Balıkesir Sürdürülebilir Kalkınma Forumu ile ilgili bilgi veren Bekki, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma ile ilgili ulusal düzenlemeler, anlaşmalar ve yaklaşımlar bağlamında güncel çalışmaları izleyerek, Balıkesir iş dünyasına etkilerinin değerlendirileceği bir diyalog ve işbirliği ortamı sağlamayı amaçlamaktayız. Sürdürülebilir büyüme ve akıllı endüstrileşmeyi ivmelendirirken, çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için başta döngüsel ekonomi olmak üzere yeni yaklaşım ve yöntem önerileri geliştirmeyi;  bu doğrultuda orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacak araştırma ve değerlendirmeler yapmayı;  Sürdürülebilir kalkınma konusunda ilgili çalışmalardan araştırma ve bilgi notları ortaya çıkararak sonuçları ilgili kesimlerle ve kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemektedir. Forum, bu amaçları hayata geçirmek üzere araştırma ve bilgi yayılımı faaliyetleri gerçekleştirecektir. Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF), Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve Türkiye’nin de kabul ettiği 17 “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini” esas alarak, Balıkesir’in ilerlemesinde BASİAD ve Forum Üyelerinin üzerine düşen görevi yerine getirmek amacıyla önemli bir bilimsel araştırma platformu olarak planlanmaktadır” dedi.