Bugün emperyalizmin asıl amacı Ermeni diasporasını Türkiye aleyhine kışkırtmaktır. Günümüzdeki gelişmeler bu kışkırtmanın bir sonucudur.

Türk tarihi ve Atatürk kitaplarıyla ünlü Türkçeyi çok iyi konuşan İngiliz tarihçi Prof. Andrew Mango’nun Sky-Türk televizyonunun 15 Mart 2005 tarihli programında Ermeni sorunu hakkında söyledikleri dikkat çekicidir ve günümüze ışık tutmaktadır.

Prof. Mango’nun programda yer alan konuşması şöyledir:

“Türkiye’nin doğu bölgesinde yaşanan Ermeni olayını istisnai bir duruma sokmak kasıtlı bir davranıştır. Bana göre bu soykırım değildir. Rus orduları Anadolu da ilerlerken, Türklerden de onbinlerce kişi öldürülmüştür. Ermeniler de Kürtleri katletmişlerdir. Bu karşılıklı bir savaştır. Ama asla bir soykırım değildir. Ermeniler ise olayların bu şekilde cereyan ettiğini asla kabul etmezler. Anadolu’daki Ermeni sayısı 1.5 milyonu geçmez. Bunlar Lübnan’a, Suriye’ye, Ermenistan’a göç etmişlerdir. 1.5 milyonun büyük bir kısmı kurtulmuştur. ABD’li Profesör Justin Mc. Carty de bu alanda önemli çalışmalar yapmıştır. Ermeniler onun bu çalışmalarını dikkate almamışlardır. Ermeniler İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra müttefiklerden ödün koparmak için bu soruna ilişkin olarak yardım talebinde bulunmuşlardır. “Bakın biz sizin için isyan çıkardık” diyerek müttefiklerden destek istemişlerdir. Ermeni sorununa ilişkin olarak Türk, İngiliz, Fransız ve Alman arşivleri açıktır. Ermeniler ise arşivlerini açmamakta ısrar ediyorlar, davalarının zayıflayacağına inandıkları için arşivleri açma konusu öne sürülünce öneriyi hemen reddediyorlar.

“Mavi Kitap” İngilizlerin bir propaganda kitabıdır. Kitabın propaganda kitabı olduğu tartışmasız kabul edilmelidir. Bu kitapta yer alan belgelerin çoğu misyonerlerin raporlarından alınmıştır. Savaş sırasında Ermeniler için çalışan Amerikalıların Taşnaklardan duydukları itiraflardır. Bu raporlarda Türklere yapılan mezalimden hiç söz edilmemiştir. Parlamentoların Ermeni soykırımını tanımaları hem yanlış, hem de gülünçtür. “Mavi Kitap” tek yönlü bir belgedir. İyi bir tarihçi belgelerin gerçek olup olmadığını araştırır. Ermenilerin Türkler aleyhine kampanyası 1955’ten beri devam ediyor. Kolay kolay sona ereceğine de inanmıyorum.”