AB ve Türkiye

Türkiye’yi uyaran, dışlayan her AB kararından sonra Türkiye’nin şablon tepkisi; “Bu karar bizi bağlamaz, bizim için yok hükmündedir, aynen iade edeceğiz”. Böylece, konunun kapanacağını, kapatılacağını sanıyoruz. Aslında konu kapanmıyor. Türkiye’nin sicil dosyasına bir sayfa daha ekleniyor, dosya kabarıyor. Uykuya devam!

AB’ye girmek istediğimizi her vesile ile tekrarladığımıza göre bu; “AB’nin Türkiye’ye yararlı olacağını” düşündüğümüzün ifadesi değil midir?  Öyleyse AB’nin önerilerini “yok hükmünde saymak” bu bağlamda bir çelişki değil midir?

Üyelik müzakereleri;  AB normlarının özümsenmesi ve üye olmak isteyen devletlerin bunlarla uyumlu politikalar oluşturarak,  bunların uygulanması için görüş birliğine varılmasını öngören bir süreç değil midir?       

Yeni üyelik başvuruları bir yana, mevcut üyelerinin bile AB kriterlerine ters düşen politikaları, yasal düzenlemeleri olduğunda da ilgili devletlere uyarılarda bulunuyor. Son örnek; Polonya’da Hükümetin değiştirmeyi düşündüğü yargı sistemi ile ilgili olarak bu ülkeye verdiği bir aylık süre. İstenen değişiklik yapılmadığı takdirde Polonya’nın Birlikteki oy hakkının askıya alınmasını gündeme getirileceği hatırlatıldı.

Demek ki, Türkiye AB üyesi olduğunda da AB kararlarını “yok hükmünde sayamayacağız”. 

Bir tezimiz de; “AB’nin Türkiye’ye olan ihtiyacının, Türkiye’nin AB’ye olan ihtiyacından daha fazla olduğu”.

Gerçekten böyle ise; AB Türkiye’yi kırk yıldır tam üyeliğe kabul etmemesi,“AB bindiği dalı kesiyor” demektir.

AB’nin kendisine zarar veren bir uygulamayı her seferinde oy birliği ile sürdürmesi aklın kabul edebileceği bir davranış olabilir mi? Gerçekçi midir?

“AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı” konusuna gelince; Meseleye ekonomik, askeri, sosyal ve siyasi boyutları ile bakıldığında Türkiye’nin bu açılardan AB’den daha güçlü ve gelişmiş olup olmadığı sorgulanmalıdır.

 

Nikâhta Reform

Müftülere de resmi nikâh kıyma yetkisi veren proje yasalaşmak üzere… Bu hamlenin gereği, gerekçesi, yararı ne olabilir?

Bu “reform”un kazananı da var, kaybedeni de!

Kazananı “karşı devrim”, kaybedeni “lâik Cumhuriyet”.

Bir sonraki hamle nikâh kıyma yetkisinin müftülerin tekeline verilmesi yönünde olursa hiç şaşırtıcı olmaz.

Burada önemli olan toplumun ne kadarı müftü nikâhını –bu güne kadar- belediyelerin ve nüfus idarelerinin kıydığı resmi nikâha tercih edeceğidir. Gerisi boş lâf…

 

Fatih Terim

İki tür insan tehlikelidir.

Bilgisiz olup da bilgili gözüken ile görgüsüz ve terbiyesiz olup da para sahibi olanlar.

Bunlar; geldikleri yeri hazmedemezler, bir yerde sapıtır, gerçek kimliklerini kusarlar. Örneğin Roma imparatoru Neron. Hadi o deliydi. Bizimkisi ise ilkel insan kadar bile nitelikli değil!

İnsanın yükseldiği yerde tutunabilmesi, onu koruyabilmesi, orayı doldurabilmesi o yere gelmesinden çok daha zordur.

Sadece Türk Futbolu değil, Türkiye kurtuldu

 

İstanbul

Köprüler, geçitler, tüneller, raylı ulaşım hatları yapıldı, yapılıyor. Kanalizasyon alt yapısı yenileniyor, genişletiliyor. Sonuç; sıfıra sıfır, elde var sıfır!

Trafik her geçen gün daha çekilmez, şehirde yaşam her doğal afette daha eziyet verir hale geliyor.

Nedeni mi? Geometrik nüfus artışı ve bunun sonucu gelişi güzel yapılaşma. Alt yapının büyümesi ise aritmetik artıştan öteye gitmiyor. Bu gidişle aradaki farkın kapanma şansı da yok!

Sorunların nedenini araştırmadan, anlamadan sadece sonuçlara bakarak çözüm aramak, çözüm bulduğunu sanmak abesle uğraşmaktır.

İnsanlara da yazık, paralara da…