Harem

TDK sözlüğündeki tanımı ile; “Osmanlı sarayında kadınlara ayrılan bölüm.

 Haremin sadece “ sarayın kadınlar bölümü” olmadığını, aynı zamanda “okul” olduğunu da-doksan yıllık “enkaz”ı kaldıran- “first lady” den öğrendik! İşin içinde “saray” ve de “lady”olunca konuyu iyi analiz etmek, doğru anlamak gerekir. İnceleyelim ve toparlayalım. “Okul”un;

ı) misyonu: “padişahların dünya nimetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için gerekli “cins-i lâtif”leri ırk, din, dil ayırımı gözetmeksizin bulup ortaya çıkartarak ‘saraylı’ olabilmelerini sağlayacak ‘mesleki’ eğitim ve öğretim düzenini inşa ve icra etmektir”.  

ıı) yapısı: “öğrencileri; cariyeler, öğretim üyeleri; harem ağaları ile emekli cariyeler, müdürü; padişah olan bir MYO (meslek yüksek okulu) dur”.

ııı) çalışma şekli:

     a)öğrenci kabulü: “scout ekipleri (profesyonel futbol kulüplerinin genç yetenekleri bulmakla görevli ekipler) tarafından izlenerek yaş ve fizik olarak uygun bulunan cins-i  lâtiflerle mülâkat yapılmak suretiyle,

     b)eğitim-öğretim: “okul idaresi tarafından belirlenen ve “okul”müdürünün de uygun bularak onayladığı eğitim-öğretim programını başarı ile tamamladıkları okul idaresince tescil edilen öğrenciler, stajyer olmaya hak kazanırlar. Staj döneminde “müdür” tarafından takdir edilenler, “saraylı” olma hakkını kazanırlar.Taşeron işçilikten kadrolu memurluğa dikey geçiş misali!

“Saraylı” olduktan sonraki yaşamlarında da iş güvenlikleri yoktur. Padişahın gözünden düşmemek için canla başla çalışarak “performanslarını” en üst düzeyde tutmaya çalışırlar! Erkek evlat doğurmak bu bağlamda öne çıkar. Bununla birlikte “veliaht anası” olabilmek, emeklilik dönemlerini rahat yaşayabilmeleri bakımından önemlidir. 

Velhasıl; “okul”da başarılı olmak kadar, “saraylı” olmanın hakkını vermeleri de gerekir!

                                                                         ***

Hazır söz “saray”dan açılmışken; zaman zaman bir de “saray oğlanları”ndan söz edilir. Onlar nedir ki? Açıklasalar da öğrensek! Öğrenmenin sınırı yoktur…

Teşekkürler Türkiye…

Düşünen Adam