İlk defa, master (yüksek lisans) yaptığım 1996-1998 yılları arasında duyduğum ve özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında bugün bile anlatılan küçük bir hikâye vardır. Zaman içerisinde çeşitli internet siteleri ve gazete yazılarında da yer almaktadır bu hikâye. Hikâyeye göre, bir tavşan doktora yapmaktadır. Bilmeyenlere anlatabilmek ve bilenlerin ise hafızalarını tazeleyebilmek adına, tavşanın doktora hikâyesine kısaca bir değinelim.

Tavşan, doktora eğitimini tamamlamada son aşamaya gelerek, tezini yazmaya başlamıştır. Bunun için de gece gündüz çalışmaktadır. Bir gün, bir mağaranın önünde daktilosunun tuşlarına aralıksız basarken, yoldan geçen bir tilki kendisini görür ve ne yaptığını sorar. Tavşan, doktora tezini yazdığını söyler. Bunun üzerine tilki, tezin hangi konuda olduğunu öğrenmek ister. Tavşansa, tez konusunun tavşanların tilki ve kurtları yemesi üzerine olduğunu belirtir. Bunu duyan tilki kahkahayı basar ve bunun asla mümkün olamayacağını söyler tavşana. Tavşan, kendinden emin bir şekilde tilkiyi mağaraya davet eder ve tilki de davete kayıtsız kalmaz elbet. Ertesi gün tavşan, yine aynı şekilde aralık vermeksizin tezini yazmaya devam ederken, bu sefer de yoldan bir kurt geçer. Kurt tavşana ne yaptığını sorar. Bunun üzerine tavşan, doktora tezini yazdığını ve konusunun da tavşanların tilki ve kurtları yemesi üzerine olduğunu söyler. Bunu duyan kurt da tıpkı tilki gibi kahkahayla güler ve tavşan ile alay eder. Tavşan ise, konu hakkında ikna edebilmek için kurdu mağaraya davet eder. Kurt da tavşana haddini bildirebilmek için davete icabet eder. Aradan yarım saat geçer. Bir arkadaşı tavşanı ziyarete gelir ve mağarada şöyle bir sahne ile karşılaşır. Bir tarafta tilkinin kemikleri, diğer tarafta kurdun kemikleri ve ortada ise dişlerini kürdanla temizleyen bir aslan bulunmaktadır. Meğerse tavşanın doktora danışmanı (hocası) bir aslanmış. Uzun lafın kısası, doktorada önemli olan tez konusundan ziyade danışmanınızdır. Yaşamın her alanında da öğle değil midir? Kendisine danışılan kişi ne kadar konusunun uzmanıysa başarı o kadar yakın değil midir? Yoksa büyüklerimiz “Kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz.” diye boşuna mı demişlerdir?Elbette hayır. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de denir ki: “Haberiniz olsun ki, Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah işiten ve bilendir (Nisa 58).”Emanetleri ehline vermek, işleri o işten anlayanlara (liyakati olanlara) vermek demektir.Ayrıca Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) her daim işleri ehil olanlara, başka bir deyişle liyakati bulunanlara vermiştir. Liyakat gelişmiş toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Siz siz olun, liyakati elden bırakmayın. Benden, sizden ya da ondan olana değil, gerçekten liyakati olana kıymet verin.

*******

Bu hafta 2 önemli gün var. İlki 22 Mart Dünya Su Günü ve ikincisi ise 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü. Başka bir deyişle, bu hafta hava ve suyun günlerini kutlayacağız çeşitli etkinliklerle. Bu vesile ile havadan sudan işlerin ne derece önemli olduklarını aşağıdaki satırlarımda sizlere tekrar hatırlatmak isterim.

Dünyamızda 31 çeşit doğa afeti bulunmaktadır ve bunlardan 28 adedi hava ve su (meteorolojik ve hidrolojik) kaynaklıdır. Bu meteorolojik ve hidrolojik kaynaklı doğa afetleri genel olarak; sel ve taşkınlar, kuraklık, çığ, don, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, fırtınalar, aşırı yağmur ve kar yağışları, kum ve toz fırtınaları, yıldırım, dolu, sis, hortumlar ve orman yangınları olarak sınıflandırılmaktadırlar. Ülkemiz depremi beklerken ve kendini depreme hazırlanmaya odaklamışken, bir yandan da her sene meteorolojik ve hidrolojik kaynaklı doğa afetleri neticesinde, maddi açıdan hatırı sayılır kayıplar yaşamaktadır. Elbette ki bu maddi kayıpların yanında ölüm olaylarıyla da karşılaşılmaktadır. Sonuç olarak, ülkemizin tek afet gerçeği deprem değildir.

Havadan sudan işler boş, değersiz, önemsiz ve öylesine işler değildir, bilakis önemsenmesi ve dikkat edilmesi gereken mevzulardır. Aksi halde geri dönüşleri doğa afetleri olarak karşımıza çıkarak can ve mal kayıplarına neden olmaktadırlar. Ayrıca onları yeterince anlayamazsanız ne uçağınızı kaldırabilir, ne geminizi yüzdürebilir, ne de kendinizi koruyabilirsiniz.

*******

Bir sosyal sorumluluk gereği Su Vakfı adına, 21 Mart Salı günü, hava ve suyu anlatmak için Kocaeli’ndeki özel bir okulda olacağım. Dilim döndüğünce havadan ve sudan işlerin öneminden bahsedeceğim ortaokul öğrencilerine. Bir akademisyen olarak, çocuklarımıza ve gençlerimize bir sosyal sorumluluk bilinciyle hizmet edebilmek benim için büyük bir onur. Bunun içindir ki talep eden tüm okullarımıza ya da kurumlarımıza icabet önemli bir görevdir.

*******

Ayrıca,İTÜ Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu hocamın aşağıdaki duyurusunu ve detayları içeren bağlantı adreslerini sizlerle paylaşmak isterim.

“İklim değişikliğine dirençli yerküremiz için düşük karbon ekonomisi ile ilerlemek şart. Diğer deyişle, karbonu yönetmek gerek. Kyoto'dan başlayan yolda, Bonn öncesinde, 26 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz ‘IV. İstanbul Karbon Zirvesi: Karbon Yönetimi, Karbon Teknolojileri ve Karbon Ticareti’ etkinliğimizde iklim değişikliği ile mücadeleyi, iklim finansmanını ve Türkiye sera gazı azaltım hedefi-sanayi ilişkisini masaya yatırarak şirketlerimizin karbon yönetimi başarılarını izleyeceğiz. SÜT-D olarak sizleri, zirvemize katılım ve Düşük Karbon Kahramanı Ödülümüze aday olmak üzere davetimizi sunarım.”

http://www.istanbulcarbonsummit.org/tr/

http://www.istanbulcarbonsummit.org/tr/dusuk-karbon-kahramanlari-odulu/

 

*******

Ve son olarak diyorum ki, bir ülkenin gelişmişlik ölçülerinden en önemli iki tanesi, o ülkenin bilimin sonuçlarından faydalanabilme yeteneği ve liyakattir. Unutmamak ve unutturmamak ümidiyle sağlıcakla kalın.