KVK yükümlüsü şirketlerin, 2016 yılı kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi rakamları belli oldu.

Birinci sırada bir kamu kurumu BOTAŞ yer alıyor. Doğalgaz denince, herkesin aklına fiyatı gelen bir ürünün tedarikçisi ve satıcısı olan BOTAŞ, vergi birincisi olarak gözükmeyi kendisine yedirememiş anlaşılan!

Rekortmenler listesin ilk yüz sıralamasında BOTAŞ’ın ardından gene bir kamu kuruluşu geliyor. O da; çiftçinin yanında, katılım bankacılığında öncü Ziraat Bankası.

Geri kalan sekiz kuruluşun ikisi kamu bankaları, Vakıfbank ve Halkbank. Diğerleri de özel bankalar…

Yüksek faiz tartışması sürerken ortaya çıkan bu tablo ilginç!

Rekortmenler listesinde, isminin açıklanmasını istemeyen BOTAŞ’ın dışında, yirmi kadar kurum var. Şimdiye kadar vergi sıralamasında, üst sıralarda gözükmek şirketler için övünç kaynağı olurken, bu yılki mahcubiyet neden ola ki?

                                                                ***

Yüksek faiz tartışmalarının öncüsü Hükümet, bir kesim iş dünyası, sivil toplum örgütleri.

Bir kesim iş çevreleri ise iki arada bir derede durumunda. Onlar aynı zamanda büyük özel bankaların da sahipleri. Bir yandan mevduat toplama, bir yandan da kredi pazarlama çabasındalar. Yüksek faiz yarışı içinde sürdürdükleri mevduat toplamayı, yüksek faizle kredi pazarlayarak sonuçlandırıyorlar. Tam bir “başarı öyküsü”! Yazı da onların, tura da. Faiz tartışmasının dışında durmayı tercih ediyorlar. Sözün kısası, sakal bıyık ikilemi içindeler.

Bankaların kârları gerçekten çok yüksek. Zira yüksek fiyattan çok miktarda para satabiliyorlar. Hem sürümden, hem fiyattan kazanabiliyorlar.

Kredi faizleri bankaların mevduat toplama yarışından kaynaklanıyor. Yüksek maliyetli kredilerin geri dönüşündeki sıkıntılar (batık krediler) da maliyetleri yükseltiyor.

Ulusal gelir dağılımındaki eşitsizliğin büyük, dolayısıyla yurt içi tasarrufların düşük, bilinçsiz harcama ve gösteriş tüketimin egemen olduğu az gelişmiş ekonomilerde kurum ve kişilerin kredi taleplerinin yüksek olması kaçınılmaz sonuçtur.

Her mal ve hizmetin fiyatı olduğu gibi paranın da fiyatı vardır: Faiz.

Böyle olunca da Kapitalist sistemin “olmaza olmazı” serbest piyasa ekonomisi gereği faizler yükselir. Yüksek maliyetli/ fiyatlı krediler de alıcı bulur.

Dayanıklı, dayanıksız her türlü tüketim harcamalarının, konut satışlarının ancak kredi ile yapılabildiği, böyle olmazsa ekonominin tökezlemesi kaçınılmaz olacağı için de piyasa ekonomisi kendi kurallarını sürdürür. Bir tür “doğa kanunu” gibi.

Kredi talebi yüksek olmasa bankalar kredi toplama ve pazarlama yarışına girerler mi?

Sözün kısası: Sorunun temelinde gelir dağılımındaki eşitsizlik ve bunu sonucunda ortaya çıkan yoksulluk var. Bilinçsiz, gösteriş amaçlı tüketim, yetersiz üretim, gerekli gereksiz ithalat, enflasyon beklentisinin yüzde on bandının altına düşmemesi… Bunlar da işin tuzu biberi.

                                                                       ***

Kurum kârlarını sorgulamaya başladığınızda “yüksek kâr” tepkisi, eleştirisi her sektör için kaçınılmaz olur. Bu mantıkla beyaz eşya, elektrik, otomobil, doğalgaz, petrol ürünlerinin… fiyatları da gündeme gelir. Onlar için de cebimizden çok para çıkmıyor mu?

Bunlar sorgulandığında da,  kapitalist sistemin tabusu “kâr maksimizasyonu” devreye girer!

Yüksek kârın üç nedeni vardır:

  • emek sömürüsü

  • kontrolsüz kamu ve özel sektör tekel gücü

  • yüksek taleple birlikte yetersiz üretim

                                                                         ***

Bu yılki listede otomotiv, beyaz eşya gibi Türk Ekonomisi’ne döviz sağlayan endüstriyel sektörler yok. İç ve dış talep, kurulu kapasiteye göre yetersiz kalmış olmalı ki, rekortmenler listesine girememişler.

İhracattaki gerileme küresel durgunluktan kaynaklanıyor. O da kapitalist sistemin son çırpışının sonucu geliştirdiği “küreselleşme” belası. Diğer deyişle küresel yoksulluk.

“Kapitalizmin en büyük düşmanı kapitalizmdir”. Karl Marx

Düşünen Adam