Kıbrıs’ta son aşamasına gelen müzakereler Rumların çıkardığı ENOSİS (Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması) krizi ile birden bire kesintiye uğramış, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında BM gözetiminde 22 Şubat 2017 günü yapılması öngörülen görüşmeler iptal edilmiştir. Anastasiadis’in, Rum müzakereci Mavroyannis’e görüşmelerde ısrarcı olmamasını önermesi, Rum liderin diplomasi kuralları ve nezaketi ile bağdaşmayan davranışını Rum tarafının yeni bir oyunu olarak yorumlamak gerekiyor. 11 Nisan günü yeniden başlayan müzakerelere umut bağlamak büyük yanılgılara yol açacaktır.

Rum lider Anastasiadis’in Filefteros gazetesinde 26 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan mülakatında, Kıbrıs’ta uzlaşı arayışında “azınlık” ve “çoğunluk” ilişkisinden bahisle Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini bir “imtiyaz” ve lütuf seviyesine indirgeyerek Türklere karşı ne gibi bir zihniyet içinde olduğunu göstermiştir.

Son gelişmeler adadaki iki halk arasındaki güven bunalımının daha da derinleştiğini göstermektedir.

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu döneminde Rum kesimi ile yapılan görüşmelerde görev alan Osman Ertuğ ve Ergun Olgun “Hiçbir şey olmamış gibi masaya dönülmesinin sakıncalı olduğunu vurguladıktan sonra şu açıklamayı yapmışlardır.

“Bu yaşananlardan sonra hiçbir şey olmamış gibi aynı koşullarda masaya dönmek ve görüşmelere bırakıldığı yerden devam etmek sadece anlamsız hale gelen bir egzersizi sürdürmekle kalmayıp, karşı tarafın ENOSİSÇİ-Hegemonyacı zihniyetine prim vermektir.” (Aydınlık, 6 Mart 2017)

Kıbrıs’ta büyük bir oyun oynanmaktadır. Kıbrıs Rum tarafının maskesi düşmüştür. Rumlar arkalarını ABD, AB ve İsrail gibi üç güce dayandırmışlardır. Bu destekten vazgeçemezler. Onların hayallerinde yaşattıkları hedef ENOSİS’tir.

Kıbrıs sorunu gerek Türkiye ve gerek KKTC için yaşamsal önemde bir sorundur. Oynanan oyuna karşı çok dikkatli hareket etmek zorundayız. Kazanılmış haklarımızı feda edemeyiz.