Petrol Ofisi

Kurulduğu tarihte (1941) Türkiye’nin ilk ve tek ulusal akaryakıt dağıtım şirketi…

Özel sektörün yatırım yapmadığı Yurdun en ücra köşelerinde, dağ başlarında “kurt  başı” logosu ile karşımıza çıkan, ulaşım araçlarının, traktörlerin, iş makinelerinin, gaz yağı kullanarak ısınan, yemek pişiren insanların yakıt ihtiyaçlarını karşılayan devlet kurumu…

Devlet eliyle büyütülüp geliştirildikten sonra özelleştirilmesine karar verildiği tarihte tek başına Türkiye akaryakıt ve madeni yağ piyasasının yüzde altmışına sahip olan ulusal kuruluşumuz Petrol Ofisi…

Yurt genelinde 2500’ün üzerinde servis/dolum istasyonuna, Türkiye’nin en büyük madeni yağ üretim tesislerine, 14 akaryakıt depolama ve ikmal terminaline, 19 hava alanında uçak yakıtı ikmal servisi veren, başta TSK olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının akaryakıt ve madeni yağ tedarikçisi Petrol Ofisi…

Toplam varlık değerinin çok altında bir bedelle özel sektöre hediye edilen Petrol Ofisi… 

Yeni sahiplerinin “değiştirmeye cesaret edemedikleri” “Petrol Ofisi” markası ve “kurt başı” simgesi ile işletmeyi tercih ettikleri ancak gene de beceremedikleri için birkaç kez el değiştiren Petrol Ofisi…

Bunca hırpalanmasının ardından son sahibi tarafından da satışa çıkarılan Petrol Ofisi…

Sonuç: Cumhuriyet’le özdeşleşmiş bir kuruluşun, bir markanın daha yok edilişi…

Sorum Petrol Ofisi’ni özelleştirenlere:  Bunu neden yaptınız?

                                                             ***

“Yüksek Kâr” eşittir “Yüksek Sömürü”

Özel sektör kuruluşlarının 2015 yılı kârları açıklanmaya başlandı.

Kapitalist düzen içindeki “başarı” öyküleri üst düzey yöneticileri tarafından gururla açıklanmakta! Ortak paydaları; “vizyon” ve Hükümet’ten bekledikleri -sömürü ve soygun aracı- “yapısal reformlar!”

Kâr; satış gelirlerinden çalışanlara yapılan ödemeler ile işletme giderleri düşüldükten sonra kalan ekonomik değerdir. Karl Marx’ın tanımı ile “artık değer”.

Artık değer ne kadar büyük olursa, kâr da o kadar fazla olur. Ekonomideki; gelir ve servet dağılımı eşitsizliğinin nedeni budur. Artık değerin küçülmesi; üretime katılanların yarattıkları katma değerden daha fazla pay almaları ile birlikte servet ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi anlamına gelir.

Kapitalist düzenin “ölen ölür, kalan sağlar bizimdir” felsefesine göre bu mümkün değildir.

Bu vesile ile hatırlatalım: Kurumsal soyguncu bankaların 2011-2015 döneminde ki toplam kârı 119 milyar TL olmuş. Üçüncü köprü maliyetinin 24 katı!

Bu başarıda hepimizin katkısı var. Ne mutlu bizlere! Hele bir de; “ kendilerine bunu sağlayan müşterilerine ve çalışanlara teşekkür” etmiyorlar mı?

Sorum emekçilere: “Neden böyle bir düzeni savunanların arkasında durursunuz?”

                                                          ***

Buruk Üzüm

Başlık yabancı basından. Son yıllarda Türkiye’de yürütülen alkol karşıtı kampanyalardan, düzenlemelerden söz ediyor.

Türkiye kişi başına yıllık 1.6 litre alkollü içki tüketimi ile 40 OECD ülkesi arasında sondan ikinci. Ülkede alkollü içki üretimi ve tüketimi resmen yasaklanmasa da, izlenen vergi politikası ve idari düzenlemelerle fiili durum bu yönde gelişiyor. Bundan dolayı kaçak içki üretimi de yüzde 30 dolayında. (OECD raporu)

Yazıda; alkollü içkiler için getirilen tanıtım ve reklam yasaklarının şarap üretimi ile bağcılıkla geçinenleri olumsuz etkilediği vurgulanıyor.

Sorum; dini referanslı ekonomik kararlardan olumsuz etkilenmelerine karşın bu kararları alanlara destek verenlere:“Şimdiye kadar işlediğiniz günahlardan mı arınmak istiyorsunuz?”

Düşünen Adam