TKDK Balıkesir İl Koordinatörü M. Zahid Döğdü, 21 Aralık 2017 tarihinde çağrı ilanına çıkılan ve 27 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona eren IPARD II 3'üncü Başvuru Çağrı dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Döğdü; Toplam yatırım bedeli 66.256.125,34 TL olan başvuruların Yapım İşleri, Makine-Ekipman ve Genel Hizmet Harcamalarından oluşan Uygun Harcama Tutarı 60.924.849,72 TL şeklinde gerçekleştiğini belirtti. Döğdü “Yapılan proje başvurularının uygun harcama tutarının  % 58’i kamu katkısı, %42’si faydalanıcı katkısı olarak gerçekleşmekte olan projeleri uygun harcama tutarı olan 60.924.849,72 TL’nin ortalama % 58’ine denk gelen 35.414.447,18 TL’si TKDK tarafından hibe olarak karşılanacaktır” dedi.

38 proje başvurusu Kadın Girişimciler tarafından

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörü M. Zahid Döğdü açıklamasında şu satırlara yer verdi. “İl Koordinatörlüğümüze yapılan 56 başvurunun; 34’ü Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi, 22’si Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri başvurularıdır. Başvurular uygun harcama bazlı incelendiğinde; Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi tedbirinin 36,1 Milyon TL, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinin ise 24,8 Milyon TL uygun harcama tutarlarına sahip oldukları görülmektedir. İl Koordinatörlüğümüze başvurusu yapılan 56 proje detaylı incelendiğinde; 33 projenin gerçek kişiler, 23 projenin ise tüzel kişiler tarafından sunulduğu görülmektedir. Proje başvurularının 38’i Genç Girişimciler tarafından, yine 38 proje başvurusu Kadın Girişimciler tarafından yapılmıştır. Başvurular uygun harcama bazlı incelendiğinde; Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri alt tedbirinin 15,3 Milyon TL ile en fazla, Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler tedbirinin ise 0,88 Milyon TL ile en az uygun harcama tutarına sahip olduğu görülmektedir. IPARD II Programı 3. başvuru çağrı döneminde Balıkesir’de bulunan 20 ilçenin 16’sında               yatırım yapılmak üzere proje başvurusu yapılmıştır. Havran ilçesi 10 başvuru ile en fazla proje başvurusu yapılan ilçedir. Erdek, Kepsut, Manyas ve Savaştepe ilçelerinden herhangi bir proje başvurusu yapılmamıştır. Toplam yatırım tutarı bazlı değerlendirmede ise en yüksek yatırım tutarı Burhaniye İlçesine aittir.” 

 

 16 İlçede yatırım yapılmak üzere proje başvurusu

“Süt Üreten Tarımsal İşletmeler bütçe kaleminden alınan 12 proje başvurusu incelendiğinde; 7 ayrı ilçeden başvuru yapıldığı görülmektedir. Bu ilçelerimiz Altıeylül, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk ilçeleridir. Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler bütçe kaleminden alınan 9 proje başvurusu incelendiğinde; 7 ayrı ilçeden başvuru yapıldığı görülmektedir. Bu ilçelerimiz; Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, Karesi ve Sındırgı ilçeleridir. Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler bütçe kaleminden alınan 1 başvuru Dursunbey ilçesindedir. Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi bütçe kaleminden alınan 3 proje başvurusu incelendiğinde; 3 ayrı ilçeden başvuru yapıldığı görülmektedir. Bu ilçelerimiz; Dursunbey, Marmara ve Susurluk ilçeleridir. Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi bütçe kaleminden alınan 12 proje başvurusu incelendiğinde; 7 ayrı ilçeden başvuru yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ilçeler; Altıeylül, Balya, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Havran ve İvrindi ilçeleridir. Zanaatkârlık ve Yerel Ürün İşletmeleri bütçe kaleminden alınan 10 proje başvurusu Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerimizde gerçekleşmiştir. Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri bütçe kaleminden alınan 7 proje başvurusu incelendiğinde; 6 ayrı ilçeden başvuru yapıldığı görülmektedir. Bu ilçelerimiz; Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran ve Marmara ilçeleridir. Yenilenebilir Enerji Yatırımları bütçe kaleminden alınan 2 proje başvurusu Gönen ve Susurluk ilçelerimizde gerçekleşmiştir.”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörü M. Zahid Döğdü açıklamasında  “Bugüne kadar birçok yeni işletmenin Balıkesir ekonomisine kazandırılmasına aracılık eden TKDK Balıkesir İl Koordinatörlüğü olarak amacımız AB standartlarında hazırlanan projeler ile modern, verimli ve sürdürülebilir işletmeleri Balıkesir'e kazandırmaktır. Girişimcilerimize teşekkür ediyor ve yatırımların Balıkesir'e ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.