Suriye, Afganistan, Somali, Filistin…kökenli insanların ülkelerini terk ederek çoluk çocuk Türkiye’ye giriş yapmaları sıradan hale geldi. Girenlerden bir kısmı riskli ve yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek için Türkiye’yi “basamak taşı” ya da “ara durak” olarak kullanabilmenin peşindeler.

Ülkelerinden ümitleri kalmadığından mı, ülkelerini sevmediklerinden mi, duygu sömürüsü üzerinden kolaycılığa kaçtıklarından mı, kadercilik çıkmazına düştüklerinden midir ya da hepsinden bir miktar katarak kendilerini belirsizliğe, maceraya atan insanlar…  

Bir şekilde “mülteci” statüsü alarak gidebildikleri ülkelerde “asalak” ve “potansiyel suç unsuru”  haline gelen, Avrupa halklarının kültür ve yaşam tarzları ile uyum sağlamaları imkânsız, eğitimsiz, görgüsüz genç insanlar…

Sorumsuzluklarına, kaderciliklerine küçük çocuklarını da ortak ederek duygu sömürüsünün zeminini hazırlayan; aklın, mantığın kabul edemeyeceği ulaşım yöntemleri ile denize açılan, açıldıktan kısa sonra açık deniz sularında sağ kalabilme mücadelesi veren, kurtarılmayı bekleyen insanlar…

Ardından; karaya vuran, denizden çıkarılan bebek cesetleri üzerinden yapılan duygu sömürüleri, içi boş siyasi yorumlar…

Bu tutarsızlıklar, akıl dışı davranışlar içinde üzüntü duyulacak tek unsur soğuk sularda boğulan aç ve hasta çocuklarla bebeklerdir. Ayıplanacak olanlar ise: o çocukları kendi abuk sabuk emellerine alet eden analarla babalardır. Onlar tek kelime ile “evlât katili” dirler.

Onları; “ne kendilerine, ne ülkelerine, ne de sığındıkları, sığınmak istedikleri ülkelere hiçbir faydaları olmamış, olamayacak bencil, sorumsuz asalaklar” olarak tanımlamak yanlış mı olur?

Onların yaptıklarını “mülteci” sıfatı taşımayan sıradan bir ana baba yapsa; “çocuğa şiddet”, “ihmal ve tedbirsizlik”, “insan haklarını ihlâl”…den haklarında soruşturma başlatılır.

 

Yüz binlerce kişinin toplu halde giriştiği “ülke değiştirme” girişimi; “iltica”, “sığınma” talebi olarak tanımlanamaz, olsa olsa “sivil işgal girişimi” dir!

Mülteci olayına akılcı bakış budur, böyle olmalıdır. Akıl; duygunun önüne geçmezse çözüm değil, sadece sorun üretilir.

Avrupa ülkeleri sorun üretmek istemiyor. Hesaplayamadıkları risklere girmek, davetiye çıkarmak, açık çek yazmak istemiyorlar. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere altmışlı yıllarda “misafir” ya da “yabancı” işçi” adı altında yaptıkları yanlışları, daha sonra yaşadıkları olumsuzlukları yeniden yaşamak istemiyorlar. Üstelik o yıllarda yabancı işçilere ihtiyaçları vardı. Şimdi o da yok!