Neler demediler ki?

 “devlet lâik olsa bile bireyin lâik olması gerekmez.” (lâikliği benimsememiş bireyler,

lâik devlet düzenini kabul edebilirler mi?)

 “10 Kasım’da Anıt Kabir’de ‘sap gibi’ durmak…”

 “dindar ve kindar nesiller…”

 “kamusal alandaki türban yasağı yüzünden genç kızlarımız inançlarını yaşayamıyorlar,

eğitim haklarından yoksun kalıyorlar…” (on altı yaşında evlenen bu kızlardan birisinin

kocası Cumhurbaşkanlığı’na kadar yükseldi. O kız; Türkiye aleyhine AİHM’ de açtığı

davayı “first lady” olduktan sonra geri çekti. Daha sonra “first lady” unvanı ile katıldığı

İngiltere gezisinde Kraliçe’nin yaşını sormadan da edemedi!)

 “AYM türbanın “siyasi simge” olduğuna hükmetmeden önce ‘ulema’ya danışmalıydı.”

 “Cumhuriyet reklam arasıydı.”

 bu günkü “first lady”den: “doksan yıllık enkazı kaldırmak kolay olmadı.”

 hızını alamadı: “Osmanlı’da harem kadınlar için okuldu.” deyiverdi,

 “biz lâikliğe karşı değiliz ama Anayasa’nın ‘değiştirilemez’ ilk dört maddesi tartışılsın”,

 “yeni Anayasa ‘dindar’ bir anayasa olmalıdır, ‘lâiklik’ Anayasada yer almamalı.”

 “değişim kanlı mı olacak, kansız mı?”

Peki, kim bunlar? 1973’ten bu yana sandıkta aldıkları oylarla milletvekili seçilen ve Türk

siyasetine dolayısıyla Cumhuriyet’e yön veren TC vatandaşları. Erbakan Hocalarından aldıkları

ilham ve de ilkokul diplomalı imam Feto’nun vaazları ile bu günlere getirdikleri

Cumhuriyet’in çöküşüne zemin hazırladılar, hazırlıyorlar. Milletten aldıkları destek ve

moralle… Feto onları kandırmadı, tersine onlara destek oldu, yol gösterdi. Beraber

yürüdüler... Ne istedi de verilmedi?

Yemişli yıllardan bu yana“milli görüş”ü temsil eden dinci partiler kuruldu, kapandı, yenileri

kuruldu ama sonuç değişmedi. 1973’te yüzde 1 oy alan Erbakan’ın başlattığı “din üzerinden

aktif siyaset” yöntemiyle aklı karışan toplum 2015’te “milli görüş”e yüzde 50 oy verdi.

Son vuruşlarını kahramanlığı soyadından gelen bir dava adamına yaptırdılar! “Dindar

Anayasa” siparişini, O’na söylettiler. Her şey planlı, tam bir ekip çalışması…

Her vesile ile tekrarladıkları “2023 hedefleri” sloganı ile 1923’te kurulan Cumhuriyet’in

kuruluş felsefesinin unutturulması hedefleniyor! İslam Cumhuriyeti projesinin altı ısıtılıyor.

Köprüler, otoyollar, gökdelenler yapılırken, giderek yaşanamaz hale getirdikleri İstanbul için-

kendi deyimleri ile-çılgın projeler hazırlanırken lâik, çağdaş Cumhuriyet yıkılıyor…

Cumhuriyet’in yıkılmasına yönelik her hamle “milli irade” zırhının arkasından yapıldı,

yapılıyor. Adnan Menderes değil miydi Demokrat Parti milletvekillerine; “sizler isterseniz

hilafeti bile getirirsiniz” diyebilen ve “demokrasi kahramanı” ilan edilen Başbakan!

Muhalefetin oylarını hep “gayri milli irade” olarak gördüler. Bu oyları temsil eden siyasi

partiler de 1923’te kurulan Cumhuriyet’i yıkmak isteyenlere-bir şekilde- destek oldular!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “yeni CHP”si, AKP’nin kankası Devlet Bahçeli’nin yönetimindeki

MHP, AKP’ye alternatif değil, malzeme ve stepne oldular!

Bir de; satılmışların sergiledikleri “aydın ihaneti”var…

Yeni Anayasa çığırtkanlığı ile tezgâhlanan oyun ise 2023 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi

için gerekli yasal üst yapıyı oluşturmaya yönelik stratejinin bir parçasıdır.

Er ya da geç kendi amaçlarına uygun olarak hazırlayacakları ve halk oylamasına götürecekleri

“yeni Anayasa”nın en az yüzde elli oy desteği alacağından eminler. İngilizlerin demokrasi

tanımı ezberlerinde:“halk tarafından, halk için, halkla birlikte”…Kim tutabilir “milli irade”yi?

Yeni Anayasa’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte; “devlet-millet el ele” olacağından “anayasanın

ihlali” diye bir sorun da olmayacaktır!

Gelinen noktada ortaya;

 çağdaşlıktan uzaklaştırılan, uzaklaşan, etnik ve dini ayırımcılıklarla sürekli gerilen,

terör nedeniyle iç göçe kadar varan sıkıntılar yaşayan bir toplum,

 2015 genel seçiminden sonra “anlaşılmaz” değil, “anlaşılır” bir şekilde hortlayan,

terörle mücadele adı altında iç savaşa sürüklenmiş,

 insanların yaşam biçimlerinin giderek dini referanslarla, baskılarla şekillendirildiği,

 izlediği gerçeklerden uzak, öngörüsüz politikalarla başına dert ettiği mültecileri AB’nin

başına da dert eden,

 uluslararası zeminlerde saygınlığını, güvenirliğini yitiren, giderek yalnızlaşan…,

bir devlet çıkmış durumdadır.

Ve; bütün bu çelişkiler, yanlışlıklar içerisinde topluma fısıldanan; “AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı

var” masalı!

Oysa tam tersi. AB böyle bir Türkiye’yi bünyesine katarsa başına gelecekleri çok iyi biliyor ve

istemiyor.

Altı ayda bir hazırladıkları raporlarda bunu belli ediyorlar. Türkiye ise bu raporları “yok

hükmünde” sayıyor ve bildiğini okumaya devam ediyor. Mahalle kabadayısı misali!

Aslında; ne AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var, ne de Türkiye’nin AB’ye girmeye niyeti.

Perşembenin gelişi, Çarşambadan bellidir. Tıpkı; Türkiye’nin 2023 hedeflerinin 2016’dan belli

olduğu gibi.

2023 Türkiye'sinin yeri her türlü görmemişliğin, ilkelliğin, sömürünün simgesi Suudi

Arabistan Krallığı’nın yanıdır.