Burhaniye Belediyesi’nin katkılarıyla 500 adet basılan ve ücretsiz dağıtılacak olan “Balkanlar’dan Burhaniye’ye Yapılan Göçlerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileri” adlı eserde; Burhaniye’nin; tarihi, coğrafi ve idari yapısı ortaya konularak Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ve Cumhuriyet Dönemi’nde Balkanlar’dan Burhaniye’ye yapılan göçler ele alındı.

“GÖÇ MESELESİ TÜRK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ MESELELERİNDEN”

Yine, Burhaniye’nin tarihî süreçte sosyal, demografik, ekonomik ve kültürel yapısı ortaya çıkarıldıktan sonra Balkanlar’dan Burhaniye’ye yapılan; göçlerin sosyal, demografik, ekonomik ve kültürel olarak etkileri incelendi. Osmanlı Arşiv Belgelerinden ve çok sayıda kaynaktan faydalanılarak hazırlanan eserde, muhacir yakınlarıyla yapılan mülakatlar da yer alıyor. “Balkanlar’dan Burhaniye’ye Yapılan Göçlerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileri” adlı eserin, Burhaniyeliler ve Burhaniye hakkında çalışma yapacak araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı olacağını belirten Bicik “Günümüzde de bazı kesimler tarafından önemli bir sorun olarak sürekli gündeme getirilen göç ve göçmen meselesi, Türk tarihinin karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. Balıkesir’in önemli ilçelerinden biri olan Burhaniye’de tarih boyunca göç ve göçmen meselesiyle karşı karşıya kalmış ve farklı bölgelerden göç almıştır. Burhaniye’nin en çok göç aldığı bölgelerin başında Balkanlar ve Ege Adaları gelmektedir. Balkanlar’dan yapılan göçlerin günümüz Burhaniye’sinin sosyo-ekonomik ve kültürel hayatının şekillenmesinde çok önemli etkileri olmuştur. Mesela, 93 Muhacirleri’nin şekeri, Bulgaristan muhacirlerinin pembe domatesi Burhaniye’ye getirmeleri ile Burhaniye yeni tarım ve sanayi ürünleriyle tanışmıştır. Burhaniye’ye kısa sürede uyum sağlayan muhacirler, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta aktif bir şekilde yer alarak ve yerlilerle bir olarak Burhaniye’yi Edremit Körfezi’nin gelişmiş ve güvenli bir şehri haline getirmişlerdir.” dedi.

ESERİNİ BURHANİYELİLERE ARMAĞAN ETTİ

17 yıldır görev yaptığı Burhaniye’ye bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşayan ve eserini Burhaniyelilere armağan eden Bicik; eserin yayınlanmasında emeği geçen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’a, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır’a, Burhaniye Belediye Encümen üyelerine teşekkür etti. İHA