Türkiye AB’ye girmek istiyor ya da ister gözüküyor, AB şartlar öne sürüyor. Türkiye’de olanları, yaşananları gördükçe evrensel insan hakları, demokrasi ve hukuk ilkeleri konularında Türkiye’ye somut hatırlatmalar yapıyor, bunları raporlarına yansıtıyor. Hükümet de sürekli “bunlar bizim için yok hükmündedir” diyerek sözüm ona meydan okuyor!

 

Öte yandan, AB’nin patronları da Türkiye’nin üyeliğine sıcak bakmadıklarını gizlemiyorlar. Almanlar, Fransızlar, İngilizler Türkiye’yi AB’de görmek istemiyorlar.

 

 Gerçekten AB ile geçinmeye gönlümüz var mı, yok mu? Anlamak kolay olmasa da, hissedilen o ki; “yok”. Gelinen nokta bu…

 

Peki, ne oldu da 2003’te Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını kabul eden AB, daha sonra işi yokuşa sürmeye başladı?

 

Sorunun cevabını daha sağlıklı verebilmek için Avrupa’nın AB öncesini de hatırlamakta yarar var.

1957 yılında Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kurdular. Türkiye 1963 yılında AET’ye “ortak üye” sıfatı ile dahil oldu. Türkiye’nin tam üyeliğe geçebilmesi için; hazırlık, gümrük birliğine geçiş ve son dönem olmak üzere üç kademeli bir süreç öngörülmüştü. (Ankara Anlaşması)

Daha önce sadece ekonomik amaçlarla kurulan AET, 1987 ve 1991’de imzalanan anlaşmalarla Avrupa Birliği’ne (AB) dönüştürüldü. Türkiye 1987’de AB’ye üyelik başvurusunda bulundu, ancak kabul edilmedi.

AET’nin AB’ye dönüştürülmesi, geniş kapsamlı bir siyasi ve sosyal bir projeydi. Aynı uygarlığı paylaşan, refah toplumlarına özgü eğitimli, çağdaş kültür ve sanat değerleriyle donanımlı bireylerin kadın erkek eşitliğine dayalı kaliteli yaşam tarzları, insan haklarına saygılı, köklü demokratik gelenekleri olan ülkeler, toplumlar…

İşte böyle bir projede yer almayı düşünen Türkiye’nin; “ bu niteliklere sahip olup olmadığı, bu koşullara uyum sağlayıp sağlayamayacağı” sorusu gündeme geldi ve hâlâ da gündemde. Hem de bu bağlamda giderek üzerinde daha da fazla durularak!

 

“1963’te Türkiye’yi AET’ye kabul eden Avrupa, 1987’de Türkiye’nin AB üyeliğine neden hayır diyor?”sorusunun yanıtı burada saklıdır. Şöyle ki;

1987 Türkiye’si, 1963 Türkiye’sinden farklıydı. 12 Eylül operasyonu ile Türkiye; evrensel insan hakları, demokrasi, eğitim alanlarında Batı’nın benimsediği değerlerden hızla uzaklaştı. Çağdaş birey, çağdaş yaşam, çağdaş devlet adamı modellerinin yerini Arabesk, görgüsüz davranış biçimleri, uygulamalar aldı. Toplumdaki kaliteli, dürüst insan olma algısı yerini hızla“köşe dönme”, rüşvetle iş görme, hukuk devletini yozlaştırma çabalarına bıraktı. Kamusal alanda dini referanslar öne çıkarılmaya başlandı.
Bunların yanında; Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika Türk insanını, 1960’lı yıllarda ülkelerine çalışmaya gelen “yabancı işçiler” den ötürü tanıyorlardı. Seksenli yıllarda ikinci nesil “yabancı işçiler”in de katılmasıyla bu toplumlarda ortaya çıkmış bulunan uyum sorunları daha belirgin hale gelmişti. Avrupalılar, rahatsızlıklarını sivil ve siyasi platformlarda dile getiriyorlardı. O yıllarda bu ülkelere gidenler, yaşananları hatırlayacaklardır. “Türkler”; göze batıyordu, istenmiyordu, dışlanıyorlardı.

 

·         2000li yıllarla birlikte “ılımlı İslâm”, Türk-İslâm sentezi” türünden içi boş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini tırmalayan, yozlaştırmaya yönelik sloganlar toplumda karşılık bularak siyasi alanda etkili olmaya başladı.

 

AKP’nin iktidara gelişi ile birlikte “siyasal İslâm” toplumu ve kamusal alanları kendine göre yeniden şekillendirilmeye, yapılandırılmaya girişildi. Bu hamle çok da etkili oldu.
Bütün bunlar AB’nin not defterine yazıldı. Türkiye’ye ilişkin raporlarına, değerlendirmelerine yansıtıldı.

Üç yıl önce Almanya Başbakanı’nın; “Türkiye’nin AB’ye kabulü, ‘AB’nin Türkiye’yi ‘hazmetme’ kapasitesine bağlıdır” sözü ile kastettiği Türkiye’nin ekonomisi değil, sosyal, siyasi ve hukuk alanlarındaki durumu ve bu gidişle ortaya çıkabilecek sorunlardı.

Somut örnekler vermek gerekirse;

·         siyasi mitinglere dönüştürülen açılış törenleri, iftar yemekleri,

·         caddelerde, meydanlarda kılınan toplu namazlar,

·         İstanbul’un ortasındaki yoğun yerleşim semtlerinde (Tophane, Cihangir) içkili mekânlara yapılan dinci saldırılar ve bu saldırılar karşısında yetkilerin lâik devlet anlayışına ters düşen, saldırıya uğrayanları da kabahatli gösteren açıklamaları,

·         İslâmi kimlikli terör örgütü IŞID’e karşı başlangıçta izlenen hoş görülü devlet politikası,

·         demokratik hak ve özgürlükler, medya üzerindeki baskılar,

·         eğitimde, kamusal yapıda hızla artan “İslâmi referanslı” düzenlemeler, uygulamalar…

Bütün bunlar AB’nin kamusal, sosyal, siyasi, kültürel normları kapsamında yeri olmayan, düşünülemeyecek olgulardır.

AB Türkiye’yi Müslüman olduğu için değil, Türkiye’nin gerçek yüzünün ne olduğunu kestiremediği, geleceğine güven duymadığı için istemiyor. Türkiye’nin AB’ye her hangi bir olumlu katkısı olacağına inanmıyor.

Anonim uyarı: “sen ‘akıllı’ olduğunu düşünüyorsan, karşındaki de en az senin kadar ‘akıllı’, sen ‘akılsız’ olduğunu düşünüyorsan, karşındaki de en fazla senin kadar ‘akılsız’dır.

 

Düşünen Adam