Arktika, kuzey kutup bölgesi olarak adlandırılan bir yer olup, Antik Yunanca’da “ayı” anlamındaki “arktos” kelimesinden gelmektedir. Antarktika, güney kutup bölgesidir ve “Arktika’nın karşısı” anlamını içermektedir. Başka bir anlatımla,Arktikakutup ayılarının ve Antarktikada penguenlerin yaşadığı kutup alanlarıdır.Antarktika,Arktika’danortalamada yaklaşık 22 derece daha soğuktur ve bundan dolayı dünyanın en büyük buzdolabı olarak da adlandırılmaktadır. Bununla beraber, Antarktika dünyanın 4. büyük kıtasıyken, Arktika bir kıta değildir. Ayrıca Arktika deniz üzerinde yüzen buzullardan oluşurken, Antarktika buzulları karalar üzerinde yer almaktadır. 21 Mart – 23 Eylül arasındaki 6 ay süresince,Arktika’da kutup noktası civarında güneş hiç batmazken, Antarktika’nın kutup noktası yakınları bu sürede hiç güneş yüzü görmemektedir. 23 Eylül – 21 Mart aralığını kapsayan diğer 6 aylık zamanda ise durum tam tersidir.Sonuç olarak, her iki bölge de bizim üzerinde yaşadığımız coğrafyadan tamamıyla farklı özelikler içermektedir.

Bugün sınırlarının dışına çıkan ve dışarıda ben de varım mesajı veren bir Türkiye var. İşte bu Türkiye, yukarıda genel özellikleri verilen kutup bölgelerini de hedeflerinin arasına koymuş durumdadır ve Cumhurbaşkanlığı’nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na vermiş olduğu talimatla Antarktika’da bilimsel bir üs (Antürktika) kurmak üzere de uzak denizlere yelken açmaktadır.

Antarktika, bugün için bir bilim ve barış kıtasıdır. Herhangi bir ülkenin yönetiminde veyahâkimiyetinde olan bir kıta değildir. Kıta ve çevresindeki okyanus alanları, önemli derecede yeraltı kaynaklarına sahip bulunmaktadır ve AntarktikAntlaşma Sistemi’ne (AntarcticTreatySystem - ATS) uygun olarak yönetilmektedir. ATS, 1 Aralık 1959 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 29’u danışman ve 24’ü gözlemci olan 53 üye ülkeden meydana gelmektedir. Ülkemiz ATS içerisinde gözlemci olarak yer almaktadır. Ayrıca kıta için bir de Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi (theScientificCommittee on AntarcticResearch – SCAR) isimli bilimsel bir birlikbulunmaktadır. SCAR, 6 Şubat 1958 tarihinde kurulmuş olup, 31’i tam ve 12’si ortak olmak üzere 43 üye ülkeden oluşmaktadır. Ülkemiz ise SCAR’ın bir ortağı konumundadır.Kıtadaki çevrenin korunmasıyla ilgili olarak, 1998 yılında bir Çevre Koruma Protokolü imzalanarak yürürlüğe girmiştir ve bu protokol 2048 yılına kadar yürürlükte kalacaktır. Görüldüğü üzere Antarktika, uluslararası işbirliğinin ve çevre korumanın en seçkin ve en önemli bir örneğini temsil etmektedir.

2048 yılından sonra,bu barış ve bilim kıtasında nasıl bir durum ortaya çıkar tam olarak bilinmese de,ülkemizin bu beyaz kıtada söz sahibi olabilmesi için ATS’de danışman üye konumuna yükselmesi ve bunun için de kıta üzerinde kaliteli ve uzun süreli bilimsel çalışmalarını yürütebileceği bir veya birden fazla üsse sahip olması gerekmektedir.

Ülkemizin kutup araştırma faaliyetlerindeki önemli kilometre taşlarına bakılacak olursa, karşımıza ilk olarak Kartograf Piri Reis çıkmaktadır. 1513 yılında tamamladığı meşhur haritasında, Antarktika’nın varlığıyla ilgili kanıtların olması çarpıcı bir noktadır. İkinci kilometre taşı ise, ilk Türk bilim insanının 1968 yılında Antarktika’ya gitmesidir. ATS’ye taraf olunması 1996 yılında gerçekleşmiştir ve bu üçüncü kilometre taşıdır. Son kilometre taşımız ise, 2016 yılında TÜBİTAK ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi ortaklığıyla SCAR’a üye olunmasıdır. Bunların dışında yaklaşık olarak 2000’li yılların başından günümüze kadar çeşitli Türk bilim insanları da kıta üzerinde bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmektedirler.

Türkiye Kutup Bilim Programı; yer bilimleri, fiziki bilimler, canlı bilimleri ve beşeri bilimler altında 4 gruptan oluşmaktadır ve bu tüm grupların altında toplam 45’e yakın çalışma konusu bulunmaktadır. Bu konularda yapılacak bilimsel çalışmalar ile bakınız ülkemizin başlıca kazanımları neler olacaktır?

1) Antarktika’nın geleceği, doğal kaynaklarının korunması ve kullanılması ile çevresinin korunması alanlarında söz hakkına sahip olmak,

2) Ülkemiz bilim insanlarına yeni bir çalışma sahası açmak,

3) İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturarak kutup alanlarının ne derece önemli bölgeler olduğunun daha iyi anlaşılması,

4) Siyasi iradenin destek verdiği bir uluslararası bilim topluluğunun üyesi olmak ve dolayısıyla uluslararası bilim çeşitliliğimizin artması.

Antarktika’dan sonraki diğer hedef Arktika’dır ve Arktika’nın yönetim ve bilim çalışmaları içerisinde yer alabilmek için de gerekli girişimler başlamıştır. Arktika, Artik Konsey tarafından yönetilmekte olup, bu konsey 8 üye ve 12 gözlemci ülkeden oluşmaktadır. Ülkemiz bu konseye gözlemci olabilmek için gerekli olan başvurusunu hayata geçirmiştir. Sonrasında ise Uluslararası Arktik Bilim Komitesi bünyesinde yer alabilmek için de gerekli adımlar atılacaktır.

Kendi topraklarımızdan on binlerce km uzakta yer alan, iklim ve konum özellikleri bulunduğumuz coğrafyadan tamamıyla farklı olan, kalıcı nüfusun hiç olmadığı ancak bilim insanlarından oluşan geçici insan varlığının en fazla 5.000’i bulabildiği el değmemiş ve paylaşılmamış bu barış ve bilim kıtasında, bayrağımızın dalgalandırılacak olması çok büyük bir adımdır. Bu adımın içerisinde bir bilim insanı olarak yer alabilecek olmam da benim için büyük bir gururdur.

Antürktika yolunda böylesine büyük bir adımın ülkemize hayırlı olması dileğiyle sağlıcakla kalın.