Kapitalist ekonomi sisteminde;

 • üretim araçları, üretimin planlanması, yönetilmesi, kârlılık(emek sömürüsünden yaratılan artık değer) sermaye sınıfının mülkiyetinde ve kontrolündedir,

 • serbest piyasa ekonomisi  kuralları geçerlidir,

 • piyasada alınıp satılan her türlü ürünün (mal ve hizmetin) alış ve satış fiyatı arz talep mekanizması yoluyla -serbestçe- oluşur ki kapitalist sistemin savunucuları buna “denge fiyatı” derler,

 • mal ve hizmet üreten firmaların sayısına bağlı olarak “denge fiyatı” denilen kandırmaca farklılık gösterir,

 • para piyasasında borç alıp verme işlemlerinde oluşan fiyat “faiz” olarak adlandırılır,

 • emeğin sermaye sınıfı tarafından sömürülmesi (artık değer) sonucu giderek çoğalan para sermaye sınıfının(azınlığın) elinde toplanır,

 • sistemin vazgeçilemez ilkesi “maksimum kârlılık” gereği bu paranın da getirisi olmalıdır,

 • bu da, az sayıdaki kişilerinin ürettikleri mal ve hizmetler üzerinden emek sömürüsü vasıtasıyla elde ettikleri “artık değer” in,( birikmiş fonların) yeni yatırımlar için sermaye sınıfına, onu ayakta tutabilmeleri için de yoksul tüketicilere faiz olarak tanımlanan bir bedel karşılığında pazarlanması suretiyle sağlanır,

 • bu şekilde az sayıdaki sermaye sahibi finans/bankacılık alanına da egemen olur, böylece de” paradan para kazanma”nın önü açılmış olur,

 • bunun kaçınılmaz sonucu; az sayıdaki finans kuruluşlarının para piyasasında tekel ya da yarı tekel oluşturarak faizleri tek taraflı olarak belirlemeleridir,

 • ekonomideki bireysel tasarrufların seviyesi, gelir dağılımının bir fonksiyonu olup, yoksul bireylerin çoğaldığı toplumlarda tasarruf hacmi düşük olur,

 • yoksul toplumlarda yatırım ve tüketim için yeterli birikimin olmaması paranın fiyatını, faizi yükseltir ve “”denge fiyatı” kandırmacası gündeme getirilerek yüksek faize kılıf uydurulmak istenir, üretimden değil, paradan para kazanmanın önü açılmak istenir,

 • Bu soygun düzenine karşı merkez bankaları devreye sokularak sorunun temeline inmeden ufak tefek manipülasyonlarla zaman kazanılmaya çalışılır ancak bir işe yaramaz,(aspirinle hastalık tedavisi gibi)

Faizsiz bankacılık ya da katılım bankacılığı olarak adlandırılan para alış verişinde ise faizin yerini “kâr ortaklığı” alır. Bu sistemde kişi ya da ticari kurumun ihtiyacı olan mal veya hizmeti “faizsiz banka” piyasadan satın alır, üzerine serbest piyasa koşullarına göre belirlenmiş bir prim(kâr payı) ekleyerek ilgilisine teslim eder. Kısacası; bankaya faiz yerine prim ödenir, mutabık kalınan vade içinde geri ödeme yapılır. 

Masal  gider…

                                                                         ***

 Son yıllarda Türkiye’de faizlerin yüksekliğine ilişkin şikâyetler arttı. Yetkililer bankaları uyarıyorlar, aba altından sopa gösteriyorlar. Oysa sorun bankalar değil ki… Bankalar, kapitalist sistemin vazgeçilmezi serbest piyasa ekonomisinin “kurumsal soygun” sadece ajanları. Sorun sistemde ve sistemin canlı bombası serbest piyasa ekonomisidir.

 Şimdi, buradan hareketle sistemi sorgulayan bazı sorular:

ı) Ekonomide yaratılan artık değeri sermaye sınıfının tekeline sokan, azınlığın çoğunluğu yoksulluk ve tutsaklığa mahkûm eden bir sistem kabul edilebilir mi?

ıı) Türkiye’de fiyatı yüksek olan ürün sadece para mıdır? Örneğin; temel besin maddesi etin fiyatı halkın satın alma gücünün çok üzerinde değil midir? Tarladan alınan ürünlere tüketicilerin ödediği fiyatlar alış fiyatlarının kaç kat üzeridedir? Fiyatları büyük ölçüde devletin koyduğu vergilerle oluşan elektrik, doğal gaz, akaryakıt fiyatları yüksek değil midir?

ııı) Bunların fiyatlarında düşüş sağlanabilse, sömürülen kitlelerin ihtiyaç kredisi talepleri dolayısıyla sırtındaki faiz yükü azalmaz mı?   

ıv)) Son soru: Acaba üretimden yaratılan değer belli kişilerde toplanmayıp da sosyalist sistemde olduğu gibi kamuda toplanıp aracısız, doğrudan yatırım ve tüketim için kullanılabilseydi faiz diye bir konu ortaya çıkar mıydı?

Sonuç: Yoksulluğun da, eşitsizliğin de, halkın yönetime yeterince katılamamasının da temelindeki sorun kapitalist sistemdir.

Ekonomik sistem ulusal bir tercih konusudur. Tercih edilerek kabul görmüş bir sisteme dışarıdan müdahale etmek oyunun kurallarına aykırıdır. Kurallarına göre oynanmayan oyun da yarıda kalır.

Kısacası lastik patlar, araç yolda kalır. Olan yolculara olur…

Kapitalizm,  ömrünü tamamlamak üzere.  Aç kalmış çaresiz ahtapot gibi kolunu, bacağını kemiriyor.   “Kapitalizmin en büyük düşmanı kapitalistlerdir.” Karl Marx.

Düşünen Adam