Bireyler olsun, toplumlar olsun, toplumların örgütlenmiş şekli devletler olsun hepsi; “varlıklarını ve yaşamlarını barış içinde, yükselen ekonomik ve kültürel standartlara ulaşarak sürdürmek” gereğini, gerçeğini kabul etmek zorundadırlar.

Huzurlu, saygın aile de, toplum da, devlet de birbirleriyle uzlaşabilen, birbirlerine saygı duyan bireyler varsa var olur ve yaşar.

Toplumsal uzlaşma olmazsa devletin varlığı, saygınlığı kâğıt üzerinde kalır, gücü tartışılır hale gelir.

Bu duruma düşen devletler, diğerlerinin iştahını kabartır, uluslar arası alanlarda saygınlıklarını yitirerek yalnızlaşırlar. Bunun kaçınılmaz sonucu ise; “diğer devletlerin hedefi olmak durumuna düşmek” olur. Diğer devletler, “bu duruma düşen devletleri” daha da güçsüzleştirmek, yalnız bırakmak için birlikte hareket ederek “şamar oğlanı” haline getirmeye başlarlar. O devletleri uzlaşmak, ortak iş yapmak için değil, bölmek, parçalamak için “hedef” yaparlar. Tarihte örnekleri çok bulunan bir gerçektir bu…  

İnsanın doğasında egoizm, sömürü vardır. Devletleri yönetenler de insanlar olduğuna göre bunda şaşılacak bir şey yoktur.

Hayatımızın en üzüntülü, sıkıcı, karamsar günlerini yaşıyoruz. Detaya girmeye gerek yok. Maddi manevi kayıplarımız sürekli artıyor. Doğumuzdaki, müttefikimiz denilen Batıdaki, sınır komşumuz devletlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin saygınlığını küçültmeye, varlığını zayıflatmaya, yok etmeye yönelik söylemleri, eylemleri…

Toplum olarak yapmamız gereken; cehalet* prangasından kurtulmak ve sürekli başkalarını suçlamak yerine, olumsuzlukların nedenlerini düşünmek, anlamak, sorgulamak ve gerçekçi çıkış yollarını birlikte bulmak olmalıdır. Günlük, operasyonel sorunları “kalıcı” hale getirmemek gerekiyor.

Aksi halde sürdürülemez bir durumun içine saplanır kalırız.

İnsan düşünmek dahi istemiyor. Siyasi, ticari ve geniş kapsamlı ekonomik ambargolar, yalnızlıklar...

Hatalardan dönmek için hiçbir zaman geç değildir.

 

Düşünen Adam

*Karl Marx cehaleti ne kadar doyurucu ve inandırıcı tanımlamış:

“ Cehalet;

.Asla sorgulamaz, öğrenmez, okumaz. Sürekli yargılar, hep inanır, sadece ezberler.

.Asla hoş görmez. Hep katleder.

.İlkeldir, asla sosyalleşmez.”