Su kaynaklarından 17,3 milyar metreküp su çekildi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı sektörel su ve atıksu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında 17,3 milyar metreküp su doğrudan su kaynaklarından çekildi. Su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 58,2’si denizlerden, yüzde 16,1’i barajlardan, yüzde 13’ü kuyulardan, yüzde 7,9’u kaynaklardan, yüzde 3,9’u akarsulardan, yüzde 0,8’i göl/göletlerden, yüzde 0,1’i ise diğer kaynaklardan çekildi.

Alıcı ortamlara 14,9 milyar metreküp atıksu deşarj edildi
Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14,9 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 79,2’si denizlere, yüzde 17,5’i akarsulara, yüzde 0,9’u barajlara, yüzde 0,8’i foseptiklere, yüzde 0,6’sı göl/göletlere, yüzde 0,2’si araziye, yüzde 0,8’i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atıksuyun yüzde 81’i arıtıldı
Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında deşarj edilen atıksuyun yüzde 66,4’ünü soğutma suları, yüzde 33,6'sını ise soğutma suları dışındaki atıksular oluşturdu. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 80,7'si arıtıldı.