Doksan Yıllık Enkaz

Hep merak ederdim. “Bu ülke nasıl oldu da on üç yılda pırıl pırıl oldu”? “First Lady”miz sayesinde işin aslını öğrendik.

Ne mutlu bize! Birileri “doksan yıllık enkaz”ı kaldırmış ta ondanmış! Bu vesile ile ilk ve ortaokulda edindiğim tarih bilgilerimin ışığında; doksan yıl boyunca kimsenin kaldıramadığı “enkaz”ın nasıl oluştuğunu “ hatırlama” fırsatını buldum!

Şimdi filmi başa saralım ve kaldırdık dedikleri “enkaz”ın ortaya çıkışına bakalım:

Osmanlı Devleti’nin yüksek diplomasisi ve askeri dehası sayesinde dahil olduğumuz birinci Dünya Savaşından yenilgi ile çıkmıştık. Sultan ve de Halife Vahdettin, son Osmanlı topraklarının Hıristiyan devletler tarafından parsellenmesini önleyebilmek için büyük mücadele vermekteydi. Ancak bu mücadelesinde başarılı olamamıştı!

Yılmadı! Mücadelesini yurt dışında sürdürmeye karar verdi. Galip devletlerden İngiltere Donanmasına ait bir muhripte rezervasyon yaptırarak gözleri yaşlı şekilde terk-i vatan eyledi!

Bu sırada Vahdettin’in “üstün vatan sevgisi”nden “esinlenen” Mustafa Kemal ismindeki bir Osmanlı zabiti , O’nun kaçışından sonra işgal güçlerine karşı mücadele başlattı.

Anadolu Halkı şaşkındı. Halife Sultanın memleketi terk etmesine ne anlam vereceği konusunda kararsız kalmıştı.

Mustafa Kemal bir buçuk yılda halkı örgütlemiş, tükenmiş bir orduyu bin bir yokluk içinde ayağa kaldırmayı başarmıştı.

Sultandan haber yoktu. Mustafa Kemal karamsar olmayı sevmediği için,“kötü haber tez gelir” sözü ile teselli oluyordu!

İşgalci devletlere karşı kazandığı askeri zaferi yeterli bulmayan Mustafa Kemal, “enkaz” olarak gördüğü Osmanlı’nın yerine çağdaş, dinamik bir devlet kurmayı kafasına koymuştu. Bunun için de; askeri zaferi siyasi, sosyal, ekonomik kazanımlarla, devrimlerle güçlendirmek gerektiğine inanmıştı.

Altı yüz yıl hurafelerle-bazıları zihinsel özürlü-padişah buyruklarıyla yönetilmiş, eğitim ve aydınlama için çok önemli buluş matbaayı bile dört yüz yıl memleketine sokmayan mollalarla dolu bir devleti değiştirmek hiç de kolay olmayacaktı.

Ülke yönetiminin babadan oğula geçmesi gibi ilkel, toplumdan kopuk bir yönetim şekli olan padişahlığın sürdürülmesi çağdaş bir devletin ayıbı olacaktı. Bu ayıbı ortadan kaldırmak için  Cumhuriyet’i  kurdu.

Yapmak istediklerini birer birer gerçekleştiriyordu. Ancak; halk hâlâ tereddüt içindeydi. Halife kim olacaktı? Halifesiz kalmak kabul edilebilir miydi?

Halifeliği lağv ederek o tereddütleri de ortadan kaldırdı. Ancak; çıkarları bozulan, rahatları kaçan yobazlar devrim karşıtı tutumlarını hep sürdürdüler. Ne var ki, Cumhuriyet kadrolarının bilinçli ve dirayetli yöneticileri, pusuya yatmış bu yaratıklara göz açtırmıyorlardı.            

Genç Cumhuriyet; eğitim, sağlık, ulaştırma, ekonomi alanlarında önemli başarılar kazanmaktaydı.

Osmanlı’dan miras kalan “enkaz” bu şekilde temizlenirken ortaya çıkan çağdaş yaşam tarzı, akılcı düşünce sistemi ile birlikte bu sefer karşı devrimci yobazlar “enkaz” haline geliyorlardı.

İşte şimdi birilerinin “kaldırdık” dedikleri “enkaz” budur.

 

İngilizlerin “demokrasi”yi tanımladıkları şekilde: “halk tarafından, halk için, halkla birlikte”. Teorisi onlardan, uygulaması bizden!

İnsan hiç olmazsa “çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı” özür diler!

 

Düşünen Adam