Dr. Ahmet ÖZTOPAL

İTÜ Meteoroloji Müh. Öğretim Üyesi

oztopal@itu.edu.tr

 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel konulara karşı, birey ya da kurum ve kuruluşların duyarlı davranışlarıdır sosyal sorumluluk.

Bir başka deyişle, insanlara iyilik yapma ya da toplumdan sorumlu olma hareketidir. Dolayısıyla bu harekette, toplumsal yarar esastır.

Aynı zamanda sosyal sorumluluk; bizlerin insanımıza, gençlerimize ve ülkemize olan borcumuzdur aslında.

İster kamu projeleriyle, ister özel girişimlerle olsun; toplumun gelişmesi adına çok önemli bir harekettir.

Özellikle eğitim alanında, sosyal sorumluluk bilincine olan ihtiyacımız hiç de az değildir.

Yaklaşık 11 bin civarında olan tüm lise sayımızın yanında, sadece ve sadece 600 tanesinin nitelikli lise olduğu bu güzel ülkemizde, sosyal sorumluluk projelerine o kadar çok ihtiyacımız var ki…

Bazı araştırma sonuçlarına göre, yaklaşık 650 bin civarında olduğu tahmin edilen üstün zekâlı çocuklarımızın ne kadarının farkındayız ve farkında olduklarımızın da ne kadarına layık oldukları eğitimi verebiliyoruz?

Öğrencilerimize ne kadar eşit eğitim ve öğrenim imkânı sağlayabiliyoruz?

Eğitim ve öğretimin olmazsa olmazı olan öğretmenlerimize ne kadar değer veriyoruz?

Ne kadar kaliteli öğretmen yetiştirebiliyoruz?

Yöneticilerimizden toplum olarak yol, su, elektrik, telefon ve modern şehirler talep ediyoruz, ama kaliteli eğitim denilince neden sesimiz ya hiç çıkmıyor ya da çıksa da sadece neden cılız bir sesten öteye geçmiyor?

Ve Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar neden bir milli eğitim politikası geliştiremedik?

İşte tüm bu soruları düşündüğümüzde, eğitim alanındaki açıklarımızı azaltabilmek için en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır felsefesiyle, süreklilik içeren sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük gereksinim duymaktayız.

Su Vakfı adında bir vakıf var bu ülkede.

Hayatın kaynağı ve asli ihtiyaçlarımızdan biri olan suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki yerinin ve öneminin insanımıza kavratılması, su kullanımı konusunda bilgilendirilmesi, su kaynaklarının en iyi şekilde korunması, yenilerinin bulunması, hizmete sunulması, su kültürü ve medeniyetinin yaşatılması ve geliştirilmesi yönünde her türden çalışmayı yapma gayesinde olan Su Vakfı (www.suvakfi.org.tr), 1995 yılında kurulmuştur. Bugüne değin ülkemizde marka olmuş Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK ve Ulusal/Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu – UTES gibi toplantıları periyodik olarak düzenleyen, kitaplar yayınlayan ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize su ve havanın önemini verdiği seminerler ile anlatan akademik bir vakıftır. Yaklaşık olarak 10 senedir bir sosyal sorumluluk bilinciyle, başta İstanbul olmak üzere diğer illerimizde de, “Küresel İklim Değişikliği ve Su Kaynakları” başlıklı seminerler vermek suretiyle, geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek yolunda emek sarf etmektedir.

Su Vakfı, önümüzdeki Aralık ve Ocak ayları içerisinde, Balıkesir ilinin Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinden toplam 13 okula, Mavi Damla Eğitim Projesi altında geliştirdiği sosyal sorumluluk seminerlerini vermek üzere planlamalar yapmaktadır. Eğer bir aksilik olmaz ise, bu seminerler tarafımca verilecektir. Bilgimin de zekâtını verebilmek anlamında, doğduğum topraklara böyle bir hizmetimin olabilecek olması, benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Özellikle de, 1980-1985 döneminde ilkokulum olan Kayabey Ortaokulu’nda seminer verebilmek, benim için tarifi mümkün olmayan bir onur olacaktır.

Bu vesileyle, bu sosyal sorumluluk çalışmasında yardımlarını esirgemeyen Balıkesir Valiliği’ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve özellikle de Seval İzci hanımefendiye teşekkürlerimi iletmek isterim.

Ülkemizdeki sosyal sorumluluk bilicinin ve çalışmalarının artması ümidiyle esen kalın.