2017 yılının Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Turizm Yılı olarak ilan edilmesinin turizme ne kadar önem verildiğinin göstergesi olduğuna dikkat çeken Murat Karacan Sürdürülebilir Turizm uygulamalarının hayata geçirilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Danışman Murat Karacan Sürdürülebilirlik ve Turizm ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Balıkesir, iki denize kıyısı olan, oldukça büyük bir alana yayılmış bir şehirdir. 6360 sayılı büyükşehir yasası sonucu, Mart 2014 seçimleriyle Büyükşehir olmuş ve hemen her sektörde olduğu gibi turizmde de büyüme ve gelişme sürecini yaşamaktadır. Ekonomik büyüme ve kalkınmayı bir tutan bir yönetim anlayışının, yatırımlara bölgeyi açmasının çabucak bir sanayileşme sağlayacağı anlayışının pompalanmasına yol açmıştır. Bugün bakıldığında yatırımların, bölgemiz için önem arz eden diğer sektörlere, bahsedilen sektörlerde çalışan nüfusa kötü etki etmeden yapılması gerçeğiyle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz.

Bu sektörlerin en başında TURİZM gelmektedir. Körfez bölgesinin özellikle yaz aylarında oldukça yoğun bir turist –yerli- nüfusa hizmet ediyor olması, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM anlayışının hakim kılınması gerekliliğini doğurmaktadır. 2017 yılının Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir Turizm yılı olarak ilan edilmiş olması, bu duruma küresel anlamda verilen önemi de göstermektedir.

Sürdürülebilir Turizm anlayışının hakim kılınması sonucunda kırsal kalkınma hamlesinin de sürdürülebilir bir hale gelmesi mümkün olacaktır. Bu açıdan bakıldığında, bölgemize yapılan yatırımların, özellikle turizm ve tabii ki kırsal kalkınma hamlesine bir darbe vurmadan hayata geçirilmesi, kaynakların israf edilmeden kullanılması, varlıklarımızın kaynak olarak görülmemesi gereklidir.

Çünkü asıl sürdürülmesi gereken yaşamdır. Ve bahsedilen yaşam, gezegenin yaşamıdır. Turizm sektörünün sürdürülebilir bir hale gelmesi, sürdürülebilir bir iş modeli olarak görülmesi, yaşamı sürdürülebilir kılmak için olmazsa olmazdır.                  

Sonuç olarak; Sürdürülebilir Turizm modeli Balıkesir’i zengin eder.”