“Türkiye’de hukuk var mı, yok mu” tartışması kadar içi boş, anlamsız bir konu olamaz. Şöyle ‘ki;

  • En üst mahkemeye, Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış davaların sonuçları, davanın konusuna, içeriğine, hukuki dayanaklarına göre değil, o davaya bakacak ya da bakan yargıçların hangi Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olduğu öne çıkarılarak tartışılıyorsa, yorumlanıyorsa,
  • Anayasa’nın 153. Maddesinde yazılı; “ AYM’nin kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” hükmüne rağmen “uymuyorum”, “uymayacağım” şeklinde tepki verilebiliyorsa,
  • yıllar önce bir Yargıtay Başkanı; “hâkimler, vicdanları ile cüzdanları arasında sıkıştılar” gibi rezil bir söz söyleyebilecek kadar sorumsuzluk örneği sergileyebilmişse,
  • vatandaşlar arasında; “avukat tutma, hâkim tut” sözü yarı şaka yarı ciddi kullanılabiliyorsa,
  • gene otuz yıl önce bir Cumhur Başkanı; “Anayasa bir kere delinse ne olur”? diyebilmiş, ciddiyetsiz olabilmişse,
  • yüzlerce aydın binlerce sayfalık Ergenekon, Balyoz iddianamelerine dayanılarak yıllarca hücrelerde çürütüldükten sonra yaşanan hukuk rezaletleri“paralel yapı”, “kandırılmışız” yutturmacaları ile geçiştirilebilmiş ve o insanlar serbest kalmışlarsa,
  • beş kuruş vergi borcu olan bir yurttaşın yurt dışına gitmek istediğinde sınır kapılarından geri döndürüldüğü Türkiye’de o iddianameleri hazırlayan savcılar “buharlaşırcasına” yurt dışına kaçabiliyorlarsa,
  • binlerce hukuk fakültesi öğretim üyesi, on binlerce hâkim, avukat bütün bunlara okudukları hukuk bilimi, meslek onurları adına ses çıkar(a)mıyorlarsa,
  • vatandaşlar mahkemelere “güvenle” değil, “korkarak” bakabiliyorlar, gidebiliyorlarsa,

VE; ülke yönetimine oyları ile katılan yurttaşlar bu durumu sorgulayacak, değiştirecek çoğunluğa ulaşamıyor ve de bu duyarsızlık giderek- azalmak bir yana- büyüyorsa...

Türkiye’de “hukukun üstünlüğü”nden, “hukuka saygı”dan söz edilebilir mi?

Mesleklerin saygınlığının korunması, arttırılması o meslek sahiplerinin mesleklerine ve kendilerine duydukları saygı ile doğru orantılıdır.

Türkiye’de hukuk;  altmış yıl boyunca siyasetçiler, onlara yalakalık yapan hukukçular ve medya mensupları tarafından bu hale gelmiştir. Düzelmesi için de hiç bir neden yoktur!