Deveye sormuşlar:”neren eğri”? O da soruya soruyla cevap vermiş: “nerem doğru ki”?

En “doğru” cevabı vermiş. Anayasa değişikliği sırasında yaşadıklarımıza uygun bir tanımlama! Şöyle ki;

  • Anayasa md. 175: “Değişiklik teklifinin kabulü… TBMM üye sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür”. Bizim vekillerden kullandığı oy pusulasını üyelere göstererek “kendisini kanıtlamak isteyenler” oldu!
  • Anayasa md. 97: “Meclisteki açık görüşmelerin… Meclisçe başka bir karar alınmadıkça her türlü vasıta ile yayımı serbesttir”. TRT yönetimindeki Meclis TV bu serbestîyi uygun görmedi, yayınlara kısıtlama getirdi!
  • Referandum günü kullandıkları oyları oy kullanma kabinlerinin önünde teşhir eden “milletvekili, siyasi parti ilçe başkanları da oldu.

Propaganda süresi boyunca neler yaşadık, gördük?

  • Değişiklik getiren taraf olmasına karşın iktidar partisi, teklifin maddelerini topluma anlatmak yerine on beş yıllık iktidarı süresinde yapılan köprüleri, otoyolları, hastaneleri tekrar tekrar anlatmayı ve Kılıçdaroğlu’nu karalamayı tercih etti. Seçim mitingi yapar gibi…
  • MHP şaşkın ördek misali durumu idare etmeye çalıştı. Her zaman olduğu gibi içi boş çuvaldan farksızdı.
  • Genel Başkanı hapiste olan HDP kaptansız gemi gibiydi.
  • Anayasa değişikliği teklifinin içeriğinin olası olumsuzluklarını topluma anlatmak için çaba gösteren tek siyasi parti CHP'ydi. Etkili de oldu.
  • Sahibinin sesi medya organları, yalaka gazeteciler de “tam bir görev bilinci” ile hareket ederek aldıklarının karşılığını vermeye çalıştılar!
  • Avrupa’daki vatandaşlarımız bulundukları ülkelerde T.C. Bakanlarına karşı yapılan engellemelere oyları ile cevap verdiler!
  • Seçim Yasasındaki hükme rağmen Yüksek Seçim Kurulu’nun “seçkin” hukukçuları mühürsüz oy pusulaları ile mühürsüz oy zarflarının “geçerli” sayılmasına karar verdi, bu karara karşı yapılan itirazları “milli iradeye gölge düşürmemek” adına kabul etmedi!

Bütün bunlara birlikte sonuçta Anayasa değişikliği halkın oyları ile kabul edildi. Hem de yüzde elli birin üzerinde bir çoğunlukla…

Bu üstünlük- ilkokul aritmetiği mantığı ile- “milli irade”nin kararı olarak ilan edildi.

Peki, “hayır “oylarına “gayri milli irade” mi diyeceğiz?

 “Seçkin” sorusu: Nitelik mi, nicelik mi?