Burhaniye İdare Şube Başkanları Toplantısı’nda; yürütülmekte olan kamu hizmetlerinin dayanağı, mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle iş yapılması, kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Kaymakamlık Salonu’nda daire amirlerin katılımı ile yapılan toplantıda, etkin ve verimli hizmet üretmeye yönelik çalışma esasları belirlenirken, öneri ve dilekler dile getirildi. Toplantıda, devletin tüm kamu birimlerinin vatandaşa hizmet esası gereğince var olduğu dile getirilirken, hızlı ve etkin hizmet üretmeye yönelik gerekli tedbirlerin alınması gibi konular görüşüldü.

Daire amirlerinin gündeme getirmek istedikleri sorun, öneri ve dileklerinin olup olmadığı sorulurken, durum değerlendirmesinde bunuldu. İHA