Ne gariptir; önemsiz, öylesine veya rastgele işler derken genellikle havadan sudan işlerifadesini kullanırız. Başka bir deyişle, hava ve su kelimeleri biraya gelerek bir deyim halini alır ve önem arzetmeyen veya boş anlamına gelen sıfatları meydana getirirler. Gerçekten de hava ve su kavramları bizim dilimiz ve kültürümüzde birer değersiz, işe yaramayan veya anlamsız kavramlar mıdır? İşin dil ve din bilim kısmını dil ve din bilimcilere bırakıp, doğa bilimi açısından olaya bakacak olursak, hava ve su canlı yaşamındaki olmazsa olmazların en başında gelmektedirler. Canlılar sudan yaratılmıştır ve su içmeye, ayrıca nefes almak için de havaya ihtiyaçları vardır gibi genel söylemleri bir kenara koyarsak, bakın hava ve su aslında bizlere ne anlam ifade etmektedirler,kısaca açıklayalım.

Üzerinde yaşadığımız yerkürenin yaklaşık olarak 3/4’ü su ve kalan kısımları ise karalardan meydana gelmektedir. Bu varolan suyun büyük çoğunluğu tuzlu sudur ve tatlı suya ihtiyacı olan canlılar için de bu tuzlu su, bir yaşam kaynağı değildir. Dünyadaki suyun yaklaşık olarak %3’ü tatlı sudan oluşmaktadır ve bunun da büyük çoğunluğu kutuplarda buzul kütleleri olarak depolanmıştır. Bu kısmı da dışarıda bırakacak olursak, dünyadaki içilebilecek ve kullanılabilecek toplam tatlı su miktarı %1’in altına düşmektedir. Yaşam için böylesine önemli olan tatlı suyun azlığı suyun önemsiz veya değersiz olabilmesi için bir sebep olabilir mi? Elbette olamaz.

Hidrolojik çevrim (su döngüsü) daha ilkokulda tüm öğrencilere öğretilen birkaç döngünün en önemlisidir. Bu sayededir ki, suyun bol olduğu bölgelerden suyun az olduğu bölgelere,özellikle kara içlerine suyun aktarımı söz konusudur. İşte bu aktarımın olabilmesi için de bir atmosfere (hava küreye) ihtiyaç vardır. Demek ki, hava sadece nefes almamız için gerekmiyormuş, hidrolojik döngünün de olmazsa olmazıymış. Bu durumda havanın önemsiz ve değersizliğinden bahsedilebilir mi? Elbette bahsedilemez.

Dünyamızda 31 çeşit doğal afet bulunmaktadır ve bunlardan 28 adedi hava ve su (meteorolojik) kaynaklıdır. Bu meteorolojik doğal afetler genel olarak; sel ve taşkınlar, kuraklık, çığ, don, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, fırtınalar, aşırı yağmur ve kar yağışları, kum ve toz fırtınaları, yıldırım, dolu, sis, hortumlar ve orman yangınları olarak sınıflandırılmaktadırlar. Doğal afetlerin çoğunun meteorolojik karakterli olduğu gerçeği hava ve suyun önemsiz ve değersiz olduğuna dair bir işaret olabilir mi? Elbette hayır.

Hava ve suyun önemini ortaya koyabilmek için yukarıda anlatılanların dışında daha nice detay ve kanıt ortaya konabilir. Ancak bunlar,bu yazıda okuyucunun ilgi ve merağına bırakılmıştır.

Sonuç olarak; havadan sudan işler boş, değersiz, önemsiz ve öylesine işler olmayıp, bilakis önemsenmesi ve dikkat edilmesi gereken mevzulardır. Aksi halde geri dönüşleri doğal afetler olarak karşımıza çıkarak can ve mal kayıplarına neden olmaktadırlar.

 

Dr. Ahmet ÖZTOPAL

İTÜ Meteoroloji Müh. Böl. Öğretim Üyesi