İnternette Çinli düşünür Lao Tzu’ya ait olan “Yaşlı Adam ve Beyaz Atı” isimli bir öykü vardır. Belki de birçoğumuzun bildiği bir hikâyedir bu. Öyle olsa bile arada sırada hatırlamakta fayda vardır, çünkü insan aynı zamanda unutabilen bir varlıktır da. Bilmeyenlere anlatabilmek ve bilenlerin ise hafızalarını tazeleyebilmek adına, yaşlı adamın hikâyesine kısaca bir değinelim.

Yaşlı adam köyün birinde yaşarmış ve bir oğlu ile bir atı varmış. At o kadar muhteşemmiş ki, Kral bu ata sahip olmak istermiş. Oysa yaşlı adam, dostu yerine koyduğu atını kendisine teklif edilen büyük paralara rağmen satmazmış. Gün gelmiş at kaybolmuş. Bunun üzerine tüm köylü, yaşlı adamın başına toplanarak atını Kral’a satmamakla yanlış yaptığını söylemişler. “Eğer satmış olsaydın, şu an beyler gibi yaşıyordun.” diyerek onunla alay etmişler. O ise köylüye, karar vermek için acele ettiklerini ve atın sadece kayıp olduğunu ifade etmiş. Aradan 2 hafta geçtikten sonra, at yanında 12 vahşiatla birlikte geri gelmiş. Bunu gören köylüler, kendisine haklı olduğunu söyleyerek, “Artık bir at sürüsüne sahipsin.” demişler. O yine aynı bilgelikle onlara, karar vermede yine acele ettiklerini belirterek, asıl gerçeğin atın geri döndüğünün olduğunu ve bundan sonrasının bir talih mi yoksa talihsizlik mi olacağı noktasında bir şey söylenemeyeceğini anlatmış. Bunun üzerine köylüler, onu anlamak yerine bu sefer de içlerinden onunla alay etmeyi tercih etmişler. Bir hafta geçmeden yaşlı adamın oğlu vahşi atları terbiye ederken,attan düşerek ayağını kırmış. Köylüler hem geçmiş olsun dileklerini iletmek hem de haklılığını kabul etmek için yaşlı adamın ziyaretine gitmişler. Yaşlı adam, oğlunun bacağının kırıldığını ve bundan dolayı kendisine bakacak birisinin kalmadığı gerçeğini belirterek, bu durumun neye sebebiyet vereceğinin kesinlikle bilinemeyeceğini söylemiş ve köylüye “Sizler erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz.” demiş. Birkaç hafta sonra ülkeye düşmanlar saldırmış ve Kral gençleri askere almak için köye adamlarını göndermiş. Düşman çok çetinmiş ve savaşın kazanılması imkânsız görünmekteymiş. Bu nedenle de askere alınan gençler ya ölecekler ya da esir düşeceklermiş. Böyle bir ortamda tüm köylü yaşlı adama gelerek “Yeniden haklı çıktın.” demişler. Yaşlı adam da onlara “Bilinen tek gerçek şu ki, oğlum yanımda sizin oğullarınız ise askerde, ama bunlardan hangisinin talih hangisinin talihsizlik olduğunu sadece Allah biliyor.” diyerek, hala erken karar verdiklerini ifade etmiş.

Çinli düşünür Lao Tzu, bu öykünün sonunda “Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının…” diyerek okuyucuya nasihatte bulunur. Biz de şu an bu nasihat doğrultusunda, kış saati uygulamasının iptal edilerek tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasının devamı konusunda Bakanlar Kurulu’nca alınan resmi karar hakkındaki yazılanlara kısaca değinmeye çalışalım.

Konu hakkında 21 Aralık 2016 tarihli Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) bir açıklaması bulunmaktadır(http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=116230#.WLVQuW_yiM9). Bu açıklamada, yeni uygulamanınKasım 2016 için tasarruf yerine %6,53’lük bir israf getirdiği belirtilmektedir.EMO’ya göre, Kasım 2016’da ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi, ekonomideki durgunluk ve Kasım 2015 ile kıyaslandığında Kasım 2016’da açılan ve kapatılan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticaret işletmeleri farkının düşük olması gibi nedenlerden dolayı,bu israf ancak yeni uygulamadan kaynaklanmaktadır. Eğer bizler bize gösterilen bu pencereden olaya bakacak olursak, EMO haklıdır. Ancak aşağıda belirteceğim noktaları da göz önünde tutarsak, yapılan hesabın çok da detay içermediği anlaşılacaktır.

  • Yeni uygulamanın farkını ortaya koyabilmek için Kasım 2015 ile Kasım 2016’nın birbiri ile kıyaslanmasında, Kasım 2015’in tüm günlerinin kış saatinde olması gerekmektedir. Oysa 2015 seçimleri nedeniyle kış saati uygulamasına 8 Kasım 2015’te geçilmiştir. Başka bir deyişle Kasım 2015’in ilk 7 günü yaz saati uygulamasını içermektedir.
  • İnternette çok güzel bir site var (http://www.enerjiatlasi.com/elektrik-tuketimi/ ). Buradan enerji üretim ve tüketimlerimiz ile ilgili pek çok istatistiki bilgiye ulaşabilmek mümkün. Bu bilgilerden birisi de,1923 yılından günümüze kadar olan ülkemizin elektrik tüketimlerini gösteren grafiktir. Bu grafikten elde edilen sonuca göre, ülkemiz elektrik tüketimi 1971-2015 arasında ortalama olarak yıllık %8,0 ve son 10 yılda (2006-2015 arasında) ise ortalamada yıllık %5,1’lik bir artışa sahiptir. 1971’den günümüze olan süreçte, yıllık elektrik tüketimi sadece 2001 ve 2009 yıllarında düşüş göstermiştir. Başka bir deyişle, grafikten de görüleceği üzere, ülkemiz elektrik tüketimi her sene artış eğilimindedir.
  • Türkiye’de son yıllarda yaklaşık olarak 600.000 civarında evlenme ve 100.000 civarında da boşanma gerçekleşmektedir. Dolayısıyla her yıl kaba bir hesapla,yaklaşık olarak 500.000 civarında yeni ailenin elektrik tüketimine katkısı sözkonusu olmaktadır (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21515).
  • Meteorolojik kuraklık yağışların azalmasıyla görülür ve bunun da elektrik tüketimine doğrudan katkısı bulunmaktadır. Eğer yeterli yağış alamazsanız tarlanızı motopomplar yardımı ile sulayabilmek için elektriğe ihtiyacınız vardır. Aşağıda bağlantı adresi verilenhabere dikkatiniz çekmek isterim.

http://www.aljazeera.com.tr/haber/yagmur-yagmadi-elektrik-tuketimi-artti

Haberin ilk paragrafı şu cümleleri içermektedir:

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağmurun gecikmesi elektrik sarfiyatını arttırdı. Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesi’ndeki tüketim bir ay içerisinde neredeyse yüzde 100 oranında arttı. Bölgede 30 Ekim’de 33 milyon kWh (kilowattsaat) olan elektrik tüketimi 29 gün sonra 61 milyon kWh’ye yükseldi. DEDAŞ bu ani ve yüksek tüketim artışının arızaları, dolayısıyla da elektrik kesintilerini beraberinde getirdiğini duyurdu.”.

Bütün bu bilgiler neticesinde, yeni uygulamanın Kasım ayı için israf getirdiğine dair EMO’nun yaptığı açıklamanın erken olduğu kanaatindeyim. Yukarıda belirttiğim noktalarında gözönünde bulundurularak, hesaplamaların hassas bir şekilde yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Erken karar verme hastalığına kapılmamak dileğiyle sağlıcakla kalın.