Geçtiğimiz haftalarda, atmosferimizdeki CO2 (karbondioksit) miktarının azalmayacak bir şekilde 400 ppm (partspermillion, milyon başına birim) seviyesini geçtiği açıklandı. Sanayi devrimi öncesi CO2 miktarının 280 ppm seviyesinde olduğu ve 1850 yılından sonra gerçekleşen sanayi devrimiyle birlikte, bu miktarda artmanın da başladığı gerçeği hatırlanacak olursa, geldiğimiz nokta hiç de iç açıcı bir durum olarak gözükmemektedir. Hele hele geçmiş 400 bin yıllık bir süreçte, CO2 miktarının hiçbir zaman 300 ppm’in üzerine çıkmaması, atmosferimize ve dolayısıyla da dünya ve dünyadaki yaşama ne kadar büyük bir kötülük yaptığımızı da açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Mauna Loa Gözlemevi (MLO),Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Pasifik Okyanusu’nda (Büyük Okyanus) bulunan Hawaii Eyaleti sınırları içerisinde yer alan bir gözlemevidir. Buradaki bozulmamış hava ile bitki örtüsü veinsan faaliyetlerinin en düşük etkileri nedeniyle, atmosferde iklim değişimine neden olabilen bileşenlerin izlenmesi bakımından MLO, çok uygun bir istasyondur.Bunun içindir ki, 1950’lerden bu yana, burada atmosferik değişimle ilgili olarak sürekli izleme yapılmakta ve veri toplanmaktadır. MLO, ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Teşkilatı (NationalOceanicandAtmosphericAdministration - NOAA) bünyesindeki Yer Sistem Araştırma Laboratuvarı’nın (Earth SystemResearchLaboratory - ESRL) Küresel İzleme Bölümü (Global MonitoringDivision- GMD) altında yer alan bir birimdir. Aşağıda görülen şekil, bu gözlemevinin 1958 yılından bu zamana kadar elde ettiği atmosferdeki CO2 değişimini göstermektedir. Dikkat edilecek olursa, 1958 yılında ölçülen CO2 miktarı yaklaşık 317 ppm seviyesinde bulunurken, bugün itibariyle bu seviye 400 ppm’in üzerine çıkmış durumdadır.Eğer geçmiş 400 bin yıl boyunca dünya atmosferindeki CO2 miktarının 300 ppm’in üzerine çıkmadığı düşünülecek olursa, yaklaşık son 70 – 80 yıl içerisinde 300 ppm’den 400 ppm’e olan % 33,3’lük bir artış ürkütücü bir değer olarak karşımızda durmaktadır.

Peki, dünya atmosferinde daha önce 400 ppm’lik bir miktara ulaşılmış mıdır? Evet ulaşılmıştır. Bu günümüzden yaklaşık 3 – 5 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. O da, o dönem her 10 ppm’lik bir artışın binlerce ya da milyonlarca yılda gerçekleştiği gerçeğidir. Oysa 1958’den bu yana, her bir 10 ppm’lik artış ortalama olarak yaklaşık 15 yılda bir gerçekleşmiştir. Son yıllarda bu artış hızı daha da yükselmiştir.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli‘nin (IntergovernmentalPanel on ClimateChange – IPCC) 2007 raporunda, CO2 miktarının 400 ppm’i geçmemesi hedeflenmişti. Ancak bugün görmekteyiz ki, IPCC’nin2007’de almış olduğu bu karar hedefine ulaşamamıştır.

Dünya enerji ihtiyacının yaklaşık % 86’lık bir kısmının hala fosil yakıtların (kömür, linyit, doğal gaz, petrol) yakılması neticesinde elde edildiğini düşünecek olursak, bu artışın nedenini anlamak hiç de zor olmayacaktır. Bu noktada, fosil yakıt kullanımı ve bazı endüstriyel işlemler neticesinde gerçekleşen 2011 yılı küresel CO2 salımlarındaki ülkelerin paylarına bakılacak olursa, aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.

Çin                                         % 28

ABD                                      % 16

Avrupa Birliği (AB)           % 10

Hindistan                            % 6

Rusya Federasyonu       % 6

Japonya                              % 4

Diğer ülkeler                     % 30

 

Sırasıyla Çin, ABD, AB, Hindistan, Rusya Federasyonu, Japonya ve tabloda görünmeyen Kanada fosil yakıt kullanımı ve endüstriyel işlemler neticesinde, dünya atmosferine en fazla CO2 bırakan ilk 7 ülkedir. Sonuç olarak, gelişmiş ülkeler iklim değişimi sürecinde başlıca rolü oynamaktadırlar.

Küresel sera gazı salımlarında sera gazlarının katkıları şu şekildedir.

CO2 (Fosil yakıt ve endüstri işlemleri)                  % 65

CO2 (Orman ve diğer arazi kullanımı)                   % 11

Metan                                                                                % 16

Nitrözoksit                                                                        % 6

Hidrofluorokarbonlar, perfluorokarbonlar          % 2

vekükürtheksaflorür

 

Görüldüğü üzere CO2,sera gazı salımları içerisinde en büyük paya sahiptir.

Bir başka istatistiksel bilgi olarak da,küresel sera gazı salımlarının 2010 yılına ait ekonomik sektörler arasındaki paylaşımları incelenecek olursa, durum aşağıdaki gibidir.

Elektrik ve ısı üretimi                                   % 25

Tarım, orman ve diğer arazi kullanımı     % 24

Endüstri                                                             % 21

Ulaşım                                                                 %14

Diğer Enerji                                                       % 10

Binalar                                                                 % 6

 

Buradan da görüldüğü üzere, sera gazı salımlarında enerji eldesi ve endüstriyel işlemler toplamda başı çekmektedirler.

 

Yukarıda verilen istatistiklerin detayları için aşağıdaki bağlantı adresi ziyaret edilebilir.

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data

Uzun yıllara ait gözlemler neticesinde, büyük çoğunlukla atmosferdeki CO2 miktarının yıl içerisindeki en düşük olduğu ay eylül ayı olarak görülmektedir ve artık dünyanın her noktası için 400 ppm sınırı geçtiğimiz eylül ayında aşılmış durumdadır. Sonuç olarak, bugünden sonra bu değerin altına düşüş beklenmemektedir. Aksine CO2 miktarında artış devam edecektir.

Geçtiğimiz 20. yüzyılın başlarından bugüne değin, deniz seviyelerinde yaklaşık 30 cm’lik bir yükselme meydana geldi. Bununla birlikte, küresel olarak ortalama atmosfer sıcaklığında bugün 1ᵒC’lik artışa ulaşıldı. Aşırı sıcaklar daha sık yaşanır hale geldi. Okyanusların asitlik seviyesi milyonlarca yılın en üst seviyesine ulaştı. Denizlerdeki mercan kayalıkları büyük zararlar gördü. Kara ve deniz buzullarında önemli derecede erimeler meydana geldi. İklim kuşakları yer değiştirmeye başladı. Ayrıca aşırı hava olaylarının sayısında ve şiddetlerinde artışlar yaşandı. Ne yazık ki insanlık olarak bizler, atmosfere CO2 yüklemeye hala devam ediyoruz. Bu noktada bilinmesi gereken bir başka önemli nokta da, en iyi ihtimalle şu an CO2salımını sıfırlasak bile,atmosferde varolan CO2 miktarının yüzlerce yıl azalmayacak olmasıdır.

Aşağıda verilen 2 bağlantı adresi üzerinde yer alan kaynakları ilgili okuyucularımızla paylaşmak istiyorum.

http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/IKLIM_DEGISIKLIGI_PROJEKSIYONLARI.pdf

http://www.undp.org/content/dam/turkey/docs/projectdocuments/EnvSust/UNDP-TR-Iklim_Degisikligi_Risk_Yonetimi.pdf

 

Son söz olarak, bir Kızılderili atasözü der ki: “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.”

Sağlıcakla kalın.