Büyüyen sanayi ve gelişen teknolojiyle birlikte, günümüzde enerjiye olan ihtiyaç gün ve gün artmaktadır. Enerji konusunda ülkemiz gibi dışa bağımlı olan devletler için enerji maliyetleri çok büyük bir önem arz etmektedir. Durum böyleyken de, israf edilen enerjinin ülke ekonomisine getirdiği yükler söz konusudur. Bu durumda birey ve toplum olarak yapılacak enerji tasarrufu yanında, gün ışığından en fazla oranda faydalanmak da gerekmektedir. Gerek gün ışığından daha fazla yararlanmak ve gerekse bu yolla enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, ülkemizde tam 44 yıldır aralıksız olarak kış ve yaz saati uygulaması hayata geçirilmiştir. Ancak 8 Eylül 2016 tarihinde, Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıile kış saati uygulaması sona erdirilerek, tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasının devamına karar verilmiştir.

Yaz saati uygulaması hakkındaki tarihsel gelişime kısaca bakılacak olursa, görülmektedir ki bu uygulama, ilk defa Yeni Zelanda’lı gök bilimci George V. Hudson tarafından 1895 yılında teklif edilmiştir. Bundan 12 yıl sonra 1907 yılında William Willett, bu uygulamayı İngiltere için önermiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda (1916) Almanya ile müttefikleri ve 1918 yılında da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından hayata geçirilen yaz saati uygulaması, ülkemizde ise 1962 – 1972 yılları arasında aralıklı olarak uygulandıktan sonra,1972 yılından günümüze kadar 44 yıl süresince sürekli olarak hayatımızın içinde olmuştur.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin ve ekibine yaptırdığı “Yaz Saati Uygulamasının (YSU) Güneş Işınımı, Güneşlenme Süresi ve Elektrik Tüketim Verilerine Bağlı Olarak Analizi ve Modellemesi”isimli bilimsel çalışma neticesinde, yaz saati uygulamasının ülkemiz için yıl boyunca sürekli hale getirilmesi ortaya konulmuştur. Bu çalışma süresince;ülkemizdeki enerji tüketimleri, ekonomik göstergeler, psikolojik ve sosyal değerlendirmeler göz önünde bulundurularak,2010 – 2016 yılları arasındaki ülkemizin tüm noktalarına ait saatlik elektrik tüketim bilgileriyle birlikte meteorolojik ölçümleri içeren yaklaşık 1 milyar veri analiz edilmiştir. Bu yoğun çalışmada Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Hüseyin Toros, Araş. Gör. Bihter Durna, Araş. Gör. Nida Doğan, Ömer Akbal, Emre Çalıova, Akile Varol; Ekonomi Bölümü’nden Doç. Dr. Sencer Ecer; İTÜ ARI Teknokent’te görevli Sosyolog Aysu Kara; İTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Psikolog Cem Demirbaş ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ercan İzgi’den oluşan 11 kişilik bir ekip yer almıştır.

Yapılan çalışma neticesinde, kış saati uygulamasının ülkemiz için tasarruftan çok tüketime neden olduğu görülerek,yaz saati uygulamasının devamıyla, özellikle kış saatinin uygulandığı aylar bazında toplam % 8,58 ve yıllık toplam elektrik tüketiminde ise % 3,62’lik bir tasarruf sağlaması beklenmektedir. Bu tasarruf yaklaşık olarak Konya ilinin bir yıllık tüketimine karşılık gelmektedir. Ayrıca bu tasarruf, 30 MW’lık güce sahip 50 adet rüzgâr tarlasının ya da 100 adet güneş enerji santralinin bir yıllık elektrik üretimini de ifade etmektedir.

Yeni uygulamanın uluslararası boyutuna da bakılacak olursa, bu süreçte büyük bir olumsuz etki beklenmemektedir. Örneğin ABD’nin en doğusu ile en batısı arasında 4 saatlik bir saat farkı bulunmasına rağmen,bu ülkenin uluslararası ilişkileri problemsiz bir şekilde devam etmektedir. Aynı şekilde,doğu ucuyla batı ucu arasında Kanada için 5 ve Rusya için de 11 saatlik bir saat farkı olsa da, bu ülkelerin de uluslararası ilişkileri sorunsuz bir şekilde yürümektedir.

İlgili çalışmada, istatistiksel analizlerin yanında insanların psikolojik durumları da değerlendirilmiştir. Yıl içerisinde, kış ve yaz saati uygulamalarının dönüşümlü olarak uygulanması neticesinde, insanlar üzerinde kısa ve uzun vadede zihinsel ve fiziksel rahatsızlıkların görülebildiği, dolayısıyla da yeni uygulamanın insanları psikolojik ve biyolojik ritim yönünden olumlu etkileyeceği yapılan bu çalışmada ortaya konulmaktadır. Çünkü yeni uygulama ile zaten gün uzunluğunun azaldığı kış aylarında gün uzunluğundan daha fazla faydalanma imkânı sağlanmış olacaktır.

Konuyla ilgili olarak daha fazla detay vermesi açısından Haber Türk kanalında yayınlanan ve aşağıda bağlantı adresi verilen haber sizlerin dikkatine sunulmaktadır.

https://youtu.be/H28fZG1GUls

Sonuç olarak, gün ışığından daha fazla yararlanmak üzere uygulanan kış ve yaz saati dönüşümlerinde, ülkemiz için yeni bir dönüm noktasına gelinerek, yukarıda açıklanmaya çalışılan gerekçeler nedeniyle, yaz saati uygulaması sürekli hale getirilmiş bulunmaktadır. Bilimin sonuçlarından faydalanabilme yeteneği ve liyakat konusunda güzel bir örnek olan bu çalışmanın ülkemize hayırlı olması dileğiyle…