Yaklaşık 2,5 ay önce, yani 17 Ağustos 2016’da, tam da 17 Ağustos Marmara Depremi’nden 17 yıl sonra, “Havadan sudan işler” başlığındaki ilk yazımla karşınıza çıkmıştım. Deprem gibi bir doğa afetinin dışında başka doğa afetlerinin de varlığını hatırlatan ve bu hava ve su (meteorolojik) karakterli olan afetlerin çokluğundan bahseden aşağıdaki satırları sizlerle paylaşmıştım. Gelin önce o satırları tekrar hatırlayalım.

“… Dünyamızda 31 çeşit doğa afeti bulunmaktadır ve bunlardan 28 adedi hava ve su (meteorolojik) kaynaklıdır. Bu meteorolojik kaynaklı doğa afetleri genel olarak; sel ve taşkınlar, kuraklık, çığ, don, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, fırtınalar, aşırı yağmur ve kar yağışları, kum ve toz fırtınaları, yıldırım, dolu, sis, hortumlar ve orman yangınları olarak sınıflandırılmaktadırlar…”

Doğa afetleri içerisinde yer alıp da tamamen jeolojik kaynaklı olan afetler ise depremler ve volkan patlamasıdır. Bu iki doğa afetinin dışında kalan diğer tüm doğa afetleri doğrudan ya da dolaylı şekilde meteoroloji bilimiyle ilişkilidir.

Ayrıca doğa afetlerinin dışında insan ve teknoloji kaynaklı afetler de söz konusudur. İnsan kaynaklı afetler yangınlar, orman yangınları ve salgın hastalıklarolarak sıralanırken, teknoloji kaynaklı afetler hava kirliliği, asit yağmurları, ozon tabakasının seyrelmesi, su kirliliği, toprak kirliliği ve biyolojik, nükleer, kimyasal ve endüstriyel kazaları içermektedirler.Ayrıca taşımacılık ve ulaşım kazaları her iki afet türünde de yer almaktadır. Buradaki hava kirliliği, asit yağmurları ve ozon tabakasının seyrelmesi yine meteoroloji biliminin uzmanlık alanı dâhilindedir.

İsterseniz, bu noktadan sonra biraz da ülkemizdeki meteorolojik kaynaklı doğa afetlerine değinelim. Aşağıdaki şekil, Türkiye’nin Ulusal Bildirimi kapsamında 2012 yılında, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından hazırlanan Türkiye’de İklim Değişikliği Risk Yönetimi isimli rapordan alınmıştır. Bu şekil, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklı olup, 1940 – 2010 yılları arasındaki 70 yıl gözönüne alındığında, ülkemiz üzerinde yaşanan meteorolojik kaynaklı doğa afetlerinin (kuraklık, dolu, fırtına, kuvvetli rüzgâr, sel, taşkın, şiddetli yağış, kuvvetli kar, don ve kırağı) dağılımını göstermektedir. Bu doğa afetlerinin yoğun olarak yaşandığı alanlar yaklaşık olarak Ege ve Akdeniz’deki kıyı ve kıyıya yakın alanlarımız ile Konya, Ankara, Balıkesir, Nevşehir, Kayseri ve Kars civarlarıdır. Görüldüğü üzere, Balıkesir ve çevresi dolayısıyla da Güney Marmara meteorolojik kaynaklı doğa afetlerinin sıklıkla yaşandığı bir bölgedir ve bu bölgede fırtına, kuvvetli rüzgâr, sel, taşkın, şiddetli yağış ve dolu afetleri en fazla görülen olaylardır.

Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler, Tarım Sigortaları Havuzu – TARSİM’in 2013, 2014 ve 2015 faaliyet raporlarından alınmıştır ve bu veriler bitkisel ürün sigortası kapsamında olan hasar ödemelerini içermektedir. Tablodan görüleceği üzere, ülkemizdeki bitkisel ürünlerin zarara uğradığı doğa afetleri dolu, don, fırtına, sel ve su baskını, hortum, yangın, heyelan ve deprem olarak sıralanmaktadır. Bu afetler arasından dolu ve don başı çekmektedirler.

Hasar Nedeni

2013 (TL)

2013 (%)

2014 (TL)

2014 (%)

2015 (TL)

2015(%)

Dolu

139.471.064,0

52,3

178.267.417,0

42,8

238.134.677,0

39,3

Don

92.511.853,0

34,7

209.668.996,0

50,4

334.909.424,0

55,3

Fırtına

28.206.431,0

10,6

20.473.779,0

4,9

22.279.072,0

3,7

Sel ve su baskını

5.103.693,0

1,9

6.444.456,0

1,6

9.165.954,0

1,5

Yangın

962.197,0

0,4

1.190.195,0

0,3

1.157.940,0

0,2

Heyelan

169.539,0

0,1

28.757,0

0,0

282.652,0

0,0

Hortum

69.559,0

0,0

70.644,0

0,0

16.991,0

0,0

Deprem

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Genel Toplam

266.494.336,0

100,0

416.144.244,0

100,0

605.946.710,0

100,0

 

 

Ülkemizdeki tüm sektörler doğrudan ya da dolaylı olarak meteorolojik kaynaklı doğa afetlerinden etkilenmektedirler. Sadece tarımdaki bitkisel ürün zararının 2015 yılı için yaklaşık 606 milyon TL olduğu düşünülürse, tüm sektörlerdeki yıllık zarar toplamının birkaç milyar TL mertebesine çıkabileceği beklenmelidir. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde denilebilir ki, ülkemiz depremi beklerken ve kendini depreme hazırlanmaya odaklamışken, bir yandan da her sene meteorolojik kaynaklı doğa afetleri neticesinde maddi açıdan hatırı sayılır kayıplar yaşamaktadır. Elbette ki bu maddi kayıpların yanında ölüm olaylarıyla da karşılaşılmaktadır. Sonuç olarak, ülkemizin tek afet gerçeği deprem değildir. Bu gerçek arasına meteorolojik kaynaklı doğa afetlerininde dâhil edilmesi gerekmektedir. Bunun için de kanun, yönetmelik ve mevzuatların bu doğrultuda güncellenmesi zorunludur.

Afet bilicinin gelişmesiyle birlikte, bugün artık belediyeler bünyesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezleri (AKOM ya da AFKOM’lar) bulunmaktadır ve bunlar genelde itfaiye teşkilatı altında yer almaktadırlar. Öncelikle belediyelerimizin bu birimler için tanımlanan afet çeşitliliğini artırmaları ve bu doğrultuda hava ve suyun uzmanlarından yararlanmaları isabetli olacaktır. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi gibi belediyeler, ilgili yönetmeliklerine meteorolojik kaynaklı doğa afetlerini yerleştirmişlerdir. Hatta İBB bununla da kalmayıp AKOM bünyesinde meteoroloji mühendislerinden oluşan bir meteoroloji birimi dahi kurmuştur. Çünkü buradaki iş sadece afete müdahale etmek değildir, aynı zamanda afet öncesi afetle ilgili riskleri ve risk alanlarını belirlemek ve bu meteorolojik kaynaklı doğa afetlerinin tahminini en doru şekilde yapabilmektir. Bu doğrultuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kendisini gözden geçirmesi önerilir.

Ülkemizin bilimin sonuçlarından faydalanabilme yeteneği arttırmak ve liyakati öne çıkarmak dileğiyle sağlıcakla kalın.