenebilecek, bu tutarlarının kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacak, burada önemli bir hususun altını çizmek istiyoruz, daha önceki yapılandırma kanunlarında matrahın arttırılması, inceleme ve tarhiyata muhatap olmama için yeterli iken yeni kanunda ayrıca arttırılmış tutarların kanuna uygun şekilde ödenmesi şartı da aranıyor. Kanununa uygun ödeme yapılmaması halinde matrah ve vergi artırımı imkanları kaybedilecek. Yeni inceleme ve tarhiyat yapılabilecek, ödenmeyen vergilerde gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.”

Yİ-ÜFE’DE İNDİRİM

6552, 6736 ve7020 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacakların yeni kanun kapsamında yapılandırılamayacağını açıklayan Başkan Erdem, “Ancak anılan kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 Sayılı Kanunla belirlenmiş olan ilk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018’e kadar) ödenmesi halinde, taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90’ının, ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018’e kadar) ödenmesi halinde ise, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilecek. Taksitlerin ilk ikisinin zamanında ödenme şartı var. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biride taksitle ödemeyi tercih etmişler ise, ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk iki taksiti ödemeyenler kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak” dedi.

BAŞVURU VE ÖDEMELER

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunması gerektiğini hatırlatan Fehmi Erdem, “Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru sürecinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilebilecek. Yapılandırılan tutarlar 6,9,12,18 taksit seçenekleriyle ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödemeli olacak. Unutmamamız gereken bir husus matrah artırımından kaynaklanan ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Kanunla ilgili her türlü sorununuza Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz, ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir” diye konuştu.