Yıllardan beri hep kendi kendime sormuşumdur. Neden bizim şu sokaklar ikide bir delik deşik edilir?

Bir defa kazılıp ne yapılacaksa yapılsa da, bu millet sıkıntı çekmese olmaz mı?

Şehirlere yapılacak alt yapılar aşağı yukarı hepsinde bir birine çok yakındır.

Nedir bunlar.

Kanalizasyon, su, telefon, elektrik, doğal gaz vb hizmetler.

Doğal gazı istisna edecek olursak(çünkü her yere doğal gaz verme olanağı olmayabilir) diğerleri ülkemizin bütün yerleşim birimlerinde benzer hizmetleri oluşturmaktadır.

 Belediyesiyle, Tedaş’ıyla, Telekom’uyla, Karayollarıyla, Devlet su işleri vb. birlikte organizeli planlama ve projelendirme yapılsa, kaynaklar aynı zamanlama içinde ayrılsa, zaten kıt olan kaynaklarımızın, israfının da önüne geçilmiş olacaktır.

Batılı ülkeler bu durumu nasıl çözdüyse ülkemizde çözebilir. Adamlar yeraltına bahsettiğimiz bu hizmetler için geniş tüneller açarak, her kim ne hizmet yapacaksa bu tüneller içinde kendine ayrılan kısımda, hiç kimseye ve trafiğe engel olamadan, hatta kimse duymadan hizmetinin gereğini yapıp çekip gidiyor. Bizde niye olmasın?

Her ilde bu hizmetler için, kuruluşlar arası bir koordinasyon merkezi oluşturulup, bütün projeler ortak hazırlanıp, bu hizmetler paralel götürülebilir. Böylece gerekli alt yapıyı birlikte yaparak daha verimli hale getirebilirler. 

Aslında bütün bunlar olmayacak şeyler değil. Eğer böyle bir organize yapılsa, bu fakir,  zengin, dar gelirli, tüyü bitmemiş yetimlerden alınan vergiler tekrar tekrar yapılan alt yapı kazılarında heba edilmemiş olur.

 Dolayısıyla vatandaşlarımızdan alınan vergilerde gözle görülür bir şekilde tekrar vatandaşımıza hizmet olarak geri dönmüş olur.

Böylece vatandaşlarımıza da her gün illallah dedirten ve kabak tadı verdiren bu kazılar, sık sık sıkıntı vermemiş olur.

Hemen hemen her yıl sokaklarımız bir şekilde maalesef kazılıyor. Kazılan yerlere toprak ve üzerine de biraz kum dökülüp çekilip gidiliyor. Ondan sonra yağmur yağar, kış gelir her yer çamur olur, çukur olur. Yaz gelir toz duman olur.

Bu çukur ve çamurlu yerlerden her geçen ister arabayla, ister yaya olsun mırıldanarak bir şeyler söyleyerek geçer.

Vatandaşlarımıza bu sıkıntı ve gerilimleri yaşatmaya kimsenin hakkı olmamalıdır.

Ayrıca milli servetimiz olan araçlar, bu çukur ve bozuk yollarda bir hayli hasar görüyor. Halkımızın bütçelerine istemedikleri halde büyük yükler biniyor.

Her vatandaşımız temelde kendisinden kaynaklanmayan gayri medeni yol, sokak ve kazılardan büyük zararlar görüyor. Artık bu çağdışı görüntülere bir son verilmelidir.

Su boruları mı, doğal gaz boruları mı döşenecek, yoksa elektrik ve telefon hatları mı yeraltına indirilecek, artık birlikte yapılmasının çareleri mutlaka bulunmalıdır.

Vatandaşlarımızın ortak isteği, elektrik ve su kesintilerinin olmadığı, yollarının iki de bir kazılmadığı, cadde ve sokaklarının tertemiz ve düzgün olduğu günleri arzuladığını unutmamalıyız.

Yıllardan beri halkımızın bu kazılardan bıkıp usandığını ve artık çağdaş bir şehirde yaşamayı, hem de medenice yaşamayı arzuladığını iyi bilinmelidir.

Halkımızın isteği, seçtiği yöneticilerinden, en doğal hakkı olan bu çağdaş hizmetleri, organizeli, kaliteli ve zamanında gerçekleştirmeleridir.