Dalyan sulak alanıyla ilgili şok gelişmeler!

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Konunun yargıya taşınmasına karşın Dalyan Sulak Alanı bölgesini de içine alan parselasyon çalışmaları sürüyor. Kısa süre önce yeni imar planı hazırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bölgede 18 uygulamasına başladı. Yeni plana yapılan itirazlar ve açılan davalara karşın Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk dışı bir uygulama içinde olduğunu öne süren Edremit Çevre Derneği, 18. Ve 19. Madde uygulamalarının yargı süreci sonrasına bırakılmasını talep etti.

 

Edremit Çevre Derneği Başkanı Kubilay Saygın Öztürk, “Eğer hukuka karşı hülle yapılması gibi garip ve özel bir çaba gösterilmiyorsa, davalı taraf olan Balıkesir B. Belediyesi’nin sözünü ettiğimiz “18 ve 19 Uygulamaları ile Parselasyon Planı Çalışmalarını” tamamlama hususunu, mahkemenin ara kararı sonrasına bırakması zorunludur. Aksi taktirde, duyarlı kamuoyumuz istemese de bir “niyet sorgulaması” yapmak zorunda kalacaktır” dedi.

 

 

EDREMİT Çevre Derneği Başkanı Kubilay Saeygın Öztürk’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Şehrimizin temel gündemi de, tıpkı bütün ülkemde olduğu gibi “seçim” elbette. Nitekim,  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bu seçim sürecine yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Hatta TOGG bile devreye girdi, deneme sürüşleri yapıldı inşaatı hala devam eden Ülkü Yolu’nda.Fakat Balıkesir B. Belediyesi’nin hazırlıkları sadece “seçimle” sınırlı değil. Bir taraftan da Dalyan arsalarının parselasyonu için çalışıyorlar. Bu işlem elbette seçime yetişmeyecek ama asıl büyük hedef olan arsa satışı için atılması gereken elzem bir adım.

 

YENİ İMAR PLANLARI YARGIYA TAŞINDI

Nitekim, bu konuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 26 Nisan’da web sitesinde bir duyuru yayınladı ve “3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri  uyarınca  Balıkesir İli Edremit İlçesi Zeytinli Mahallesinde İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı Çalışmaları tamamlanmıştır” dedi. Bu duyurunun ekindeki liste ve haritalara bakıldığında ise, daha önce Dalyan’da satış kararı alınmış olan yaklaşık 380 dönümlük Hazine arazisine denk geldiği anlaşıldı. 

Dostlar, bildiğiniz üzere bu arazilerin satış kararına karşı Derneğimiz tarafından Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’ne bir dava açılmıştı. Balıkesir B. Belediyesi yine bu araziyle birlikte toplam 1065 dönümü kapsayan büyüklükte bir de yeni imar planı yaptı. Ona karşı da itirazlar  sıralanarak Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nde bir başka dava açıldı. Çünkü ortada önemli ve doğal ortamda geri dönülmesi imkansız zararlar yaratacak bir hata bulunduğunu görüyoruz. Her şey rant demek değildir.  

 

MAHKEMEYİ BEKLEMEDEN PARSELASYONU TAMAMLAMAK İSTİYORLAR

Ancak gördüğünüz şekilde, Balıkesir B. Belediyesi açtığımız tüm davaları yok sayarak bu arazilerde parselasyon yapmakta ısrar etmektedir. Elbette bu idarenin yasal görevidir ama tüm duyarlılığı görmek istemeyen Balıkesir B. Belediyesi, hukuki süreci de görmemezlikten gelmekte şimdi.

O nedenle 26 Nisan’da askıya çıkan bu işlemin, tam da seçim sürecine denk gelmesi yüzünden kamuoyunda yeterli ilgi yaratmamıştır. Bu yüzden ve itiraz süresi de 25 Mayıs’ta sona ermekte olduğu için bugün idareye itiraz dilekçemizi ilettik. Mahkeme’nin bir ara karar almasını bile beklemeksizin, bu parselasyonu tamamlamak istemelerini de kınadık.

Çünkü davacı olarak bize de iletildiğine göre, Mahkeme’nin talep ettiği evrakları Balıkesir B. Belediyesi zamanında göndermemiş ve böylece süreci de uzatmıştır. Bu yüzden mahkeme “ikinci kez tekiden” o evrakları istemek ve 20 gün de ek süre vermek zorunda bırakılmıştır.

 

“BU ARSALAR KAMU MALI OLMAKTAN ÇIKIP ŞAHIS MALINA DÖNÜŞMEMELİ”

Peki, beklenen ara karardan önce, bu parselasyon süreci bitirilir ve oluşturulan yeni parsellerin satışı yoluna gidilirse, “bizim muhatabımız kim olacak?” diye mi düşünmemiz gerekiyor şimdi? Bu yasal, adil ve meşru olabilir mi? Derneğimizin veya üyelerimizin bu arsalar için hiçbir özel beklentisi bulunmamaktadır. Bizim tek isteğimiz bu arsaların kamu malı olmaktan çıkıp, şahıs malına dönüştürülmesini ve üzerinde imar uygulamalarına başlanmasını önlemektir. Çünkü bu alan sadece insanların değil, binlerce canlının da yaşam alanıdır ve onların da sesi olmak zorundayız. Vicdanımız bunu emrediyor bizlere. Üstelik bu alanın imara açılması; kötü zemin, depremsellik, sıvılaşma tehdidi, sulak alan, yer altı suyunun yüzeye yakın olması, deniz basması, altyapı çalışmalarının müthiş zorluk taşıması vb. gibi pek çok sebepten dolayı da zaten sakıncalıdır. Bu nedenle, devam eden mahkeme süreçlerine rağmen ve bir ara karar bile beklenmeden, hızla parselasyona başlanması hususu asla kamu yararına değildir.

 

“NİYET SORGULAMASI YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Eğer hukuka karşı “hülle” yapılması gibi garip ve özel bir çaba gösterilmiyorsa, davalı taraf olan Balıkesir B. Belediyesi’nin sözünü ettiğimiz “18 ve 19 Uygulamaları ile Parselasyon Planı Çalışmalarını” tamamlama hususunu, mahkemenin ara kararı sonrasına bırakması zorunludur. Aksi taktirde, duyarlı kamuoyumuz istemese de bir “niyet sorgulaması” yapmak zorunda kalacaktır.

Doğaya, tüm canlılara ve geleceğimize olan sorumluluğumuz çerçevesinde itiraz dilekçemizi Balıkesir B. Belediyesi  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na gönderdik ve mahkemeyi de gelişmelerin adil bir çizgide devam etmediğine dair görüşümüzle bilgilendirdik. Artık “yürütmeyi durdurma” kararı çok daha elzem olmuştur.”

 

 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na,

                                                                                                   BALIKESİR

 

Konu: 26 Nisan 2023 tarihinde Belediye’nin web sitesinde “3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri  uyarınca  Balıkesir İli Edremit İlçesi Zeytinli Mahallesinde İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı Çalışmaları tamamlanmıştır” başlığıyla yayımlanan duyuruya itirazımızdır.

Açıklama: Tarafınızca da bilineceği üzere, yapılmış olan bu imar uygulama çalışması, 2022 yılı sonunda Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne sunarak onay istemiş olduğunuz “Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Çıkrıkçı Mahallesi, 106 ada 3, 4 parseller ile Zeytinli Mahallesi 1708 ada 3 parsel, 1812 ada 4, 5, 6 parseller ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’’ kapsamında bulunmakta ve plan alanının önemli bir bölümünü içermektedir.

Yapılan itirazlara rağmen o plana onay verilmesi üzerine, Derneğimiz tarafından 22 Şubat 2023 tarihinde Balıkesir 2. İdare Mahkemesine bir dava açılmıştır. İşbu dava sürerken, söz konusu alan için parselasyon yapılması hukuka saygılı ve adil bir yaklaşım değildir. Kaldı ki, yukarıda anılan davada verilmesi muhtemel bir “yürütmeyi durdurma” kararına esas olacak bazı evrakların da, idarenizce henüz mahkemeye sunulmadığı ve bu yüzden “ikinci kez tekiden” tarafınızdan istendiği, 20 gün de ek süre verildiği hususu açıklanmış bulunmaktadır. 

Mahkemenin ivedilikle bir karar almasına yardımcı olmak yerine, neden geciktirildiği sorusu ortadadır. Hal böyleyken, şimdi de askıda olan Parselasyon Planı Çalışmaları’na yapılacak itirazların 25 Mayıs 2023’de sona ermesi ve kesinlik kazanması sağlanmaya çalışılmakta ve durum da aydınlanmaktadır. O nedenle, bırakın önce mahkeme yürütmenin durdurulmasına dair vereceği kararını açıklasın, sonra 18 uygulamasına ve parselasyon hususuna sıra gelsin. Arabayı atın önüne koşmaktaki ısrarınız son derece yanlış sonuçlara yol açmaya adaydır. Nedir bu acele, hemen satışa mı geçilecek, davanın tarafları mı değişecek? Biz davacı taraf olarak, bu ısrarınızı ilgili kamuoyuna ve Edremitlilere izah edemiyoruz.

Talep: Yukarıda konu edilen “18 ve 19 Uygulamaları ile Parselasyon Planı Çalışmaları” mahkemenin kararı sonrasına bırakılmalıdır. Zira bu alanın kamu malı olmaktan çıkıp, şahıs malına dönüştürülmesi ve üzerinde imar uygulamalarına başlanması; zemin, depremsellik, sıvılaşma tehdidi, sulak alan, yer altı suyunun yüzeye yakın olması, deniz basması, altyapı çalışmalarının müthiş zorluk taşıması vb. gibi pek çok sebepten dolayı zaten sakıncalıdır. Bu nedenle de, mahkeme sürecinde bir ara karar bile beklenmeden, hızla parselasyona başlanması hususu asla doğru değildir.

Saygılarımızla,

 

Kubilay Saygın Öztürk

Edremit Çevre Derneği 

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
harika
Harika
0
_ok_do_ru
Çok Doğru
0
kat_l_yorum
Katılıyorum
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
_zg_n
Üzgün
Dalyan sulak alanıyla ilgili şok gelişmeler!
Giriş Yap

Balıkesir Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!