Büyüklerimiz derler ki, “Su akar yatağını bulur.” Ama ya su yatağını bulamazsa? İşte o zaman da geçtiğimiz salı günü olduğu gibi etrafı sel basar. İyi de, neden su yatağını bulamaz? Günümüzde kurduğumuz modern şehirler, neden bu aşırı yağışları tahliye etmekte başarısız kalırlar? Suç, her zamanki gibi bir günah keçisi olarak görülen boranların sebep oldukları şiddetli yağışlarda mıdır? Bu sorunun cevabını bir siyasiye, bürokrata ya da kentleri yönetenlere sorarsanız, alacağınız cevap bellidir. Suçlu öncelikle şiddetli yağışlardır. Peki, bu aşırı yağışlar beklenmeyen, karşılaşılmayacak yağışlar mıdır? Eğer sizler planlamalarınızı en az 100 yılda gelebilecek en yüksek yağışa göre yapacak olursanız, bu yağışlar beklenmedik yağışlar olarak değerlendirilemez. O zaman bu şehirler neden sular altında kalır? Ya gelen suyu tahliye edecek altyapıda bir sorun var demektir ya da o altyapı gerektiği gibi planlanmamıştır. İşte o zaman da kenti yönetenler ve kent hakkında karar vericiler, şapkayı önlerine koyarak, sorunun çözümüne yönelik çalışmalar geliştirmek durumundadırlar. Hatta bu çalışmalarda, gelecekte oluşabilecek iklim değişikliğinin etkilerinin de göz önünde bulundurulması zorunludur. Bu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelerden olan istek ve beklentisidir. Ancak ülkemizdeki belediyelerimizin ve afet koordinasyon kurumlarımızın çoğunun, bunun farkında olduklarını düşünmüyorum.

 

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre olay günü, şehir merkezine 18 kg yağış düşmüştür, ancak bunun 15,3 kg'lık kısmı 19 dakikada meydana gelmiştir. Şehirdeki sele neden olan kısım da, bu 19 dakikada gerçekleşen yağıştır. Bu noktada merak ediyorum. Şu an varolan su tahliye ya da kanalizasyon sistemi, en fazla ne kadarlık bir yağışı karşılayabilecek kapasiteye sahiptir? Yetkililerin buna ait rakamsal bilgilere sahip olduklarını ümit ediyorum.

 

Şehrin içinden geçen ve ucuna Avlu gibi bir değerli projenin eklendiği bir dere var. Adı Çay Deresi’dir. Bu, devamlı akan bir dere olmayıp, genelde kuru olan bir deredir. Bu, bir taşkın deresidir. Taşkın dereleri genelde kurudurlar ya da çok az miktarda su içerirler. Ama buna aldanmamak gerekir. Zaman gelir, bu tip dereler coşar. Hatırlanacağı üzere de, 16 Haziran 2015'te coşmakla kalmayıp taşmıştır ve hiçbir zaman taşmayacağını düşünen büyük çoğunluğa bunun aksini ispat etmiştir. Bu demektir ki, bu derenin ileride de yeniden taşmayacağının garantisi yoktur. Avlu denilen proje, bu taşkın deresinin yatağı üzerindedir. Bu riskli bir durumdur. Önemli yağışların akabinde, dereden gelebilecek suyun, sorunsuz bir şekilde tahliye edilebilmesi için Avlu'da yer alan kapakların gecikmeksizin açılabilmesi gerekmektedir. Aksi halde dere taşar ve şehir ile birlikte Avlu'yu su alır. Kapaklar vaktinde açılsa bile, her zaman derede birken ve dere ile birlikte uzaklardan taşınan her türlü pislik Avlu'dan geçecektir. Çünkü Avlu, Çay Deresi'nin yatağı üzerindedir. Bununla birlikte, Çay Deresi'nde yaşanabilecek bir taşkının önüne geçebilmek için kurulacak bir erken uyarı sistemi, kulağa hoş gelen ama hiç de kolay olmayan ve sorunları olabilecek bir çözüm yoludur. Açıkçası Balıkesir için değer arz eden böyle bir projede, hava ve sudan anlayan uzmanlardan destek alınmamış gibi görünüyor.

 

Sorarım sizlere. Belediyeler şehirleri planlarlarken, neden meteorolojik, klimatolojik ve hidrolojik bilgileri dikkate alarak Şehircilik Meteorolojisi'nin ilminden faydalanmazlar? Cevap çok basit, çünkü ülkemizdeki meteoroloji okuryazarlığı oranı düşüktür de ondan.

 

Sağlıcakla kalın.