Havadan sudan işler boş, değersiz, önemsiz ve öylesine işler değildir, bilakis önemsenmesi ve dikkat edilmesi gereken mevzulardır. Aksi halde geri dönüşleri doğal afetler olarak karşımıza çıkarak can ve mal kayıplarına neden olmaktadırlar. Ayrıca onları yeterince anlayamazsanız ne uçağınızı kaldırabilir, ne geminizi yüzdürebilir, ne de kendinizi koruyabilirsiniz. Böylesine önem arz eden havadan sudan işler için ülkemizde en kapsamlı eğitim Meteoroloji Mühendisliği altında verilmektedir ve buradan mezun olanlar Meteoroloji Mühendisi unvanını almaktadırlar.

Meteoroloji Mühendisliği eğitiminde yer alan başlıca çalışma konuları hava analizi, öngörüsü ve modellemesi;atmosferik radyasyon ve atmosferik sınır tabaka;güneş ve iklim sistemi etkileşimi;iklim değişimi ve iklim modellemesi;atmosferveokyanus etkileşimi;güneşve rüzgâr enerjisi (yenilenebilir enerji);tarım ve orman meteorolojisi; mikrometeoroloji ve mezometeoroloji;bulut ve yağış fiziği;hava kirliliği ve modellemesi;stratosferik ozon;hidroloji (subilim)ve hidrometeoroloji;su kaynaklarının geliştirilmesi ve işletilmesi;sel, fırtına, çığ vekuraklık analizi;mimari ve şehircilik meteorolojisi;biyometeoroloji ve tıbbi meteoroloji;uçuş, deniz, uydu ve radar meteorolojisi;askeri meteoroloji;yukarı atmosfer, iyonosfer ve manyetosfer fiziği olarak sıralanabilir.

Meteoroloji Mühendisleri, aldıkları eğitim sayesinde yerli ve yabancı meteoroloji mühendisliği ve atmosfer bilimleri ile ilgili tüm firma ve araştırma kurumlarında ve ayrıca bilişim sektöründe çalışabilmektedirler. Bunlardan bazıları ABD ve Avrupa’daki üniversitelerin Meteoroloji, Denizcilik, Deniz İşletmesi, Coğrafya, Su Ürünleri ve Çevre Mühendisliği Bölümleri; Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM);Devlet Su İşleri (DSİ); Orman ve Su İşleri Bakanlığı; il ve anakent belediyelerinin çevre müdürlükleri; Türkiye Elektrik Dağıtım Kurumu; Türk Hava Yolları (THY), havacılık ve uzay ajansları; Türk Silahlı Kuvvetleri; Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi; televizyon kanalları vekitle iletişim kurumları; rüzgâr ve güneş enerjisi şirketleri; tarım sigortaları vesigorta şirketleri; meteorolojik alet geliştiren ve kuran şirketler; hidroloji ve su yapıları şirketleri; afet yönetim merkezleri; yazılım geliştirme şirketleri veSivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak verilebilir.

Yukarıdan da görülebileceği üzere, Meteoroloji Mühendisleri sadece hava tahmini yapmazlar. Hava ve suyun olduğu çoğukonuda söyleyecek sözleri vardır elbet. Örneğin elektrik üretmek için kurulması planlanan rüzgâr tarlalarının uygunluk analizini ve türbin kurulum noktalarının tespitini yapabilirler, aynı şekilde güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek alanlarının tespit ve verimlilik çalışmalarının üstesinden gelebilirler. Ayrıca bir bölgeye yapılacak bir barajın hidrolojik açıdan ölçüm ve analizlerini yaparak bu barajın kurulma ya da kurulmama kararını verebilirler. Bunun yanında meteorolojik açıdan bir şehrin nasıl yapılaşması gerektiğine dair önerilerde bulunabilirler. Meteorolojik kaynaklı doğal afetlerin önceden belirlenmesi ve bu tür afetlerde alınabilecek önlemler konusunda değerli paylaşımlar verebilirler. Mahkeme bilirkişiliklerinde, meteorolojik kaynaklı can ve mal kayıp ve zararlarının oluştuğu davalarda en sağlıklı kararları ortaya koyabilirler. Sigortacılık sektörüne havadan sudan konularda öneri ve çözümler üretebilirler ve diğerleri… Eğer bu konuda tarihten örnekler vermek gerekirse, aşağıda verilen 2 askeri olay ve bir bağlantı incelenebilir.

İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihindeki en yıkıcı ve ağır bedeller ödenen bir savaştır. Böylesine şiddetli bir savaşta Normandiya çıkarması önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu çıkarmayla birlikte Amerika ve müttefikleri güç kazanmışlar ve bu güçle ilerlemeye başlayarak savaşı nihayetinde kazanmışlardır. Böylesine büyük bir askeri harekâttaki en büyük zorluklardan biri de hava muhalefetiydi ki,çıkarmanın devamlı ertelendiği bir ortamda Amerikalı Meteoroloji uzmanları bölgedeki 2 fırtınanın arka arkaya geçişini çok iyi tahmin ederek,fırtınalar arasındaki olumlu hava şartlarından yararlanılabilmesini sağlarlarken, Almanlar bu önemli noktayı öngörememişlerdi. İşte bu başarısızlık Almanlara çok pahalıya mal oldu.

Tarihimizdeyse, 1914 yılındaki Osmanlı – Rus Savaşı’nda Sarıkamış’ta, 90 bin Osmanlı Askeri tek bir kurşun dahi atamadan soğuktan dondular. Keşke bu harekât öncesinde hava koşulları göz önünde bulundurulabilseydi.

Havadan sudan işlerin askeri anlamdaki önemi için aşağıdaki bağlantıda yer alan detaylarda incelenebilir.

http://www.milliyet.com.tr/1999/03/26/yasam/yas01b.html

Son söz olarak diyebiliriz ki, havadan sudan işler ne kadar önemliyse, bu konularda uzmanlığı olan Meteoroloji Mühendisleri de o kadar önem arz etmektedirler. Aksi halde ne uçağınızı kaldırabilir, ne geminizi yüzdürebilir, ne de kendinizi hava ve su kaynaklı doğal afetlerden koruyabilirsiniz.

Dr. Ahmet ÖZTOPAL

İTÜ Meteoroloji Müh. Böl. Öğretim Üyesi