Televizyon ve gazetelerde sıklıkla iklimlerin değiştiğine dair haberler yer almakta ve bilim adamları da bu değişimi doğrulamaktadırlar. Dünya ülkeleri bu konuda bir araya gelerek ortak politikalar geliştirmektedirler. Peki, ya sizler? Sizler iklimlerin değiştiğine inanıyor musunuz? Yoksa bu bir asparagastan mı ibaret? Gelin bu konuyu biraz irdeleyelim.

Dedelerimiz ve ninelerimizden genellikle duymuşuzdur, kendileri zaman zaman kendi çocukluklarında köylerindeki karların adam boyu olduğu söylerler. Oysa günümüze bakarsak, köylerimizde artık adam boyu kar yağışlarına,Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç neredeyse hiç rastlanmıyor. Sert geçen kışlar yerini daha ılıman kışlara bıraktı diyebiliriz.

Peki, yağmurlara ne demeli? Ülkemizde yağmurlar artık eskisi gibi yağmıyor. Eskiden daha uzun zamanayayılan yağışlar, bugünlerde daha kısa zamanda ve daha fazla miktarlarda karşımıza çıkıyor. Bu da beraberinde sel, taşkın ve heyelan olaylarının artarak meydana gelmesine neden oluyor.

Artık ülkemizde dağ tepelerinde eskisi kadar kar birikmiyor ve dolayısıyla da ilkbaharın girmesiyle birlikte kar erimesiyle beslenen su kaynaklarımız eskisi kadar suyla buluşamıyor. Ayrıca kutup ve dağ buzullarının kapladıkları alanlar yıllar geçtikçe azalıyor.

Son yıllarda sıcak hava dalgalarına sıklıkla rastlanıyor. Özellikle geçtiğimiz haziran ayı dünya genelinde rekorlar kırmış durumda. Her ne kadar ülkemizde aşırı sıcaklardan dolayı ölüm olayları çok yaşanmasa da,Avrupa’da onbinlerce insan bu yüzden yaşamını yitiriyor. Örneğin 2003 yılında Avrupa’da yaklaşık 70 bin insan ve ayrıca 2010 yılındaysa Rusya’da yaklaşık 50 bin kişi hayatlarını aşırı sıcaklar nedeniyle kaybetmişlerdir. Bütün bu örnekler neticesinde iklimler değişmiyor denilebilir mi? Elbette hayır.

Dünya tarihini göz önünde bulunduracak olursak, acaba daha önceleri de iklimler değişmiş midir? Yoksa iklim değişikliği sadece günümüzün sorunu mudur? Örneğin milattan önce (M.Ö.) 6800 – 5600 yılları arasında Kuzey Amerika ve Avrupa’da soğuk ve kurak bir iklim hâkimdi. M.Ö. 5600 – 2500 döneminde her iki yarıkürede de sıcak ve nemli bir iklim söz konusuydu. M.Ö. 2500 – 500 aralığında kuzey yarıkürede genelde sıcak ve kurak bir iklimden bahsedilebilir. Milattan sonra (M.S.) 673, 800, 801 yıllarında Karadeniz ve M.S. 829 ve 1000 yıllarında ise Afrika’daki Nil nehri donmuştur. M.S. 1500 – 1900 döneminde Avrupa’da soğuk ve kurak bir iklim yaşanmıştır. Bu örneklerden hareketle, iklimlerin değişmesi sadece bugünün gerçeği değildir. İklimler geçmişte de değişikliğe uğramışlardır; ancak geçmiş iklim değişiklikleri ile bugünün iklim değişikliği arasında bir fark vardır. Geçmişteki iklimler doğanın kemdi içerisindeki normal sürecinde meydana gelmişken, günümüz iklim değişikliği insanın doğaya olan müdahalesi neticesinde gerçekleşmektedir ve bu süreç en tehlikelisidir. 1850’li yılların akabinde gerçekleşen sanayi devrimiyle birlikte, insanoğlu fabrika bacalarından atmosfere sera gazları (CO2 ve diğerlerii) bırakmaya başlamıştır. Ayrıca ormanların yok edilmesi ve hızlı nüfus artışını da hesaba katacak olursak, bunların sonucunda atmosferde denge halinde bulunan sera gazlarının artmasıyla birlikte,dünya atmosferinin ortalama sıcaklığında artışlar meydana gelmekte ve beraberinde de iklimlerimiz değişmektedir.

Bu noktada önem arz eden bir başka konu da, bu iklim değişikliği sürecinde, yaşadığımız yerde ne gibi değişiklikler meydana gelebileceği ve bu değişiklikler neticesinde ne tür planlamalar yapılarak, ne tür önlemler alınabileceğidir. Örneğin, gelecek on yıllarda Balıkesir’de sıcaklık ve yağışlardaki değişimler ne mertebede olabilir ve bu değişimler Balıkesir gibi hayvancılık ve tarımın yoğun yapıldığı bölgede üretimi nasıl etkileyebilir? Olabilecek değişimler neticesinde tarım ve hayvan deseni değişecek midir? Ayrıca turizm bundan nasıl etkilenecektir? Bu değişimin su ve enerji kaynaklarımıza etkisi ne olacaktır?

Sonuç olarak, iklimler değişiyor ve bizler bu değişim sürecinde yukarıdaki sorularımıza cevaplar bulmak ve bu cevaplar doğrultusunda gerekli planlamaları yapmak zorundayız.

 

Dr. Ahmet ÖZTOPAL

İTÜ Meteoroloji Müh. Böl. Öğretim Üyesi