Balıkesir il genelinde görev yapan ve mesleki başarılarıyla Farkındalık oluşturmuş öğretmenler arasından, yeni puanlama sistemiyle seçilen 3 öğretmen, 23-26 Kasım 2015 tarihleri arasında Balıkesir’i Ankara’da temsil etmişlerdir.

Balıkesir İl temsilcisi olarak seçilen öğretmenlerimiz, Bigadiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Şinasi Özulus, Merkez Karesi Şule Şenler Kız İ.H.L Başmüdür Yardımcısı Sayın Melahat Çelebi ve ben deniz 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi öğretmeni İsmail Sarıçay olmuştur.

Ankara’daki törenlerde Balıkesir’i en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Seçilmemizden itibaren başlayarak, Ankara’da yaşadıklarımızı, şahit olduklarımızı, yapılan aktiviteleri yazı dizisi haline getirerek, gelecek yıllarda il temsilcisi seçilme niyeti olan öğretmenlere, başvurulardan başlayarak, seçilme kriterlerini ve seçildikten sonra takip ettiğimiz safhaları, değerli öğretmen arkadaşlarımıza faydalı olur düşüncesiyle kaleme almaya karar verdim.

 Özellikle İl temsilcisi öğretmenler hangi ölçütlere göre nasıl seçiliyor, seçilen öğretmenler hangi aşamalardan geçerek seçiliyor, seçimler nasıl yapılıyor buradan başlanması gerektiğine inanıyorum.

Bu çerçevede Milli eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2015/19 sayılı genelgede, İl ve ilçelerden öğretmenler günü için mesleki başarılarıyla farkındalık oluşturan öğretmenlerin belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şöyle sıralanmaktadır.

-Öğretmenin mesleki tutum, değer ve davranışları ile eğitim öğretim başarısı.(40 Puan)

-Öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmaları.(25 P)

-Öğretmenin kendisini yetiştirme ve yenileme başarısı.(25 P)

-Temsil yeteneği.(10 P)

Yukarıda bahsi geçen genelgeyle bu yıl İl temsilcisi öğretmenlerin seçimiyle ilgili önemli bazı kıstaslar da getirilmiştir. İsterseniz bu kıstasları önce bir gözden geçirelim.

 İl temsilcisi öğretmenler seçilirken her İlçe, İl ve MEB’de oluşturulan 5’er kişilik komisyonlar, aşağıdaki kıstasları göz önüne alarak İlçe ve İl temsilcilerini seçmektedirler.

Önce her ilçeden 5’er öğretmen yukarıda 4 maddede sıraladığımız ve aşağıda ayrıntılarını vereceğimiz ölçütlere göre, 5 kişilik değerlendirme komisyonunca seçilerek İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmektedir.

İl merkezinde oluşturulan 5 kişilik komisyon da İlçelerden seçilerek gelen 5’er kişilik öğretmenler arasından İl temsilcisi olarak 5 kişiye indirerek bakanlığa göndermektedir.

MEB ise Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından ilgili Daire Başkanının başkanlığında en az 5 (beş) kişilik “Merkez Değerlendirme Komisyonu” kurulmaktadır.

Bakanlıkta oluşturulan 5 kişilik komisyonda bu listeden İlleri temsil edecek her İl’den 2, büyük şehir olan İllerden 3,  8 en büyük İl’den ise 4’er il temsilcisi seçerek 24 Kasım öğretmenler gününde Ankara’ya çağırmaktadır.

 

İl ve ilçelerde yapılan komisyonlarda değerlendirme kıstasları şu maddelerden oluşmaktadır:

  A-Öğretmenin Mesleki Tutum Değer ve Davranışları ile Eğitim – Öğretim başarısı

1-Meslek onuru ve saygınlığına uygun hareket etmesi

2-Öğrencilerine karşı tutum ve davranışları

3-Ders içi ve ders dışı çalışmalarda öğrencilerine iyi davranışlar kazanmaları konusunda gerekli rehberlikte bulunması,

4-Sabırlı, şefkatli, hoşgörülü olması ve Empati kurabilmesi.

5-Öğretmenin mesleğini icra etmesi sırasında vicdani, millî, manevi ve insani davranışları.

6-Eğitim öğretim etkinliklerini; okul, öğrenci ve çevrenin ihtiyaçlarına göre planlaması.

7-Meslektaşlarına, öğrencilerine ve topluma örnek olması.

8-Kurum/okul, toplum ve çevreye yapmış olduğu katkıları.

 

Öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmalar:

1-Toplum hizmeti kapsamında öğrencilerin proje ve çalışmalarına rehberlik yapması.

2-Öğrencileri bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve izcilik gibi faaliyetlere yöneltmesi ve katılımlarının sağlaması.

3-Öğrencilerin ilgi, istidat ve yetenekleri doğrultusunda meslekleri tanımasına rehberlik etmesi.

4-Öğrencilere iyi bir vatandaş olma bilinci kazandırması.

5-Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırması

 

Öğretmenin kendisini geliştirme ve yenileme başarısı:

1-Branşı veya eğitim öğretimle ilgili yayımlanmış eserleri ve makaleleri.

2-Branşı veya eğitim öğretimle ilgili kabul edilmiş ve tamamlanmış projeleri.

3-Branşı veya eğitim öğretimle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları.

4-Branşı veya eğitim öğretimle ilgili son 5 yıl içinde katılmış olduğu mesleki gelişim eğitimi.

 

İşte bu kıstaslara göre 81 ilden, il temsilcisi olarak seçilen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Ankara’daki öğretmenler günü törenlerine katılma hakkı kazanmaktadırlar.

Dolayısıyla 24 Kasım öğretmenler gününde İl temsilcisi seçilebilmek için ilçe, İl ve MEB değerlendirme komisyonlarından geçebilmek gerekiyor. 

DEVAM EDECEK