İklim değişikliğiyle ilgili olarak, küresel anlamdaki hükümetlerarası ilk çalışmalar 1980’lerin sonu ve 1990’ların başlarına aittir. Bu alandaki ilk anlaşma Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme 191 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanarak, 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeyle birlikte, atmosferde insan kaynaklı sera gazları oranlarında artışların meydana geldiği ve bunun da küresel anlamda atmosferin ortalama sıcaklığında artışlaraneden olacağı sözleşmeye imza atan devletler tarafından resmen kabul edilmiştir. Akabinde de bu soruna çözüm bulma çabası içerisine girilmiştir. İlki 1995 yılında Berlin – Almanya’da ve ikincisi 1996 yılında Cenevre – İsviçre’de yapılan Taraflararası Konferanslar (COP’lar) günümüze kadar her yıl düzenlenir hale gelmiştir. Kyoto – Japonya’da düzenlenen COP 3 neticesinde de, bu alandaki başka bir anlaşma olan Kyoto Protokolü 11 Aralık 1997’de 181 ülke tarafından imzalanmıştır. Ancak 160 ülkenin onayıyla yürürlüğe girmesi 16 Şubat 2005’i bulmuştur.Bu gecikme ilgili protokolün, onay veren ülkelerin 1990 yılı emisyonlarının toplamının tüm dünyadaki emisyonların en az % 55’ini içermesi gerekliliği nedeniyledir. En son Rusya’nın katılımıyla bu şart sağlanmıştır. Kyoto protokolü özet olarak aşağıdaki maddeleri içermektedir.

  1. Atmosfere salınan sera gazı miktarının 1990 yılı seviyesinden ortalama %5 azaltılması,

2.       Sera gazı miktarını azaltmaya yönelik mevzuatın yeniden düzenlenmesi,

3.       Daha az enerji ile ısınma, daha az enerji tüketen araçlarla uzun yol alma, daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerini endüstriye yerleştirme; ulaşımda, çöp depolamada çevreciliği temel ilke olarak alma,

4.       Alternatif enerji kaynaklarına yönelme,

5.       Dizel yerine bio dizel yakıt kullanma,

6.       Çimento, demir-çelik ve kireç fabrikaları gibi yüksek enerji tüketen işletmelerde atık işlemlerini yeniden düzenleme,

7.       Termik santrallerden olan karbon salımlarını azaltıcı sistemleri ve teknolojileri devreye sokma,

8.       Rüzgâr ve güneş enerjisinin önünü açma ve nükleer enerjide karbon sıfır olduğu için dünyada bu enerjiyi ön plana çıkarma,

9.       Fazla yakıt tüketen ve fazla karbon üretenden daha fazla vergi alma.

Kyoto – Japonya’daki COP3 sonrasında ise COP’lara devam edilerek,sırasıyla 1998 Buenos Aires – Arjantin,COP 4; 1999 Bonn – Almanya, COP 5; 2000 Lahey – Hollanda,COP 6; 2001 Marakeş – Fas, COP 7; 2002 Yeni Delhi – Hindistan, COP 8; 2003 Milano – İtalya,COP 9; 2004 Buenos Aires – Arjantin,COP 10; 2005 Montreal – Kanada, COP 11/MOP 1; 2006 Nairobi – Kenya, COP 12/MOP 2; 2007 Bali – Endonezya, COP 13/MOP 3; 2008 Poznań – Polonya, COP 14/MOP 4; 2009 Kopenhag – Danimarka,COP 15/MOP 5; 2010 Cancún - Meksika, COP 16/MOP 6; 2011 Durban - Güney Afrika Cumhuriyeti, COP 17; 2012 Doha – Katar, COP 18; 2013 Varşova - Polonya, COP 19; 2014 Lima – Peru, COP 20; 2015 Paris – Fransa, COP 21 ve 2016Marakeş - Fas, COP 22gerçekleştirilmiştir.

Paris Anlaşması

COP 21, 30 Kasım – 11 Aralık 2015 tarih aralığında Paris – Fransa’da düzenlenmiştir ve12 Aralık 2015’te de Paris Anlaşması kabul edilmiştir. Kyoto Protokolü’nün sona ereceği 2020 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan bu anlaşma, ülkemiz tarafından da 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanmıştır.Paris Anlaşması’nın öngördükleri şu şekilde özetlenebilir.

  1. Küresel sıcaklık artışının 2100 yılı itibariyle 2 derecenin mümkün olduğunca altında ve hatta 1,5 dereceye daha yakın tutulması (bu noktada şu anki sıcaklık artışının 1 derece olduğunu hatırlatmakta fayda var),
  2. Gelişmiş ülkelerin 2020 yılı itibariyle yılda 100 milyar dolarlık bir parayı gelişmekte olan ülkelere aktarması,
  3. Gelişmiş ülkelerin sera gazı salımlarının azaltılmasında liderlik yapma yükümlülüğü ve buna mukabil de gelişmekte olan ülkelerin çabalarını arttırma yönünde teşvik edilmeleri,
  4. Sera gazı salımlarının bir an önce zirve yapıp azalış eğilimine girmesinin hedeflenerek, 2050’den sonra insan kaynaklı salımların dengelenmesi,
  5. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere parasal destek sağlama zorunluluğu,
  6. İlki 2023’te olması planlanan ve her 5 yılda yenilenecek ulusal katkıların gerçekleştirilmesi.

Yukarıda belirtilen maddelere rağmen, Paris Anlaşması’nın taraflar açısından bir zorunluluğu, bağlayıcılığı ve yaptırımı yoktur. Ancak bu kadar ülkenin bir araya gelerek, bu konuda ortak bir anlaşmaya imza atmaları açısından bu anlaşma, çok önemli olarak nitelendirilmektedir.

Marakeş Müzakereleri

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 22. Taraflar Konferansı (COP 22), 7 – 18 Kasım 2016 tarih aralığında Marakeş – Fas’ta gerçekleştirilmiştir. Konferansta ülkeler 34 cumhurbaşkanı, 3 cumhurbaşkanı yardımcısı, 18 başbakan, 3 başbakan yardımcısı ve 95 bakanla üst düzeyde temsil edilmişlerdir. Bununla beraber,bütün dünyadan 15.885’i resmi heyet olmak üzere toplam 22.564 temsilci katılım sağlamıştır.Ülkemizden iseÇevre ve Şehircilik Bakanlığı; Avrupa Birliği Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;Dışişleri Bakanlığı; Ekonomi Bakanlığı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Kalkınma Bakanlığı; Milli Eğitim Bakanlığı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’ndan toplam 66 uzman burada yapılan müzakerelerde görev almıştır. Ayrıca özel sektörden, üniversitelerden, belediyelerden ve sivil toplum kuruluşlarından da yaklaşık 100 temsilci ülkemiz adına müzakerelerde hazır bulunmuşlardır.

Marekeş’te gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, iklim kırılganlığı olan gelişmemiş ülkeler ve ekonomisi fosil yakıt üretimine bağlı ülkeler arasında önemli müzakereler gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkeler gelişmemiş ülkelere biz kirlettik siz kirletmeyin derken, gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere biz de büyümek istiyoruz ve kirletmeye ihtiyacımız var demektedirler. İklim değişikliğine karşı kırılganlığı olan gelişmemiş ülkeler ise iklim değişikliğinden koruma ve korunma anlamında gelişmiş ülkelerden yardım istemektedirler. Ekonomileri fosil yakıt üretimine bağlı olan ülkeler ise, sera gazı salımlarının önemli derecede azaltılması için yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına geçilmesi durumunda, kendi durumlarının ne olacağı konusunda endişelere sahiptirler. İşte müzakereler böyle bir atmosferde gerçekleştirilmiştir. Bütün yapılan toplantılar neticesinde, uzmanlar ve yöneticiler Türkiye ve dünyanın Marakeş’te aradığını bulamadığı konusunda hem fikirdirler. Başka bir deyişle Marakeş topu taca atmıştır. Müzakereler kaldığı yerden taç atışıyla, gelecek sene Bonn – Almanya’da gerçekleşecek olan COP 22’de devam edecektir.

Haftaya kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle sağlıcakla kalın.