Tamı tamına 624 yıl hüküm sürmüştür Osmanlı Devleti. Hiçbir zaman sömürmek olmamıştır hedefi. Dünyada onca kurulmuş imparatorlukların tersine, gittiği yerlerin kaynaklarını sömürmek yerine, oraları da kendi toprağından bilip gelişimi ve kalıcılığı benimsemiştir her zaman. Çok ilginçtir, zaman zaman Osmanlı için imparatorluk da derler. Osmanlı hiçbir zaman imparatorluk olmamıştır ki. Bakın neden? Emperyalizm (imperialism) kısaca sömürerek yayılmak demektir ve imparatorluk (imperial) kelimesi emperyalizmden gelmektedir. Osmanlı hiçbir zaman kendini imparatorluk olarak tanımlamamıştır, aksine her zaman kendine Devlet-i Aliyye (Büyük Devlet) demiştir. Çeşitli milletleri içerisinde barındırmasından ve fetihlerle yayılmasından dolayı kendisine imparatorluk denilebilecek olsa da, sömürgeciliği benimsemediği için Osmanlı’yı bir imparatorluk olarak tanımlamak doğru değildir. Kaldı ki, İslam dini de sömürgeciliği reddeder. Kendi ecdadımızın kendisi için hiçbir zaman kullanmadığı bu ifadeyi, bugün bizim kullanıyor olmamız da çok acıdır.

Peki, bu büyük devlet nasıl olmuştur da 624 yıl ayakta kalabilmiştir? İsterseniz günümüze de ışık tutabilmek adına, bu devletin en güçlü olduğu dönemlerde sahip olduğu üçlü saç ayağına bir değinelim. İlk saç ayağı adalettir. Bu öyle bir adalettir ki, kişiye göre değişmez ve temelinde kul hakkı yememek yatar. Yüce Yaradan da kitabında demez midir, kul hakkı yemeyiniz. Şimdi sorarım sizlere, bizleri yönetenleri seçme önceliklerimiz arasında acaba kul hakkı yememek de yer almakta mıdır? Adalet üzerine çok fazla süslü laf üretebilmek mümkündür, lakin o kadar süslü laf yerine kul hakkı yemeyeceğim ya da yedirmeyeceğim demenin üstüne ne söylenebilir ki başka? Ya yöneticilerimizi seçen bizler, kul hakkı konusunda ne kadar duyarlıyız acaba? Ya da Fatih Sultan Mehmet’in yerine biz olsaydık, mahkeme edilmeden elini kestirdiğimiz bir Hristiyan mimarın şikâyeti üzerine, kadı huzuruna çıkıp da kadının kısas kararına saygı duyabilir miydik acaba?

İkinci saç ayağı ise liyakattir. İş ehline verilir. Bu noktada şu örneği vermek yerinde olacaktır. Vezir İshak Paşa’nın önemli bir göreve liyakati olmayan bir kişiyi getirmesi karşısında, Fatih Sultan Mehmet’in şu sözleri çok anlamlıdır: “Paşa! Bu hatayı ikinci kez işlersen sadece vezirliği değil, başını da alırım! Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ancak dürüst, liyakatli ve bilgili kişilerin omuzlarında yükselebilir.” Gördüğünüz üzere; benden, senden ya da ondan olana değil, liyakati olana kıymet vermek gerekir.

Son saç ayağı ise bilime ve bilim adamına verilen değerdir. Öyle ki, 564 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nin kuruluş temelleri, Fatih Sultan Mehmet tarafından atılmıştır. Matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu, yine o dönem Türkistan’dan İstanbul’a gelmiştir. Fatih döneminde İstanbul eğitim, bilim ve sanat merkezi haline getirilerek, yabancı bilim ve sanat adamlarının da İstanbul’a gelmeleri sağlanmıştır. Aynı zamanda, Fatih Sultan Mehmet’in de bir bilim adamı olduğu unutulmamalıdır.

İşte bu üç saç ayağı sayesinde, gerileme ve çöküş dönemi öncesinde yüzlerce yıl, Büyük Osmanlı Devleti en başarılı ve en güçlü zamanlarını yaşamıştır. Eğer bugün gelişmiş devletlerin başarı ve gelişmişliklerinin arkasında yatan nedenleri araştıracak olursak, göreceğiz ki karşımıza bu üçlü saç ayağı çıkacaktır. Adalet, liyakat ve bilim adamına saygı. Bu üç değer evrensel değerlerdir ve bunlara sahip olan toplumların gelişmişliklerinde hangi dine mensup olduklarının ve neye inandıklarının hiçbir önemi yoktur. Ne acıdır ki, dün bizde olan ve bizim dinimizin önem verdiği bu 3 evrensel değer, şu an biz dünya Müslümanlarından o kadar uzak ki.

Kentsel dönüşüm mü? O da ne?

Ben Balıkesir çocuğuyum. Çocukluğum ve gençliğim Vicdaniye Mahallesi’nde geçti. Belirli aralıklarla Balıkesir’e gelir ailemi ziyaret ederim. Bilirsiniz, Vicdaniye Mahallesi Balıkesir’in hem zaman hem de yerleşim yeri ve bina olarak en eski mahallelerinden biridir. Son yıllarda kentsel dönüşüm adı altında burada bulunan eski, ömrünü tamamlamış ve bu şehre yakışmayan binalar yıkılarak yerlerine yenileri yapılmaktadır. Bu, Balıkesir için önemli ve güzel bir adımdır. Ancak kentsel dönüşüm demek, sadece eski binaların yenilenmesi mi demektir? Var olan dar yolların genişletilmesi, otopark alanlarının oluşturulması ve burada yaşayacak onca insan için dünya standartlarınca belirlenmiş yeşil alanların yapılması kentsel dönüşümün gereksiz parçaları mıdır? Burada var olan yıkılan evlerin çoğu 1-2 katlı eski evler olup, yerlerine 3-4 katlı modern evler yapılmaktadır. Eskiden 1 ya da 2 ailenin oturduğu ya da hiç kimsenin oturmadığı araziler üzerine çıkılan kat sayısıyla orantılı olarak, bu bölgedeki insan sayısında artış yaşanması beklenen bir durumdur. Merak ediyorum, gerektiği kadar genişletilemeyecek dar yollar üzerinde insanlar arabalarını rahatlıkla park edebilecekler midir? Elbette hayır. Peki, birbirine çok yakın katlı binalar insanların yaşam kalitelerini arttıracak mıdır? İnsanlar burada rahatlıkla nefes alabilecekler midir? Elbette hayır. Burada artacak nüfusun rahatlayabileceği geniş yeşil alanlar olabilecek midir? Elbette hayır. O zaman bunun adı nasıl oluyor da kentsel dönüşüm oluyor? Anlaması gerçekten çok güç. Hâlbuki bu işi müteahhitlere bırakmak yerine, buraları tekrardan yapılandırmak için farklı büyük projeler geliştirilemez miydi? Şu anki sistemle sadece evler yenileniyor, ancak modern şehir olmanın gerekliliklerinden olan geniş yollar, otopark alanları ve yeşil alanlarsa ihmal ediliyor. Tabi bu sadece Balıkesir’in sorunu değil, bu anlayış biçimi bugün başta büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm şehirlerimizin sorunu. Bugün bu dönüşüm Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ya da Japonya’da olsa, bu gelişmiş devletler nasıl hareket ederlerdi sizce? Durun ben söyleyeyim. Bütün planlamalarını 5 ya da 10 yıla göre değil de, neredeyse 50 ila 100 yıla göre yapıp, insanların modern bir şehrin gerekliliklerinden yararlanmaları mutlaka sağlanırdı. Ayrıca şehircilik meteorolojisi de bu dönüşümün önemli nirengi noktalarından biri olurdu.

Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK 2017

Daha önceki yazılarımda, zaman zaman iklim değişikliğine ve nedenlerine değinmiştim. Hatta özel ya da kamu kurumlarımızın bu kapsamda farkındalık oluşturarak, konuyla ilgili çalışmalar yapmaları gerektiğine dair önerilerim de olmuştu. Bütün bu yazdıklarımı tamamlayıcı nitelikte olan bir kongreyi de sizlere duyurmaktan büyük bir mutluluk duyarım. Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı üstlendiğim Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK 2017, 5-7 Temmuz tarih aralığında Su Vakfı, İTÜ ve Medipol Üniversitesi ortaklığıyla İstanbul’da düzenlenecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın da konuşma yapacağı kongreye, dinleyici olarak katılım ücretsiz olup, kongreye katılım ve program için tikdek@itu.edu.tr adresi üzerinden irtibat kurulabilir. İklim değişikliğinin farkında olan Antalya, Ankara, Adana ve İstanbul Belediyeleri gibi kurumlarımızdan da katılımların olacağını hatırlatarak, Balıkesir kurumlarının da katılabilmelerini ümit ederim.

Sağlıcakla kalın.