Binlerce yıllık şanlı tarihimizin altın sayfalarından birisi de 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale’de yedi düvele karşı kazandığımız deniz zaferidir.  Ardından kara savaşlarının da zaferle sonuçlanması Çanakkale’yi destanlaştırmıştır. Bu zafer öyle bir zaferdir ki “Çanakkale geçilmez” sözünü bütün dünyaya ezberletmiştir.

Çanakkale savaşları eli değnek tutan bütün vatan evlatlarını cepheye koşturmuştur. Hatta Balıkesir lisesinin son sınıf öğrencilerinin tamamı gönüllü olarak cepheye koşmuş hepside şehit olmuştur. O yıl Balıkesir Lisesi mezun da verememiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale’yi anlatırken şöyle diyordu. “Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metre, birinci hattakiler hiçbiri kurtulmaksızın düşüyor, ikinci hattakiler üç dakika sonra öleceğini biliyor ama hiçbir irkilme yok aslanlar gibi ileriye atılıyor. Kuran-ı Kerim okumasını bilenler Kuran-ı Kerim okuyarak, bilmeyenler Kelime-i Şahadet getirerek Cennete girmeye hazırlanıyor. Çanakkale Zaferi’ni kazandıran ruh işte bu ruhtur.”

Çanakkale’de yedi düvelle çarpışan bir Mehmetçik siperden anasına yazdığı mektubuna eklediği şu dörtlük de bu ruh ve inancı bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

“Allah’a dua et düşman tırpanı

Devlet ağacını yolmasın anne!

Altında dökülsün oğlunun kanı,

Bayrağın gül rengi solmasın anne!”

İşte Çanakkale’yi geçilmez yapan ve destanlaştıran bu ruh, irade ve inançtır.

Bu büyük zaferin yıl dönümleri 2002 yılından itibaren bütün yurdumuzda şehitler günü olarak kutlanmaktadır.

 Şehitlik(şahadet), dini bir kavramdır. Malıyla, canıyla Allah yolunda mücadele etmek, O’nun dinini yüceltmek, sahibi olduğu vatanını, milletini, ırz ve namusunu korumak amacıyla savaşıp, kan döküp can vererek ölenlere Allah’ın verdiği yüce bir unvandır.

 Bakara süresinin 154.ayetinde şehitlerle ilgili şöyle denmektedir. “Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Çünkü onlar diridirler, Fakat siz anlayamazsınız.”  

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in şehitlikle ilgili hadisleri de şöyledir.

“Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehitler böyle değildir. Onlar, kavuşmuş olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere şehit olmayı temenni ederler. ”

"Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra tekrar dirilip savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip savaşta öldürülmemi arzu ederim."

Halkımızın şehit cenazelerinde haykırdığı şehitler ölmez sloganı işte bu ayet ve hadislere dayanmaktadır.

Bu nedenledir ki, oğullarını askere gönderen analar: “Haydi oğlum git, ya gazi ol ya şehit” diyerek uğurlamaları hep şehitlikle ilgili bu ayet ve hadislerden aldıkları inançla söylenmiş ve söylenmektedir.

Asıl Çanakkale’yi unutulmaz kılan Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri olmuştur. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale kahramanlarına yazdığı “Çanakkale şehitleri” adlı şiirinde şöyle diyordu.

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?

En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

 Bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz.