Ekonomik sorunlar çoğalıp çeşitlendikçe bunlara ilişkin yorumlarla birlikte ileriye dönük beklentiler de  öne çıkıyor. Ancak sorunların temeline yeterince inilmediği için yapılan değerlendirmeler havanda su  dövmekten öteye gitmiyor. Şöyle ki;

Her olayın sebep sonuç ilişkisi vardır ve ortaya konmalıdır. Sağlıklı hüküm vermek ve doğru çözüm getirebilmek için bu gereklidir. (tıptaki doğru teşhis- doğru tedavi kuralı gibi) Şöyle ki;

ı)Bazı ekonomistlerin,“devalüasyon ve enflasyon birbirini besleyen fasit daire” tespitine bir olguyu daha eklemek gerekiyor. O da “ekonomik durgunluk”. Türk ekonomisi bu üçünü birlikte yaşıyor. Bunun ekonomi bilimindeki tanımı “stagflâsyon” yani durgunluk içinde enflasyondur. Teknik tanımlama bağlamında çelişkili bir durum olarak gözükse de kırılgan, sağlıksız bünyeye sahip ekonomilerde görülen bir durum bu. Gelir dağılımındaki eşitsizlikle doğru orantılı bir ekonomik   zafiyet.

ıı)Ekonomik durgunluğun temelinde yatan gerçek; gelir dağılımındaki eşitsizliktir. Aslında bu husus kapitalist sistemin, global ekonominin en önemli sorunu.

Küreselleşme denilen bela ile kapitalist sistemin doğasında var olan vahşilik daha da arttı. Gelişmiş batı ekonomilerinin büyük sermayeli şirketleri kendi ülkelerinde 1500-2000 Euro’ya çalıştırabildikleri emekçilerin yerine 100-150 Euro’ya çalışmaya hazır üçüncü dünya ülkelerinin düşük vasıflı emekçilerini eğiterek ve sıkı disiplin ve iş denetimi altında tutarak üretimlerini yurt dışına taşıdılar. Böyle yaparak ta kendi ülkelerindeki işsizliği dolayısıyla yoksulluğu arttırmış, stagflâsyona çanak tutmuş oldular. (sermayenin vatanı olmazmış)!

Türkiye’de de temel sorun, halkın büyük çoğunluğunun ekonomiyi canlı tutacak harcama/satın alma gücüne sahip olmaması. Bu da, toplam talep yetersizliği denilen durumu ortaya çıkarıyor. Milli gelirin büyük kısmını elde eden mutlu azınlığın tüketim harcamaları ekonominin üretim çarklarını döndürmekte yetersiz kalıyor. Bunun da ekonomi literatüründeki adı; “eksik istihdam”dır.Diğer deyişle mevcut kullanılabilir üretim faktörlerinin (emek, sermaye, doğal kaynaklar) tam olarak kullanılamaması.

Yoksulların, borçlandırarak harcama yapmalarını beklemek sömürüyü arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Diğer deyişle çalışırken, üretirken sömürülen emeğin tüketirken de sömürülmesi formülleri devreye sokuluyor. Kısacası; taşıma suyla değirmen döndürülmeye çalışılıyor ama nafile!

ııı) Bir diğer olumsuzluk da, katma değeri yüksek yurt içi üretim için gerekli girdilerin ithalat yolu ile temin edilmesi zorunluluğu. Kamuya ait üretim tesisleri geliştirilmek yerine özelleştirme fantezileri sayesinde elden çıkarıldı. Bu tesislerin işlevsiz hale getirilişi ile birlikte yurt içinde katma değeri yüksek üretim yapamaz hale geldik. Dışa bağımlılığımız, döviz ihtiyacımız arttı.

ıv) İhracatımıza gelince; ihraç ürünlerimizin katma değeri düşük. Bir kamyon dolusu don gömlek satıp bir kasa kadar teknoloji ürünü alabiliyoruz. Dış ticaret açığımız enerji üretimi için yapmak zorunda olduğumuz dış ödemelerle birlikte sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Biz ABD değiliz ki içeride ve dışarıda ulusal paramızla alış veriş yapabilelim.

v)Sonuç olarak; dış ticaret açığımızın yanında turizm gelir-giderleri, hizmet gelirleri ile giderleri arasındaki farklarla sermaye ve diğer para giriş çıkışları da dahil edilerek hesaplanan cari denge sürekli açık veriyor.

Sıcak para dedikleri gazino kapitalizmi mekanizması ise yanan ormanda ağaçların dibine kovayla su dökmek gibi mucize! Cari dengeyi sıcak para girişi ile sağlamaya çalışmak ancak sabit kur-yüksek faiz yöntemi ile denenebiliyor. O da kökten çözüm değil tabii ki. TL değer kaybederken, faiz artırımı da çeşitli yollardan önlenmeye çalışılırken sıcak para Türkiye’den soğuyor! Yani “iki ucu b..lu değnek”…

Böyle olunca da, devalüasyon kapıya dayanır. İflaslar, büyüyen işsizlik ve yoksulluk, makro ekonomik durgunluk kaçınılmaz hale gelir.

Ancak; oyun bitmez, devam edebilmesi için projeler geliştirilir. Diyeceğim odur ki; Kemal Derviş ekonomi (KDEM) modeli yanlıştır. Mutlu azınlığa hizmet eder, çoğunluğu bitirir.

Devlet küçülmeli zırvası ile toplum eritiliyor. Özel sektör azınlığı için hava hoştur. Çalıştırırken sömürür, harcatırken kendi bankalarından ihtiyaç kredisi vererek sömürür. Dar gelirli esnaf, emekçiler aldıkları kredileri geri ödeyemeyince de, bankalar borçları yeniden yapılandırarak batmış alacaklarını kurtarmaya çalışırlar. Devlet de; SGK, vergi borçlarını ödeyememiş vatandaşları yeniden borçlandırarak “borçsal dönüşüm” kervanındaki yerini alır. Malına haciz gelmesinden, hapse girmekten kurtulan borçlular da düştükleri sorgulamak yerine sevinç içinde hayatlarında yeni bir sayfa açmış olurlar! Oysa sormazlar ki; “biz her üç dört yılda bir bu hallere düşüyoruz”?

Bu arada ülkede gündem sürekli değiştirilir. “Cambaza bak cambaza” oyunu sürekli oynanır.      

Acaba TBMM’de yumruklar yerine bu konular konuşulsa kimler ne(ler) kazanır kimler ne(ler) kaybeder? Ekonomik sorunların nedeni siyasi sistemler değildir. Başkanlık veya parlamenter demokrasi hiç fark etmez. Sorun; seçilen, uygulanan ekonomi modelidir. Bizdeki KDEM gibi!     

İşin özünü iki büyük düşünür ne güzel ifade etmişler:

“Zenginlerin refahı, toplumdaki yoksul sayısı ile doğru orantılıdır.”-Voltaire

“Anlatılan senin hikâyendir”-Karl Marx (Das Kapital, önsöz)

Düşünen Adam